Internationalisering biedt volop kansen!

4. Internationalisering

 HET SPEELVELD VERANDERT

Jarenlang had de groothandelaar een unieke, verbindende positie. In de distributie van producten naar lokale markten bracht de groothandel vraag en aanbod bij elkaar. De groothandel was een krachtige logistieke speler, onmisbaar in elke handelsketen. Dat verschuift nu: digitalisering en internationalisering maken de functie van de groothandel in de keten minder vanzelfsprekend. Dankzij internet hebben producenten nu zelf toegang tot lokale markten. Ze kunnen hierdoor vaker direct aan de eindklant leveren (‘direct to consumer’), uiteraard met gevolgen voor de prijsstelling. Voor retailers geldt hetzelfde, ook zij kunnen rechtstreeks afnemen bij producenten. Hierdoor zijn ze steeds minder bereid te betalen voor groothandelsdiensten. Resultaat: een ‘race to the bottom’. De groothandel zou waarde in de keten moeten toevoegen.

“Globalisering is een belangrijke trend, de wereld wordt steeds kleiner en de concurrentie komt steeds van verder weg. Nieuwe spelers, nieuwe toetreders in landen waar voorheen niet aan gedacht werd, maar ook grondstoffen die van verder weg komen”
– Martin Mulder, Rinos.

“Wereldwijd gaan ontwikkelingen dusdanig snel, dat wij als Nederland steeds meer toegevoegde waarde moeten halen uit het feit dat wij zeer innovatief zijn. Ondernemend zijn, communicatief vaardig en creativiteit worden belangrijke skills. Om innovatief te zijn moet je ook creatief zijn want dan kun je beter ‘out of the box’ denken”
– Geo Aldershof, Nederlands Verbond van de Groothandel.

 VERSCHUIVING NATIONALE MARKT NAAR INTERNATIONAAL

De Nederlandse winkelstraat wordt steeds meer gedomineerd door internationale ketens. Tussen 2005 en 2016 is het aantal internationale winkelketens verdubbeld. De internationalisering is vooral zichtbaar in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Dat blijkt uit het jaarlijkse Retail rapport van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield. Deze internationale retailers kiezen voor de beste locaties en nemen in toenemende mate de plaats in van traditionele Nederlandse retailers. En het speelveld blijft veranderen. De afgelopen decennia heeft er een verschuiving plaatsgevonden van een lokaal georiënteerde markt naar een nationale markt.

Nu is sprake van een verschuiving van een nationale markt naar een internationale markt. De komst van internationale concepten is niet nieuw, vele internationale spelers zijn al tientallen jaren actief in Nederland én met succes. Maar de stijging was de afgelopen jaren exponentieel met de komst van winkelconcepten zoals Primark, & Other Stories, JD Sports en Hudson’s Bay Company.

“Globalisering wordt door veel modebedrijven eerder gezien als een bedreiging om de marktpositie te houden dan als een kans om nieuwe markten te betreden”
Michel Evers, MG Holland.

“Als heel Nederland roept in de grote steden is de Retail, Engels en Duitstalig waarom gaan we dan ook niet tweetalig onderwijzen? Waarom blijven we dan Nederlands praten terwijl in alles wat we doen gaan we richting een Europese samenleving en een globale aanpak”
Harry Bijl, INretail.

 RE-SHORING VAN ARBEID BINNEN DE MODE

Kledingproductie in Nederland is de afgelopen decennia bijna helemaal verplaatst naar lagelonenlanden in Azië. Vandaar is de productie verplaatst naar de fair trade landen zoals Macedonië, Portugal, Tunesië en Marokko. Ontwerpers en bedrijven willen het productieproces het liefst nog dichter bij huis, omwille van duurzaamheid naast nog een heel aantal andere factoren: betere communicatie, meer kennis van nieuwe technologie, Europese regelgeving en normering, en beter kunnen inspelen op de behoefte aan service, snelle levertijden en kleine series. Zo zijn orders vanaf dertig stuks tot enkele honderden niet onder te brengen in het buitenland, zeker niet als het om speciale, custom made veiligheids- en werkkleding gaat. En naar die productie groeit juist de vraag en daarmee de behoefte op middellange termijn aan nieuwe technisch hoogwaardige en gespecialiseerde naaiateliers in Nederland.

“Als er op het labeltje staat ‘made in Holland’ kun je er tegenwoordig veel meer voor vragen. Consumenten hechten waarde aan een product uit eigen land, waar geen ‘toestanden’ aan ‘kleven’ zoals kinderarbeid of kleding die in slechte arbeidsomstandigheden zijn geproduceerd”
– Marieke Kuper-van Dijk, Modint.

Impact beroepsonderwijs

Door ‘internationalisering’ zijn skills zoals creativiteit, vindingrijkheid en flexibiliteit van belang. Het speelveld wordt steeds meer internationaal, waardoor de competentie ‘taalvaardigheid’ steeds belangrijker wordt. De talen Duits, Engels en zelfs Chinees zijn talen die steeds meer de voorkeur krijgt bij klanten. Ook is het belangrijk dat mbo studenten gestimuleerd worden om in het buitenland stage te lopen. Dit gebeurt al op grotere schaal op het hbo, maar nog te weinig op het mbo.

Michel Disselhorst, Evofenedex

Ik adviseer mbo-studenten vooral om een vreemde taal eigen te maken. Het helpt als een werknemer een vreemde taal kent omdat hij/zij dan ook beter een andere cultuur kan begrijpen.

INHOUDSOPGAVE SECTORALE TRENDS HANDEL