Bekijk de wereld over
de stenen muren

3. Brachevervaging

 ‘MIX RETAIL EN HORECA’

De laatste jaren zien we vooral veel branchevervaging tussen retail en horeca. Stap een nieuwe winkel binnen en de kans is groot dat ze een koffiehoek, relaxplek of complete bar hebben staan. Voor veel winkels is het simpelweg een manier om hun klanten langer in de winkel te houden. Want een klant die nog een kopje koffie neemt en wat langer rondhangt betekent een grote kans dat hij/zij ook meer koopt. Een andere belangrijke reden voor de trend van branchevervaging is dat winkels zich meer en meer richten op een bepaalde doelgroep of lifestyle, en niet op product. Voor die doelgroep of lifestyle biedt de winkel alles aan: van meubels tot kleding tot schoenen en kunst.

“De horeca, retail en dienstverlening gaan meer gecombineerd worden en de branche gaat zich verder ontwikkelen. Wat ik verwacht in het onderwijs is dat er steeds meer modulair gaat worden opgeleid en dat sociale skills, klantvriendelijkheid, en meer empathie belangrijker worden”
Enrico Deetman, Avans Hogeschool.

 DIENSTEN EN ASSORTIMENTSVERBREDING GROOTHANDELS

Binnen groothandels is er in zekere mate ook sprake van steeds vager wordende grenzen. Dit komt doordat zij de positie in de waardeketen willen versterken.

Bij ketenverkorting wordt vaak gedacht aan de groothandel die verdwijnt, maar groothandels kunnen ook de rol van een andere ketenpartij overnemen. Dankzij een online bestelmodule kan een groothandel direct leveren aan consumenten (B2C) of eindklanten (B2B).

Daarnaast versterken groothandels hun positie door schaalvergroting, het eigen assortiment te verbreden of diensten toe te voegen aan producten. Meer waarde in de keten is belangrijk omdat er sprake is van groeiende concurrentie, neem bijvoorbeeld de foodservice. Concurrentie komt vooral vanuit foodretailers. Supermarktketens zoals Albert Heijn en Jumbo vervullen met hun e-commerce activiteiten steeds vaker een groothandelsfunctie. Neem de consument die zijn boodschappen via de webshop van de supermarkt bestelt. Dat kanaal gebruikt hij ook steeds vaker voor de sportkantine die hij in het weekend runt. Dat is immers het kanaal waarmee hij vertrouwd is en waar hij scherp kan inkopen. De foodservice- en foodretailkanalen schuiven steeds meer in elkaar.

Er zijn meer signalen die wijzen op branchevervaging. Denk aan de supermarkten die steeds meer eetmogelijkheden bieden, de gemak-winkels die overal ontstaan, Jumbo die La Place heeft overgenomen en AH To Go bij tankstations.

“Branche overstijgend zou je ook moeten werken of proeven in bijvoorbeeld de horeca- of in de foodbranche zodat je niet alleen maar in die supermarkt of non-food branche blijft zitten, maar dat doortrekt naar bredere Retail. Op het gebied van kennis kunnen branches van elkaar leren, bijvoorbeeld de planning in de supermarktwereld of hoe er geroosterd wordt in de tuinbranche. Op kennisgebied is de food al veel verder dan de non-food. Ik zie waarde in een holistische aanpak waarbij studenten vanuit verschillende hoeken naar de verkoop kijken”
– Harry Bijl, INretail.

Impact beroepsonderwijs

Branchevervaging verhoogt samenwerking. Voor het goed kunnen samenwerken is het belangrijk dat studenten leren in een leerklimaat waar ze continu worden uitgedaagd de verbinding met elkaar op te zoeken. Leeromgevingen waarin ze gestimuleerd worden actief te zijn, in beweging te komen, samen te werken en buiten de grenzen van hun eigen vakgebied te kijken of in zekere hoogte naar vakken die tegen het eigen vakgebied aan grenzen. Door het samenwerken, raken de leerlingen intrinsiek gemotiveerd, zijn bereid om problemen op te zoeken, gaan uitdagingen aan, verkennen nieuwe dingen en onderzoeken wat wel of niet goed werkt in hun eigen specifieke (werk)omgeving.

Het accent ligt verder op het vermogen om steeds meer te leren en nieuwe vaardigheden op te doen. Hoe je deze vaardigheden vervolgens snel en effectief kunt toepassen in nieuwe uitdagende situaties hoort daar ook bij. 

Het onderscheid tussen leer- en werkomgeving wordt veel kleiner. Leervermogen wordt het belangrijkste criterium voor toekomstig succes. In de nabije toekomst is het voor een studenten noodzakelijk om zich voortdurend te ontwikkelen en aan te passen aan de exponentiële ontwikkelingen. De snelheid waarmee je zelf kennis en vaardigheden kunt verwerven wordt belangrijker dan de kennis op zich. Skills die nadruk leggen op co-creatie flexibiliteit, multidisciplinair samenwerken en ondernemerschap zorgen ervoor dat studenten moeiteloos kunnen mee gaan in de ontwikkeling die ervoor zorgen dat grenzen tussen sectoren vervagen.

Harry Bijl, INretail

Zoals Jack Ma (CEO Ali baba) zegt, onderwijs moet studenten meegeven hoe je met verschillende werkculturen omgaat en hoe je bijvoorbeeld met de oudere werknemers omgaat, dat moet je ze bijbrengen.

INHOUDSOPGAVE SECTORALE TRENDS HANDEL