Verantwoording

Verantwoording

Voor dit trendonderzoek zijn diverse experts bevraagd en bronnen geraadpleegd.

Interviews

David Brouwer – Director, Omroep Flevoland

Peter de Groot – Specialist AV-Sector, Hogeschool Utrecht Creative Business

Vivian Grunberg – ICT manager, OHV vermogensbeheer

Hindrik Jonker – Operationeel manager, Synlogic BV

Vincent te Koppele – Hoofd ICT, Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sebastian Kopp – Ceo, We are Media

Sietse van der Laan – Tech teammanager, Tiqets

Ben van Lier – Director of Strategy & Innovation, Centric

Cyriel Marijnissen – Branding manager en music publisher en docent, diverse organisaties.

Geleyn Meijer – Rector, Hogeschool van Amsterdam

Steven Peters – Sector Banker Technologie, Media en Telecom, ABN AMRO

Leo van Polder – Global development director, Shop! Associated

Onno de Potter – Hoofd Techniek, Agro Theater

Dennis Schutte – Recruitment Sourcing Lead BeNeLux, Accenture

Wout Smelt – Partner en adviseur, Relevantonline

Bart Suèr – Producer en labelbaas, DOX Records

Ruben Talman – Office 365 specialist, ITaanpreekpunt

Arie van Tilborg – Chief Disruption Officer, Grafisch Lyceum Rotterdam

Egon Vieberink – Grimeur, De grimeur

Jan C. de Waal – Waarnemend Boegbeeld, Topsector Creatieve industrie

Els Wijmans – Directeur, Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT)

Literatuur

ABN AMRO1 – Televisie en omroepen. Insights ABN AMRO, 2018.

ABN AMRO3 – IT branche in beeld, 2019.

Analyse internationalisering Nederlandse cultuurorganisaties – M.Lourens, juli 2015

A&O Fonds GrafimediabrancheGrafimedia in cijfers, 2019.

AT automation – https://www.at-automation.nl/wat-is-edge-computing/, geraadpleegd december 2019

AWVN – (feb. 2019). Tweede Kamer neemt Wet arbeidsmarkt in balans aan. Geraadpleegd van https://www.awvn.nl/nieuws/tweede-kamer-wet-arbeidsmarkt-balans-wab/

B. Barkhuus & Brown, L. – (2007, April). The television will be revolutionized: effects of PVRs and filesharing on television watching. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 663-666).

Blog ‘Culturele vacatures’- https://blog.culturele-vacatures.nl/2017/09/kunst-technologie/, september 2017

van Brakel, K. – (2017). Arbeidsmarktprognose. Sociaal Bestek79(7), 48-49.

BrightID https://thebrightid.com/welke-job-2025-trends-ICT/, geraadpleegd, januari 2020

CBS1 – ICT kennis en economie, CBS 2016

CBS3 – Bevolkingsprognoses 2018

CBS4 – Bevolking 15 tot 75 jaar. Geraadpleegd oktober 2019, van https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-beroepsbevolking

CBS6 – Werklozen. Geraadpleegd September 2019, van https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/werklozen

CBS7 – Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand. Geraadpleegd oktober 2019, van opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80590NED/table?dl=7457

CPB1 (Centraal Planbureau) – Aanhoudend herstel, internationale onzekerheden. Geraadpleegd januari 2019, van https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-boek-21-middellangetermijnverkenning-2018-2021.pdf

Conjunctuurwijzer – samenwerking poppodia met culturele instellingen neemt sterk toe, juli 2017

Consultancy – www.consultancy.nl – eshoring-en-insourcing-trends-in-outsourcingwereld, augustus 2016

Cybersecurity Nederland- https://www.ncsc.nl/onderzoek/onderzoeksresultaten/digitale-hygiene-nederland, geraadpleegd januari 2020

DCP – Trendrapport+Iedereen+aan+zet+Samenvatting+NL.pdf

Dell technologies – https://www.delltechnologies.com/nl-nl/big-data/index.htm#accordion0=0, geraadpleegd december 2019

Duurzaammbo1 https://www.duurzaammbo.nl/lesmateriaal/techniek/duurzame-ICT, geraadpleegd januari 2020

Duurzaammbo2 – https://www.surf.nl/expertises/duurzaamheid-en-mvo, geraadpleegd december 2019

DUO1 – Bewerking SBB, 2019

DUO2 – Duo, 2018.

Dutchitchannel – https://dutchitchannel.nl/614339/tech-trends-voor.html , bezocht december 2019.

