Inhoudsopgave DESTEP

Inhoudsopgave DESTEP

In dit deel van de trendrapportage bespreken we de Demografische, Economische, Sociaal-Culturele, Technologische, Ecologische en Politiek-Juridische (DESTEP) ontwikkelingen. Per onderdeel van de DESTEP bespreken we eerst een algemeen beeld gevolgd door de ontwikkelingen die specifiek voor de sector MTLM (mobiliteit, transport en logistiek en maritiem) gelden.

Inhoudsopgave DESTEP