Inhoudsopgave DESTEP

Inhoudsopgave DESTEP

DESTEP staat voor Demografisch, Economisch, Sociaal, Technologisch, Ecologisch en Politiek. DESTEP is dus een middel waarmee een beeld verkregen kan worden van de externe (macro) omgeving waarin de sector ICTCI zich momenteel bevindt. Inzicht in de DESTEP is van belang om de kansen en bedreigingen van de sector in te kunnen schatten.

De macro- omgevingsvariabelen van DESTEP-analyse zijn de volgende:

Inhoudsopgave DESTEP