Multidisciplinaire samenwerking

8. Samenwerking branches

Door de toenemende internationalisering en het ontstaan van een kennis-/deeleconomie ontstaan er ook meerdere samenwerkingsverbanden. Ook vervagen de grenzen tussen disciplines steeds meer en wordt er gestreefd te werken in multidisciplinaire teams. De beroepsbeoefening tegenwoordig is veel meer in samenstelling van groepen en samenwerken is een skill geworden die veel belangrijker is geworden dan voorheen. Waarom nu meer dan 15 jaar geleden? Vroeger was een aantal beroepsgroepen nog niet zo ver dat ze konden beschrijven waar hun kracht in lag, maar de wereld van de digitale ontwerpbureaus is de afgelopen tijd enorm gegroeid. Het gaat steeds meer naar werkwijzen zoals agile en scrum en de essentie is dat er meer gewerkt gaat worden in ontwerpcycli binnen de creatieve industrie. Hiervoor breng je mensen steeds bij elkaar.

Belangrijke vaardigheden voor goede samenwerking

Samenwerking is een belangrijk aspect. Nieuwe concepten gaan heel snel de wereld rond vertelt expert Jann van de Waal. Info.nl werkt met klantenteams, waarbij Engels de voertaal is. Snappen dat iemand uit een ander land komt en net een iets andere context heeft is cruciaal. Sociale gevoeligheid en vaardigheden om voor jezelf op te komen worden hierin ook belangrijk. Er ontstaan meer scrumteams en teamwork wordt belangrijk. Bij info.nl, bijvoorbeeld zijn er ‘Daily stand ups’ waar je met het werkteam kort bespreekt wat er goed en fout gaat in het proces.

Samenwerking over de grenzen van de eigen organisatie komt al vaak voor, maar samenwerking over de grenzen van de eigen sector of branche heen (crosssectoraal, intersectoraal, kortom ‘crossovers’) vindt nog te zelden plaats.
In de creatieve industrie nemen wij waar dat de productiekolom aan verandering onderhevig is. Partijen die voorheen alleen distributie deden zijn nu ook content leverancier. Daarmee verdwijnen schotten in de productiekolom’.
– Peter de Groot, HU Creative business, specialist AV-sector

Het totale pakket

Enerzijds werken verschillende disciplines samen, terwijl tegelijkertijd mensen zelf van veel verschillende markten thuis zijn en diverse disciplines beheersen om integrale producten op te kunnen leveren. Begrippen als multimedia en crossmedia zijn uit dit soort samenwerking voortgekomen. Tegenwoordig worden deze termen nauwelijks nog gebruikt, omdat het volkomen normaal is dat er multidisciplinair gewerkt wordt.

Een voorbeeld: maakte voorheen een fotograaf de foto’s, een cameraman de bewegende beelden en een journalist de teksten, tegenwoordig maakt en bewerkt een journalist vaak zelf de beelden (camjo), steeds vaker via zijn mobiel (mojo). Een ander concreet voorbeeld zien we binnen mediatechnologie bij het keuzedeel media system engineer, waar alles draait om Ict in de audiovisuele wereld en de broadcastindustrie. Een moderne drukkerij is een communicatiebedrijf en biedt mediaoplossingen, maar ook oplossingen op het gebied van strategie en marketing. Een internetbureau, marketingbureau, reclamebureau, designstudio, architectenbureau, etc. zijn allemaal “full-service” bureaus, maar momenteel ontstaan er meer samenwerkingsverbanden waarin al die verschillende disciplines integraal worden aangeboden (Mediamonitor).

Een voorbeeld van een good practice is de school van kunst, cultuur en media, ROC Tilburg. Zij laten studenten vanuit verschillende opleidingen met elkaar samenwerken.. Het gaat hier om het neerzetten van producties vanuit de samenwerking tussen hele verschillende disciplines (b.v. artistiek en technisch).

Geleyn Meijer, onderwijs decaan HVA

Je hebt verschillende mensen nodig, waarvan enkele afweten van de digitale kant, andere verstand hebben van juridische en financiële zaken en mensen die de ethische aspecten goed beheersen. En dan noem ik al 5 disciplines die traditioneel in onze onderwijswereld in verschillende sectoren zitten.

Impact beroepsonderwijs

Voor het goed kunnen samenwerken is het belangrijk dat studenten leren in een leerklimaat waar ze continu worden uitgedaagd de verbinding met elkaar op te zoeken. Leeromgevingen waarin ze gestimuleerd worden actief te zijn, in beweging te komen, samen te werken en buiten de grenzen van hun eigen vakgebied te kijken of in zekere hoogte naar vakken die tegen het eigen vakgebied aan grenzen. Door het samenwerken raken de leerlingen intrinsiek gemotiveerd, zijn bereid om problemen op te zoeken, gaan uitdagingen aan, verkennen nieuwe dingen en onderzoeken wat wel of niet goed werkt in hun eigen specifieke (werk)omgeving.

Waarin het accent ligt op het vermogen om steeds maar weer te leren en nieuwe vaardigheden op te doen en deze snel en effectief toe te kunnen passen in nieuwe uitdagende situaties, maar ook over het vermogen om bestaande visies en werkwijzen los te laten. Waarin we het onderscheid tussen leer- en werkomgeving veel kleiner maken. Leervermogen wordt het belangrijkste criterium voor toekomstig succes. In de nabije toekomst is het voor een medewerker noodzakelijk om zich voortdurend te ontwikkelen en aan te passen aan de exponentiële ontwikkelingen. De snelheid waarmee je zelf kennis en vaardigheden kunt verwerven wordt belangrijker dan de kennis op zich.

INHOUDSOPGAVE TRENDS ICTCI