Dutch IT Channel – https://dutchitchannel.nl/591565/trends-voor.html, januari 2018

ECBO1 – De toekomst van vakmanschap, 2017

Emerce3 – Kabinet moet aan de bak met AVG, februari 2018

FanSALE – https://www.fansale.nl/fansale/, geraadpleegd januari 2020

Financieel Dagblad – De robotfabrieken van de toekomst komen in China te staan, oktober 2017

Financieel Dagblad2 – Bakker, F. (2018, 15 juni) De herwaardering van het ambacht. Financieel Dagblad. Geraadpleegd oktober 2018, van https://fd.nl/morgen/1256791/de-herwaardering-van-het-ambacht

Fonds bijzondere journalistieke projecten – https://nieuwejournalistiek.nl/automatisering/2016/09/02/24/, geraadpleegd november 2018

Future directions – Varghese, B., & Buyya, R. Next generation Cloud computing: 79, 849-861, februari 2018

Gartner – Werktrends, januari 2018

Gartner1 – Panetta, K (2017, 3 oktober) Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2018. Geraadpleegd mei 2018 van https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2018/

Ghaffarianhoseini, A., AlWaer, H., Ghaffarianhoseini, A., Clements-Croome, D., Berardi, U., Raahemifar, K., & Tookey, J. – (2018). Intelligent or smart cities and buildings: a critical exposition and a way forward. Intelligent Buildings International, 10(2), 122-129.

GOC1 Volg mij maar. GOC, 2017.

Goossens, J. – Intelligente selectie van live videostromen afkomstig- https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/224/243/RUG01-002224243_2015_0001_AC.pdf

GSMA- https://www.gsma.com/r/mobileeconomy/, geraadpleegd januari 2020

HKU1 – (2016) Duurzame creativiteit, Inspiratie voor de verbinding van kunstonderwijs en duurzame ontwikkeling.

van Hooijdonk, S. T. – (2018) Op zoek naar de fit met Generatie Z (Master’s thesis)

ICT milieumonitor, mei 2018

Innofest –https://innofest.co/ontdek-de-cases/, geraadpleegd december 2019

Immovator, Trends en ontwikkelingen in crossmedia, januari 2017

Kans op werk SBB2 – Kans op werk 2020

Kenniscentrum Creation 010 – 2018.

Knooihuizen, K. (2020, 15 januari) – Nederlandstalige muziek is hot. Pardon, heet. Hoe kan dat? Geraadpleegd op 30 maart 2020, van https://www.trouw.nl/cultuur-media/nederlandstalige-muziek-is-hot-pardon-heet-hoe-kan-dat~b639ff6a/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Kopetz, H. – (2011). Internet of things. In Real-time systems  (pp. 307-323). Springer, Boston, MA.

Management impact – (2017) Nederland klaar voor de vierde revolutie. Geraadpleegd van http://www.managementimpact.nl/innovatie/artikel/2017/11/nederland-klaar-voor-de-vierde-industriele-revolutie-10113007

Marc van der Meer1 – (2019) CAOP, de stand van de ambtelijke dienst.

MBO Raad1 – 2018.

Media Perspectives – Monitor Creatieve Industrie 2019 https://mediaperspectives.nl/publicationdoc/monitor-creatieve-industrie-2019/

Ministerie van Buitenlandse Zaken – (2018, 18 september). Homogene Groep Internationale Samenwerking, HGIS nota 2019. Geraadpleegd mei 2018 van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2018/09/18/homogene-groep-internationale-samenwerking-hgis-nota-2019

Ministerie van Justitie en Veiligheid1 – Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid,

Ministerie van Justitie en Veiligheid2 – Nationale Cybersecurity Research Agenda III gepresenteerd, Juni 2018

Ministerie van OCW en MBO Raad – (2018). Bestuursakkoord OCW – MBO-Raad 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef. Geraadpleegd mei 2018 van https://mbo-today.nl/wp-content/uploads/2018/02/bestuursakkoord-mbo-2018-2022-trots-vertrouwen-en-lef.pdf

MVO Nederland – (2018, 20 juni). Wat is circulaire economie? Geraadpleegd juni 2018 van https://mvonederland.nl/circulaire-economie-dossier

NederlandICT – Thema duurzaamheid, december 2017

 OCW – Ministerie van OCW (2017). Referentieraming 2017. Geraadpleegd mei 2018 van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/09/19/referentieraming-2017

Open universiteit Nederland – Master’s thesis, Helder, G. (2018). Toekomst vaste software in een Agile omgeving  

