Maatwerk in het onderwijs

5. Andere vormen van onderwijs

Binnen de branche ICTCI gaan ontwikkelingen zo snel, dat het onderwijs minder passend wordt ondervonden door een aantal experts. Zij hebben daarom ideeën hoe het onderwijs in kan spelen op ontwikkelingen (zoals vergaande digitalisering en automatisering) om van studenten professionals te blijven maken. Geleyn Meijer, onderwijs decaan aan de HVA, stelt Case-based education voor, als voorbereiding op de toekomstige trends en ontwikkelingen.

“Idee is dat onderwijs zo wordt geformeerd dat het past bij huidige vraagstukken en trends die in de maatschappij leven. Dat doe je rond de beroepsgroep uitoefening.”- Geleyn Meijer, decaan HvA

Onderwijs gericht op de praktijk

Case-based education, waarin je bijvoorbeeld een casus behandelt. Bijvoorbeeld een patiënt en het vraagstuk robotisering op de arbeidsmarkt. Samen met verschillende disciplines kijkt de student hoe deze casus opgelost kan worden. Dit betekent dat ze ongeveer 20 weken samenwerken met docenten, mensen uit het beroepenveld en onderzoekers. Zo komen studenten in aanraking met de praktijk en bouwen ze kennis op.
Het onderwijs verandert van; ‘Dit is mijn curriculum en dit moet je weten’, meer naar een route langs modules
– Geleyn Meijer, decaan HvA

Ook expert Ben van Lier van Centric stelt andere onderwijsvormen voor als voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen.
Emerging technology: Op de Hogeschool van Rotterdam passen studenten bepaalde technologieën toe in een bepaalde context. Bijvoorbeeld de ontwikkeling rondom vergrijzing en technologie.”
– Professor Dr. Ben van Lier, Director Strategy & Innovation Centric.

Technologieën leren toepassen

Studenten leren m.b.v. emerging technology bepaalde technologieën te kunnen toepassen om bepaalde problemen op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan een zelfrijdende rolstoel m.b.v. autonome rolstoel techniek. Deze technologie kan bijvoorbeeld al over 6-8 jaar daadwerkelijk worden toegepast in de samenleving.

Bij het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR) is er een ‘innovatie en ontwikkelafdeling’ die zich alleen bezig houdt met trends en ontwikkelingen binnen de sector creatieve industrie. Bij deze afdeling delen ze ideeën over vernieuwde onderwijsvormen die studenten niet alleen voorbereiden op trends en ontwikkelingen maar ook leren omgaan met bepaalde technologieën. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de nieuwste geavanceerde AV-apparatuur die de meeste bedrijven nog niet in huis hebben. Het Grafisch Lyceum Rotterdam vindt innovatie en actueel onderwijs heel belangrijk. Ze investeren dan ook fors in ontwikkelingen en onderwijs van de toekomst. Hiervoor zet het Grafische Lyceum Rotterdam verschillende functies voor in, namelijk frontrunners, enthousiaste docenten, innovatoren en hoofddocenten.

Het Grafisch Lyceum Rotterdam leidt op voor beroepen die nog niet bestaan. Het zijn ‘next professions’ in een ‘next economy’ waarvoor ‘next education’ nodig is. Een van de belangrijkste vaardigheden hierin is: jezelf blijven ontwikkelen. “Een leven lang leren werkt alleen als je intrinsiek gemotiveerd bent.” Volgens mij is het huidige onderwijs hier nog niet op ingericht.
– Arie van Tilborg, Chief Disruption Officer, Grafisch Lyceum Rotterdam

‘AV in motion’ is een voorbeeld van onderwijs gericht op de toekomst. ‘AV in motion’ gebruikt combinaties van de nieuwste spullen en onderdelen die in deze samenstelling niet te verkrijgbaar zijn op de markt. De integratie (installatie apparatuur, software en hardware en lesstof) staat nog nergens beschreven, zo nieuw is deze manier van werken. Op dit gebied doet het Grafisch Lyceum Rotterdam veel pionierswerk.

Het begint dus eigenlijk bij een visie en bij het inzien van het belang van innovatie en ontwikkeling, zeker in deze sector!’
Arie van Tilborg, Chief Disruption Officer, Grafisch Lyceum Rotterdam

Om flexibel, meer gepersonaliseerd, maatwerk, crossfunctioneel en interdisciplinair leren mogelijk te maken is “tracking” van “learning metrics” noodzakelijk. En bij voorkeur nog veel meer gegevens dan alleen wat er op school gebeurt. Veel van het “leren” vindt immers daarbuiten plaats. Verzamelde gegevens in combinatie met slimme algoritmes (AI) kunnen een “trackrecord” bijhouden om de voortgang te monitoren en slimme adviezen te geven aan zowel de lerende als de leeromgeving. Deze learning metrics vormen de basis voor een levenslang in ontwikkeling zijn portfolio (CV).

Arie van Tilborg, Chief Desruption Officer Grafisch Lyceum Rotterdam

Het begint dus eigenlijk bij een visie en bij het inzien van het belang van innovatie en ontwikkeling, zeker in deze sector!

Impact beroepsonderwijs

Volgens experts krijgt de school van de toekomst een andere setting. Studenten krijgen onderwijs toegespitst op hen, als het ware maatwerkonderwijs. Niet heel specifiek om kennis over te dragen, maar het wordt meer een ontmoetingsplek waar studenten begeleid en gecoacht worden. Het leren wordt steeds meer op projectbasis, en vaak in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven (hybride leeromgevingen). Ook docenten die lesgeven gaan op ‘tour’ in het bedrijfsleven en transformeren naar hybride docenten. Op deze manier blijven ze zelf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en trends.

Met het huidige onderwijsconcept hebben we al grote stappen gezet, maar nog steeds wordt te veel bepaald door de leidende combinatie van de resources student + docent + lokaal. Het leren is nog teveel ingedeeld in hokjes en vakjes en het belang van toetsen, certificaten en diploma’s is te groot, en daarmee ook de aandacht op makkelijk meetbare eindproducten in plaats van op het leerproces. Dit zijn allemaal sterk remmende factoren voor verdergaande vernieuwing. We kunnen als school niet meer alleen bedenken wat goed is voor onze studenten. We zullen in toenemende mate met hen en de arbeidsmarkt moeten onderzoeken wat de behoeftes zijn en vooral worden. Dat vraagt om een organisatie die nog innovatiever, wendbaarder en proactiever is. Dat vraagt om de inzet van nieuwe, slimme technologie op grote schaal
– Arie van Tilborg, Chief Disruption Officer, 
Grafisch Lyceum Rotterdam.

INHOUDSOPGAVE TRENDS ICTCI