Grote uitdagingen in het
digitale tijdperk

4. Veiligheid en privacy

Veiligheid is het onderwerp waar momenteel het meeste aandacht aan wordt besteed binnen de sector Ict. Het genereren en gebruiken van grote databestanden zijn de verdienmodellen voor internetbedrijven. Echter, zijn deze bestanden ook privacygevoelig en lekken in de software kunnen onbevoegden makkelijk toegang geven tot informatie. Wetgeving in ontwikkeling probeert de lijn tussen de waarde van data en het gevaar van data in goede banen te leiden. Op 25 mei 2018 is daarom de nieuwe AVG-wet ingegaan. Binnen de Topsector creatieve industrie is de ‘Nationale Cybersecurity Research agenda (NCSRA) van de NWO geadopteerd. (Ministerie van justitie en veiligheid 1 en 2). Digitale Veiligheid en Privacy richt zich op ontwerp en engineering, maar ook beheer, monitoring, control en verdediging van veilige en betrouwbare systemen; inclusief (vitale) infrastructuren en communicatie. Het gaat hierbij om systemen met een groot maatschappelijk en economisch belang, zoals het energienetwerk, maar ook om bijvoorbeeld IoT.

Kennisontwikkeling richt zich onder andere op de thema’s:

  • Ontwerpen en bouwen van veilige, betrouwbare systemen door Security en Privacy by design. Dit betreft kennisontwikkeling op de gebieden van ontdekken, verhelpen, en voorkomen van technische kwetsbaarheden.
  • Systeembeheer en borging van ‘lifetime safety and system security’. Dit betreft kennisontwikkeling op het gebied van het verdedigen, besturen en onderhouden van systemen en infrastructuur alsmede het bestrijden van bedreigingen hiervan.

Het oude meester-leerling-principe werkt niet meer.

Impact beroepsonderwijs

Volgens experts is er één ding belangrijk in Ict onderwijs namelijk; dat student en docent samen op zoek moeten gaan naar welke oplossing er van toepassing is. Het oude meester-leerling-principe werkt niet meer. De docent is niet per definitie degene die alles weet.

Hij leert samen met de student. Zij weten vaak meer dan docenten op het gebied van informatiebeveiliging. De digitalisering ontwikkelt zich steeds sneller en daarmee ook de vraagstukken op het gebied van veiligheid. Veiligheid en privacy worden een cruciaal en belangrijk onderdeel van het succes van de digitalisering ontwikkeling en zou daarom geïntegreerd moeten zijn.

INHOUDSOPGAVE TRENDS ICTCI