PBL1 – Planbureau voor de Leefomgeving (2016, 11 september). Regionale bevolkings- en huishoudenprognose 2016. Geraadpleegd mei 2018 van http://www.pbl.nl/publicaties/regionale-bevolkings-en-huishoudensprognose-2016

PBL 2 – Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau. (2015). Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s – Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving. Geraadpleegd mei 2018 van https://www.wlo2015.nl/wp-content/uploads/PBL_2015_WLO_Nederland-in-2030-en-2050_1558.pdf

PWC1 – (2015). Digitalisering en robotisering vragen om employagility. Geraadpleegd april 2018 van https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-arbeidsmarkt-digitalisering-robotisering-employagility.pdf

PWC2 – (2018). Megatrends duurzaamheid. Geraadpleegd op maart 2018 van www.pwc.nl/nl/themas/megatrends/duurzaamheid, 2018

Raad voor Cultuur – 2019. Advies financiering van cultuur.

Rabobank1 – Rabobank Cijfers en Trends. ICT dienstverlening. September 2017.

Rathenau Instituut – (2015). Werken aan de robotsamenleving. Geraadpleegd april 2018 van https://www.rathenau.nl/sites/default/files/Werken_aan_de_robotsamenleving_-_Rathenau_Instituut.pdf

Reuters Institute –  Mediamonitor 2019, mediabedrijven en mediamarkten. Geraadpleegd van https://www.mediamonitor.nl/wp-content/uploads/Mediamonitor-2019.pdf

 Rifkin J – (2013) De derde industriële revolutie naar een transformatie van economie en samenleving.

 Rijksoverheid – Privacy en persoonsgegevens, mei 2018

Rijksoverheid1 – (2018). Leren tijdens loopbaan. Geraadpleegd maart 2018 van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-leren/leren-tijdens-loopbaan

Reuters Institute – Journalism, Media and Technology Trends and Predictions 2019 https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-01/Newman_Predictions_2019_FINAL_2.pdf

Rutten, P., van der Linden, L., & Voskuyl, I. – (2018). Arbeidsmarktperspectief en Doorstroomkansen Creatieve MBO opleidingen.

SBB & UWV – (2018) Dashboard Basiscijfers Jeugd.  Geraadpleegd van https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/basiscijfers-jeugd/dashboards-basiscijfers-jeugd

SCP – Sociaal en Cultureel Planbureau (2017, december). De sociale staat van Nederland, 2017. Geraadpleegd maart 2018 van https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2017/De_sociale_staat_van_Nederland_2017

Sectorinstituut Openbare Bibliotheken1 – (2014) Trends in de samenleving 2014: Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Geraadpleegd van https://www.kb.nl/sites/default/files/trends-in-de-samenleving-2.pdf

SER1 – Verkenning arbeidsmarkt culturele sector. SER, 2016.

Smit-Cornelder, T.G.M. – Leidinggeven aan millennials en generatie Z. Podosophia 27, 124–126 (2019) doi:10.1007/s12481-019-00255-0

Sterksen – IT Labour Market Monitor 2019

 Thiememeulenhoff. (z.d.). 21e eeuwse vaardigheden | mbo | docentondersteuning. Geraadpleegd op 1 april 2020, van https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/generiek/21st-century-skills

TNO1 – (2015) Innovatieagenda voor de verzekeringssector: Aan de slag met elkaar, en met anderen. Geraadpleegd van https://www.verzekeraars.nl/media/1058/rapport-tno-innovatieagenda-voor-de-verzekeringssector.pdf

Universiteit1 – Huisman, M. (2018). Software reliability for everyone. University of Twente.

Universiteit2 – Held, M. L. (2017). PredICTive policing: wie vertrouwen individuen meer: mens of machine; en welk advies wordt eerder opgevolgd? (Bachelor’s thesis, University of Twente).

UWV2 – (2018). Landelijke Arbeidsmarktprognose 2018-2019. Geraadpleegd maart 2019 van https://www.uwv.nl/overuwv/Images/Arbeidsmarktprognoses%202018-2019.pdf

Vakblad Sociaal Werk – 19(1), 33-35.- Lenkhoff, M. (2018). Boeken. 

VHTO – https://www.vhto.nl/projecten/girlsday

Volberda H – (2017) Bent u klaar voor de vierde industriële revolutie? Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 91: 4-3.

Werktrends.nl – Vier manieren hoe VR en AR onze manier van werken gaat veranderen, 12 december 2017

WilroffReitsma – december 2017

Xia, F., Yang, L. T., Wang, L., & Vinel, A. – (2012). Internet of things.  International Journal of Communication Systems, 25(9), 1101.