Meer behoefte aan Ict,
ook buiten de Ict-sector

2. Software ontwikkelingen, digitalisering
en automatisering

Software is in de afgelopen vijf jaar drastisch veranderd, waardoor robots, digitale assistenten, Internet of Things (IoT) meer mogelijkheden kunnen bieden. Kunstmatige intelligentie en machine learning om efficiënter en productiever te worden zal die verandering verder accelereren. Organisaties moeten zich bijvoorbeeld voorbereiden op ontwrichtende innovaties die hun oorsprong hebben in de ‘deeleconomie’ en ‘peer-to-peer’ netwerken en hun transactieprocessen daarop aanpassen (Universiteit Twente1, Universiteit Twente2, Arbeidsmarktprognose Sociaal Bestek). Dat is een flinke uitdaging, want de kennis en toepassing van bijvoorbeeld de veelbesproken blockchain gebeurt momenteel nog maar mondjesmaat.

Alles draait om steeds verder ontwikkelende software

Professor Dr. Ben van Lier, Director Strategy & Innovation bij Centric geeft aan dat software de rode draad is in de meeste technologische ontwikkelingen.

‘Software wordt continue verbeterd en verder ontwikkeld met als gevolg dat, bijvoorbeeld trends als digitalisering en robotisering steeds op een hoger niveau worden gebracht’

– Professor Dr. Ben van Lier, Director Strategy & Innovation Centric.

Zo geeft Ben van Lier de Smart TV en Smartphone als voorbeeld, die het resultaat zijn van een doorontwikkelingen van steeds verdergaande software in de afgelopen jaren. De brede toepassing van software heeft als gevolg dat er steeds meer Ict in verschillende sectoren wordt toegepast. Dit levert veel werk op voor de Ict branche. Hoewel de meeste ontwikkelingen geen Ict in de naam hebben, zijn ze wel sterk gerelateerd aan Ict. Denk aan de robotisering, de 3D-printing, zelfrijdende auto’s of de drones. Deze moeten allemaal geprogrammeerd, geconfigureerd, geïntegreerd, beheerd en gerepareerd worden (Icttrends 2018).

Alle software in de cloud, mobiliteit en Internet of things

Over de cloud, mobility en IoT wordt al jaren veel gesproken als moderne, disruptieve technologieën. Door veranderingen in demografie brokkelen langzaam de laatste barrières af, want millennials zijn opgegroeid met deze technologieën en verwachten die ook in de werkomgeving te kunnen gebruiken. Software as a Service (SaaS) wordt daardoor zo veel gebruikt, dat het de norm wordt: alle software wordt straks geleverd via de cloud, onafhankelijk van het apparaat. Dit is dan ook een van nieuwe verdienmodellen binnen de IT, wat later in dit rapport verder behandeld wordt.

Mensen zullen gebruik blijven maken van mobiele telefoons en tablets, maar voor ontwikkelaars verandert de markt. In de toekomst zullen persoonlijke assistenten, beter bekend als chatbots, meer en meer van onze digitale activiteiten gaan managen. Sommigen zeggen zelfs dat deze chatbots in de toekomst apps en de app stores die deze applicaties aanbieden overbodig maken. 

Er is al een aantal apps op de markt die gebruik maken van chatbots om met hun klanten te communiceren. Zo kan gedacht worden aan reisgidsen of financiële hulp (Open Universiteit Nederland). Deze apps zijn nu al een bedreiging voor applicaties die deze service niet ondersteunen. Een voorbeeld is de Lola travel app, die niet alleen automatisch laat weten wanneer je vlucht vertraagd is, maar je ook helpt bij het eventueel switchen van vlucht, om zo de vertraging zo beperkt mogelijk te houden.

 

De robotjournalistiek is in opkomst:
Robots kunnen een deel van het journalistieke werk automatiseren door het gebruik van algoritmes.

Robotisering in de journalistiek

De robotjournalistiek is in opkomst: robots kunnen een deel van het journalistieke werk automatiseren door het gebruik van algoritmes. Dat gaat vooral om berichten met een voorspelbare structuur. Er bestaat veel scepsis over, maar inmiddels begint automated journalism een serieuze toepassing te worden (Fonds bijzondere journalistieke projecten). Alhoewel deze trend nog in de kinderschoenen staat is het vooralsnog onduidelijk wat voor impact dit gaat hebben op het journalistenberoep.

Professor Dr. Ben van Lier, Director Strategy & Innovation Centric

Software wordt continue verbeterd en verder ontwikkeld met als gevolg dat, bijvoorbeeld trends als digitalisering en robotisering steeds op een hoger niveau worden gebracht.

Impact beroepsonderwijs

Voor Ict-opleidingen is het extreem moeilijk om bij te blijven met trends en ontwikkelingen, omdat deze binnen IT razendsnel gaan. Het uitlezen van software apparatuur, het begrijpen, kunnen interpreteren en analyseren van data is noodzakelijk, geeft expert Ben van Lier van Centric aan.
‘De toekomstige mbo-Ict’er heeft Ict als bijvak. Het is een automonteur met Ict, een installateur met Ict of een zorgmedewerker met Ict. Deze Ict’ers werken in het toepassingsgebied van hun techniek. De pure Ict’er gaat naar de Ict-fabriek ergens in de cloud, de rest gaat aan het werk in het veld’
– Professor Dr. Ben van Lier, Director Strategy & Innovation Centric

Daarnaast moeten systeembeheerders out-of-the-box kunnen denken en hun kennis schaalbaar maken door regelmatig terugkerende werkzaamheden en ‘best practices’ te automatiseren. Een systeembeheerder die snel kan reageren, flexibel is en zijn specialistische kennis ook nog eens schaalbaar kan maken, is van grote waarde voor de organisatie en zal de systeembeheerder van de toekomst zijn. Want ook al wordt er steeds meer gestandaardiseerd, zolang we het hebben over technologie blijven er altijd dingen misgaan en is de systeembeheerder nodig.

INHOUDSOPGAVE TRENDS ICTCI