Efficiënte samenwerkings-verbanden

9. Samenwerking in de keten

Kleine garages krijgen het steeds moeilijker en moeten zich gaan specialiseren naar een bepaald merk en waar nodig samenwerken met andere partijen. En ook in de wereldwijde scheepsbouw is samenwerking cruciaal om overeind te blijven.

De steeds verdergaande ontwikkelingen en toepassingen in ITS (Intelligente Transport Systemen) en smart mobility vragen om nieuwe vormen van samenwerking. Zowel aan publieke kant als in de rolverdeling publiek-privaat. In een continu veranderende werkelijkheid moeten overheden hun publieke taken en verantwoordelijkheden blijvend kunnen waarmaken. Tegelijk moet het bedrijfsleven kansen benutten om te vernieuwen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu).

Met alle ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche zal samenwerking voor dealers van nog groter belang worden, niet alleen met soortgenoten (dealers, universelen etc.), maar ook met andere “branchevreemde” partijen, die hun sporen hebben verdiend in het bouwen van merken, in retail, in beleving en in innovatie (Rabobank4).

De autofabrikanten zijn van oudsher degene die de rollen bepalen in de branche door de grote omzetten (tot boven de 200 miljard EUR), winst (tien miljard plus) en aantallen (richting tien miljoen nieuwe auto’s per jaar). Al het andere volgde op en uit de activiteiten en keuzes van de fabrikant. Leveranciers worden zelfbewuster, ze nemen een steeds belangrijkere positie in binnen de totale keten, in onderzoek, ontwikkeling, productie, assemblage. Zij zijn meer en meer de uitvinders/innovators. Deze positie kunnen ze gaan benutten richting fabrikanten, maar ze kunnen ook nieuwe combinaties en samenwerkingsverbanden aangaan en van daaruit complete oplossingen bieden (Rabobank4).

‘Veel kleine universele garages maken te weinig winst om allerlei trainingen te volgen en ‘bij’ te blijven qua nieuwe ontwikkelingen. Zij krijgen het steeds moeilijker en moeten zich gaan specialiseren naar een bepaald merk en waar nodig samenwerken met andere partijen. Zo kan er ook voor worden gekozen om een diagnose technicus in te huren die aan diverse garages verbonden is. Ook kunnen ze universele uitleesapparatuur aanschaffen waarmee diverse merken uitgelezen kunnen worden. Het voordeel van universele bedrijven is dat de klant wil kunnen kiezen naar welke garage hij gaat. Grotere dealers met meer mensen in dienst kunnen daarentegen per medewerker besluiten wie ze waarin laten ontwikkelen, zodat je toch alle kennis in huis hebt.’

– Bram Wolf, Innovam

WALTHER PLOOS VAN AMSTEL, LECTOR CITY LOGISTIEK EN E-MOBILITY

‘Er moet meer worden gekeken naar efficiente samenwerkingsverbandingen binnen de logistieke keten. De verschillende stappen in de keten en de ontwikkelingen van digitalisering kost de logistiek veel geld. Niet ieder bedrijf hoeft alle kennis daarvoor zelf in huis te hebben maar kan samenwerken met gespecialiseerde bedrijven.’

De enige mogelijkheid om in de wereldwijde scheepsbouw overeind te blijven is constante innovatie en aandacht voor een eerlijk internationaal speelveld.

Samenwerking tussen overheid, reders en toeleveranciers zal nodig zijn om de ambitie mogelijk te maken om met innovatieve oplossingen klaar te staan om schepen en techniek te leveren die aan de strengste eisen voldoen. (Netherlands Maritime Technology1).

Impact beroepsonderwijs

In de transport en logistiek neemt de vraag naar hoger opgeleid logistiek personeel toe. Dit komt onder andere doordat producenten en toeleveranciers door de onvoorspelbare klantvraag gedwongen worden tot meer ketensamenwerking (STL).

In de branche maritiem leiden alle opleidingen in eerste instantie op voor zeer specifieke beroepen op een zeeschip, waterbouwschip of vissersschip. Binnen het Nederlandse cluster is de laatste jaren een toenemende verwevenheid tussen de sectoren onderling te signaleren. Veel afgestudeerden maken na een aantal jaren een carrièreswitch waarna ze in veel gevallen elders binnen het maritieme cluster gaan werken. Eén van de drijvende krachten achter deze toenemende verwevenheid is het toenemende belang van de offshore industrie voor het maritieme cluster (Beschrijving beroepscompetenties).