Verantwoording

Verantwoording

ABN AMRO1 – Televisie en omroepen. Insights ABN AMRO, 2018.

Analyse internationalisering Nederlandse cultuurorganisaties – M.Lourens, juli 2015

Arbeidsmarktperspectief en Doorstroomkansen Creatieve MBO opleidingen – Rutten, P., van der Linden, L., & Voskuyl, I. (2018).

Arbeidsmarktprognose – Sociaal Bestek, 79(7), 48-49. van Brakel, K. (2017).

Blog ‘Culturele vacatures’ – https://blog.culturele-vacatures.nl/2017/09/kunst-technologie/, september 2017

CBS1 – Ict kennis en economie, CBS 2016

CBS2 – Ict kennis en economie, CBS 2016

CBS3 – 2018.

Conjunctuurwijzer – samenwerking poppodia met culturele instellingen neemt sterk toe, juli 2017

CPD – Decemberraming 2017

DCP – Trendrapport+Iedereen+aan+zet+Samenvatting+NL.pdf

DUO1 2018.

DUO2 – Duo, 2018.

Dutch IT Channelhttps://dutchitchannel.nl/591565/trends-voor.html, januari 2018

Emerce3 – Kabinet moet aan de bak met AVG, februari 2018

Europa.nu – https://www.europa-nu.nl/id/vjgtmkwna7mq/digitale_interne_markt

Het financieel dagblad – De robotfabrieken van de toekomst komen in China te staan, oktober 2017

HKU – Duurzame creativiteit, najaar 2016

Fonds bijzondere journalistieke projectenhttps://nieuwejournalistiek.nl/automatisering/2016/09/02/24/

Future directions – Varghese, B., & Buyya, R. Next generation cloud computing: 79, 849-861, februari 2018

Gartner2, Werktrends – januari 2018

GOC1 – Volg mij maar. GOC, 2017.

ICT milieumonitor – mei 2018

Immovator – Trends en ontwikkelingen in crossmedia, januari 2017

Kenniscentrum Creation 010 – 2018.

Kopetz, H – Internet of things. In Real-time systems (pp. 307-323). Springer, Boston, MA, 2011

Marc van der Meer – Het MBO naar 2025: twee verhaallijnen, 2015

MBO Raad1 2018.

Mediamonitor – 2018-Reuters-Institute-Digital-News-Report-Nederland-2018.pdf

Minor online Marketing – http://www.minoronlinemarketing.nl/de-muziekindustrie-en-zijn-verdienmodel/

Ministerie van Buitenlandse Zaken – vergaderjaar HGIS, Homogene Groep Internationale Samewerking, nota 2018

Ministerie van justitie en veiligheid 1 – Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid,

Ministerie van justitie en Veiligheid 2 – Nationale Cybersecurity Research Agenda III gepresenteerd, Juni 2018

Ministerie van Onderwijs – Cultuur en Wetenschap en MBO Raad, Bestuursakkoord OCW – MBO-Raad 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef

Nederlandict – Thema duurzaamheid, december 2017

Open universiteit Nederland-Master’s thesis – Helder, G. (2018). Toekomst vaste software in een Agile omgeving

PBL 2 – Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s – Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving, 2015

PWC 1 – Digitalisering en robotisering vragen om employagility, 2015

PWC 2 – www.pwc.nl/nl/themas/megatrends/duurzaamheid, 2018

Rabobank1– Rabobank Cijfers en Trends. Ict dienstverlening. September 2017.

Rijksoverheid2 – Privacy en persoonsgegevens, mei 2018

Rifkin J – De derde industriële revolutie naar een transformatie van economie en samenleving, 2013 

SBB1 – Leerbedrijvenenquête 2017

SCP – De sociale staat van Nederland, 2017

SER1 – Verkenning arbeidsmarkt culturele sector. SER, 2016.

Topteam creatieve industrie – maart 2018

Universiteit1 – Huisman, M. (2018). Software reliability for everyone. University of Twente.

Universiteit2 – Held, M. L. (2017). Predictive policing: wie vertrouwen individuen meer: mens of machine; en welk advies wordt eerder opgevolgd? (Bachelor’s thesis, University of Twente).

UWV 2 – Landelijke Arbeidsmarktprognose 2017-2018, 2017

Vakblad Sociaal Werk, 19(1), 33-35.- Lenkhoff, M. (2018). Boeken.

Van der Meer – Van der Meer, R -Blik op overmorgen om in tijd van veranderingen te overleven. Fizier, 35(1), 32-33, 2018

UWV1-Ict beroepen. Facsheet arbeidsmarkt. UWV, 2018.

Werktrends.nl – Vier manieren hoe VR en AR onze manier van werken gaat veranderen, 12 december 2017

WilroffReitsma – december 2017

Weber & Weber – Weber, R. H., & Weber, R- Internet of things (Vol. 12). New York, NY, USA:: Springer, 2010

Xia, Yang, Wang & Vinel – Xia, F., Yang, L. T., Wang, L., & Vinel, A- Internet of things. International Journal of Communication Systems, 25(9), 1101, 2012