Kwantitatieve cijfers

Kwantitatieve cijfers

 In dit hoofdstuk van het trendrapport verwijzen we u naar kwantitatieve gegevens (zoals aantal studenten, gediplomeerden, vacatures). Met een link wordt u doorverwezen naar twee dashboards. Er zijn twee dashboards: één die cijfers toont over de beroepspraktijkvorming en één die cijfers toont over de arbeidsmarkt. Zo bent u altijd op de hoogte van de meest actuele cijfers.

Dashboard Beroepspraktijkvorming (BPV)

Het dashboard BPV is ontwikkeld om inzicht te geven in informatie rondom de ‘kans op stage/leerbaan per marktsegment en regio. Hierin vindt u terug hoeveel stageplekken er zijn, hoeveel leerbedrijven beschikbaar er zijn en daarnaast geeft het ook inzicht in wat studenten vinden van de stage. Het dashboard toont cijfers op verschillende niveaus, waaronder marktsegment, kwalificatie, leerweg en regio.

In het dashboard BPV kunt u hieronder verder klikken:

Dashboard Arbeidsmarkt

Het dashboard arbeidsmarkt geeft meer inzicht in cijfers rondom instroom van studenten, aantal gediplomeerden en aantal vacatures gericht op schoolverlaters. Ook toont het de ‘kans op werk’ cijfers op regionaal niveau. Kans op werk toont de toekomstige kansen voor mbo-studenten. Het gaat om de kans dat een gediplomeerde schoolverlater werk vindt in het verlengde en op het niveau van zijn opleiding. Kans op werk geeft de verhouding weer tussen het verwachte aantal gediplomeerden dat op zoek gaat naar werk en het aantal verwachte vacatures dat geschikt is voor een gediplomeerde schoolverlater. De berekening gaat uit van een student die nu met de opleiding begint en die in de normale studieduur afrondt. Dus wat is de kans op werk over twee jaar bij een opleiding met een opleidingsduur van twee jaar en wat is de kans over drie jaar bij een opleiding met een opleidingsduur van drie jaar.

De gegevens zijn uit te splitsen naar marktsegment, opleiding en regio.
In het dashboard arbeidsmarkt kunt u hieronder verder klikken: