Inhoudsopgave DESTEP

Inhoudsopgave DESTEP

In dit deel van de trendrapportage bespreken we Demografische, Economische, Sociaal-Culturele, Technologische, Ecologische en Politieke-Juridische (DESTEP) ontwikkelingen. Per onderdeel van de DESTEP bespreken we eerst een algemeen beeld gevolgd door de ontwikkelingen die specifiek voor de sector Handel gelden.

  • Demografische ontwikkelingen
  • Economische ontwikkelingen
  • Sociaal-culturele ontwikkelingen
  • Technologische ontwikkelingen
  • Ecologische ontwikkelingen
  • Politiek-juridische ontwikkelingen

Deze factoren vormen de externe omgeving waarmee organisaties te maken hebben. Per thema beschrijven we ontwikkelingen die van invloed zijn op (de aansluiting tussen) beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt.

Demografische ontwikkelingen

Lees verder

Economische ontwikkelingen

Lees verder

Sociaal-culturele ontwikkelingen

Lees verder

Technologische ontwikkelingen

Lees verder

Ecologische ontwikkelingen

Lees verder

Politiek-juridische ontwikkelingen

Lees verder

Inhoudsopgave DESTEP