Nieuwe spelers
betreden het veld

3. Internationalisering

WAT HOUDT INTERNATIONALISERING IN?

Binnen de communicatie, media en design is er sprake van toenemende internationalisering. Van wereldwijde mediaplatformen zoals Google en Facebook, tot wereldwijd opererende merken en bureaunetwerken. Internationalisering is een belangrijke ontwikkeling in de creatieve designsector. Die trend is eveneens ingegeven door de toegenomen concurrentie. Vooral voor de grote creatieve bureaus is de nationale markt verzadigd. Dat maakt dat zij proberen hun positie te bestendigen, maar ook te versterken door te werken voor internationale opdrachtgevers. Daarmee wordt niet alleen de aard van het werk complexer, maar ook de omgeving waarin men werkt. Dat stelt bijzondere eisen aan het talent dat dergelijke bureaus trachten in huis te halen. Peter de Groot, specialist vanuit de Audiovisuele (AV) sector, geeft aan dat de huidige infrastructuur in de mediawereld in handen ligt van Amerikaanse spelers. De Nederlandse omroepen zijn in omvang maar hele kleine spelers op de wereldmarkt. Ook kijken Nederlanders vaak naar programma’s on demand, bijvoorbeeld via Netflix/YouTube en de content is veelal van buitenlandse distributeurs. Het taalgebied van het Nederlands is klein en daarom is het verklaarbaar en opvallend dat Nederland de op twee na grootste exporteur van televisieformats is (Analyse internationalisering Nederlandse cultuurorganisaties).

‘Er zijn aardig wat Nederlandse producenten, maar wereldwijd gezien is het Nederlands als taal te klein om een rol van betekenis te spelen. Nederland is goed in het bedenken en realiseren van ideeën. Wij zijn formatexporteur (bv. Big Brother, Voice of Holland), wereldwijd staan wij op de derde plek, na de VS en de UK’
– Peter de Groot, HU Creative business, specialist
AV-sector.

Peter de Groot geeft aan dat de basis van internationalisering begint bij een goede beheersing van de Engelse taal en het professioneel en vol zelfvertrouwen in het Engels een boodschap kunnen overbrengen. Met de daarbij behorende nuances en finesse. Een goed begrip van de culturele verschillen is hierbij ook cruciaal. ‘Voor het onderwijs in de AV-sector zijn; creativiteit, vindingrijkheid en flexibiliteit belangrijke competenties’
Peter de Groot, HU Creative business, specialist AV-sector.

WAT VERANDERT ER DOOR INTERNATIONALISERING?

Door internationalisering wordt het speelveld waarbinnen organisaties zich bevinden steeds groter en complexer. Zo krijgen de grotere buitenlandse spelers binnen de AV-sector steeds meer ‘macht’ om media te maken, denk bijvoorbeeld aan het aantal eigen Netflix-productie die sinds 2018 gestegen zijn. 

Internationalisering brengt veranderingen met zich mee zoals; meer internationale samenwerking, andere verdienmodellen, centrale hubs vanuit Nederland en toenemend klantcontact met als voertaal Engels en internationale collega’s. 

De Filmacademie speelt in op deze ontwikkeling. Als academie én op het niveau van het onderwijs. Als academie betekent dat aansluiting tot stand brengen met relevante buitenlandse filmscholen op een dieper niveau dan bijvoorbeeld kennisuitwisseling of excursies. Voor het onderwijs betekent deze ontwikkeling dat binnen het reguliere curriculum, door de gehele leerroute heen, internationalisering meer dan tot nu toe gebruikelijk is een logische en organische plek inneemt (Filmacademie).

In oktober ben ik in Tokio geweest en in november in China, maar daar zie je ook een vorm van globalisering. Suitsupply is een Nederlands bedrijf, maar zit wel in Hongkong. Rituals zit ook in Shanghai. Per land wordt het anders ingedeeld, door hoe de mensen daar zijn, maar de McDonalds en Ikea is overal hetzelfde. Als je naar het hele vakgebied kijkt, kunnen ruimtelijke vormgevers overal werken, want ze weten hoe het werkt. Wij zijn van origine een handelsvolk, wij gaan de grenzen over. Maar wij nemen wel onze eigen formule mee. Wel lokaal aangepast, maar het blijft dezelfde winkel met dezelfde stijl. Vormgevers zouden zich internationaal moeten kunnen bewegen en oriënteren”
– Leo van Polder, Shop! Association.

WELKE VOORBEELDEN IN DE PRAKTIJK ZIJN ER VOOR INTERNATIONALISERING?

Binnen de filmwereld speelt de filmacademie in op internationalisering. De internationale filmindustrie ontwikkelt zich onder invloed van de technologische mogelijkheden in een hoog tempo. Zowel geografisch als inhoudelijk. Je kunt bijvoorbeeld in Azië een film opnemen, die geproduceerd is in Europa en wordt betaald door een Amerikaans bedrijf, terwijl de regisseur ter plekke het materiaal van de vorige film in hoge kwaliteit binnenhaalt en monteert. 

Op het gebied van serious gaming (toepassingen van games en simulatie in onder andere onderwijs, zorg, training en communicatie) staat Nederland internationaal volop in de belangstelling. Michiel Sala is een van de vier oprichters van ‘Little Chicken’, opgericht in 2001 en uitgegroeid tot een van de marktleiders op het gebied van serious gaming. Little Chicken werkt voor Nederlandse opdrachtgevers, maar is ook internationaal actief. De wereldmarkt voor applied gaming groeit razendsnel en de Nederlandse gaming industrie staat aan de vooravond van een grote opschaling (Emerce1). Dat betekent voor de game developer een internationaal werkveld en een groter netwerk die zij kunnen benutten.

 

• Welke impact heeft INTERNATIONALISERING op beroepsonderwijs?

Expert Jann de Waal, CEO en eigenaar van Info.nl en bestuurslid CLICKNL, geeft aan dat internationalisering een belangrijke ontwikkeling is binnen de creatieve industrie. Het speelveld wordt steeds meer internationaal, waardoor de competentie ‘taalvaardigheid’ steeds belangrijker wordt. Ook is belangrijk dat mbo studenten binnen de creatieve industrie gestimuleerd worden om in het buitenland stage te lopen. Dit gebeurt al op grotere schaal op het hbo, maar nog te weinig op het mbo.

Jann de Waal, CEO info.nl

De business wordt meer internationaal. Er zijn veel internationale teams. Veel Nederlandse studenten hebben nog de focus op Nederland. Ik vind persoonlijk dat hier meer aandacht voor moet komen. De groep mbo’ers die naar het buitenland gaat zou vergroot moeten worden en mensen moeten hier meer open voor staan. We gaan meer geconfronteerd worden met internationalisering, hoe ga je met die verschillende culturen om?

Kwalificatie dossierBenodigde vaardigheden als gevolg van de internationalisering
AV-productie- beheersing Engelse taal;
- soft skills- m.n. kunnen samenwerken binnen internationaal team;
- flexibiliteit, internationaal je zelf kunnen oriënteren.
Mediamaker & mediavormgever- beheersing Engelse taal;
- soft skills- m.n. kunnen samenwerken binnen internationaal team;
- werken met buitenlands software en/of programma’s.
Ruimtelijke vormgeving- beheersing Engelse taal;
- soft skills- m.n. kunnen samenwerken binnen internationaal team;
- netwerken;
- flexibiliteit, internationaal je zelf kunnen oriënteren.

INHOUDSOPGAVE TRENDS COMMUNICATIE, MEDIA EN DESIGN