Trendrapport MTLM

Trendrapport MTLM

In dit tweede onderdeel van het trendrapport bespreken we specifiek de belangrijkste trends voor de sectorkamer MTLM. Per trend geven we een uitleg over de trend en bespreken we de impact ervan op het beroepsonderwijs. De belangrijkste trends die we voor de sectorkamer MTLM onderscheiden zijn:

Trendrapport MTLM