Branche zonder grenzen

8. De veranderende klant

Goederenstromen gaan steeds meer globaal. Personeel komt steeds vaker uit het buitenland en internationale goederenstromen of trajecten worden steeds vaker uitgevoerd door buitenlandse chauffeurs die goedkoper zijn.

Goederenstromen gaan steeds meer globaal. ‘85 procent van de goederen komt uit Nederland de rest uit de rest vanuit de hele wereld. Produceren in Nederland wordt wel steeds moeilijker, omdat er geen plek meer is.’
– Walther Ploos van Amstel, Lector City Logistiek en E-mobility

Het aandeel van Nederlandse vrachtauto’s in grensoverschrijdend vervoer daalde ten gunste van vrachtauto’s uit het buitenland de laatste jaren. Het vervoer over lange afstand is grotendeels in handen van bedrijven uit Midden en Oost Europa. Binnenlandse ritten vinden vaker in een stedelijke ruimte plaats, wat aanzienlijk complexer is dan het rijden op internationale snelwegen. Bovendien is de kans groot dat chauffeurs in de toekomst meer binnenlandse ritten willen rijden, want op die manier kunnen ze het chauffeursberoep eenvoudiger combineren met een sociaal leven. 

De behoeftes van chauffeurs zijn namelijk veranderd en zij willen dat hen meer de mogelijkheid geboden wordt om naast het werk een sociaal leven op te bouwen. Dit kan bereikt worden als plansystemen zich zo aanpassen dat chauffeurs meer invloed kunnen uitoefenen op de planning (Logistiek.nl5 en Erasmus).

‘Ook personeel komt steeds vaker uit het buitenland en internationale trajecten worden steeds vaker uitgevoerd door buitenlandse chauffeurs uit Oost-Europa die goedkoper zijn. Ook gaat steeds meer internationaal vrachtverkeer via rail.’
– John van Rijn, STL

Kees Benning, STC

De behoefte aan maritiem personeel is erg afhankelijk van de wereldwijde economie. Het is helemaal afhankelijk van wat er vanuit bijvoorbeeld China moet komen en wat er aan producten besteld is.

Het Nederlandse spoor wordt voorzien van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS). Het huidige spoorbeveiligingssysteem ATB wordt tussen nu en 2050 vervangen door dit nieuwe, digitale systeem. Het doel van het ERTMS is het bevorderen van grensoverschrijdend verkeer: om obstakels weg te nemen voor grensoverschrijdende concurrentie, marktwerking en doelmatigheid van het spoorsysteem. 

Met ERTMS, dat zowel in het spoor als in de treinen wordt ingebouwd, ziet de machinist straks altijd in één oogopslag de benodigde informatie om zijn gewenste snelheid te kunnen bepalen. Ook grijpt het systeem in als een machinist niet op tijd handelt (spoorpro.nl5)

‘De invoering van ERTMS heeft implicaties voor zowel de functie en opleiding Verkeersleiding technisch als voor de machinist van de toekomst.’
– Paul Balsters, NS