Digitale informatie maakt fysieke aanwezigheid overbodig

2. Digitalisering

De consument is op steeds meer terreinen een goed geïnformeerde expert geworden en verwacht informatie online. Zo hoeft een museumbezoek in de toekomst niet alleen meer een fysiek bezoek te betekenen. En biedt de beschikbaarheid aan locatiegegevens tal van nieuwe mogelijkheden. De beschikbaarheid van digitale gegevens leidt tot nieuwe of een aanpassing van bestaande functies.

BESCHIKBAARHEID VAN INFORMATIE NEEMT TOE

Mensen zijn gewend dat informatie online beschikbaar is. Voor een collectiebeheerder in musea is het belangrijk om de collectie online toegankelijk te maken en te digitaliseren, zodat het publiek ook thuis de collectie kan bekijken.

Als je naar een museum gaat zie je maar een klein deel van de collectie, het grootste deel staat in het depot. Op het moment dat de collectie digitaal ontsloten is kan deze in zijn geheel online bekeken worden”.
– Agnes Vugts, Raadsaam Erfgoedprojecten.

Dat gaat nog niet zolang het overgrote deel van het budget naar marketingactiviteiten gaat. In het museum wordt slechts een percentage van de totale collectie getoond die het museum beschikbaar heeft. Maar naar dat percentage gaat wel het meeste geld.

Er is lang gedacht, we hebben een museum, bezoekers komen naar ons, dus die digitale wereld is vooral een uithangbord. In de huidige tijd wordt het digitaal ontsluiten van de collectie juist steeds relevanter”.
– Agnes Vugts, Raadsaam Erfgoedprojecten

Digitalisering biedt niet alleen veel kansen voor consumenten maar ook voor ambachtslieden zelf. Het wordt makkelijker om in contact te komen met klanten en samenwerkingspartners. En het wordt ook gemakkelijker om aan de juiste resources te komen zoals apparatuur, die bij andere organisaties staat.

”Ik heb zelf geen lasergraveersysteem, maar kwam er op internet gemakkelijk achter waar ik kon zijn. Sindsdien werk ik vaker met dat bedrijf dat een lasergraveersysteem heeft samen”.
– Karel Schermerhorn, Haarlemsche Zilversmederij

BEROEPEN VERANDEREN DOOR DIGITALISERING

Digitalisering is een fenomeen dat niet meer weg te denken is uit de tandtechnische branche. Al jaren is de branche gewend aan de digitalisering van het kroon- en brugwerk. En nu is ook de prothetiek begonnen aan een flinke opmars in de digitale wereld (VLHT).

“Het kroon- en brugwerk is voor 80 procent al digitaal ontworpen. Het prothesewerk is voor ongeveer 95 procent nog analoog. Over vijf jaar is dat andersom en is die 95 procent ook digitaal ontworpen. Dat geldt ook voor de orthodontie”.
-Wolter Jagt, VLHT

Digitale technologie maakt het makkelijker om in een interdisciplinaire setting samen te werken. De planning en alle 3D-beelden worden via de mail verzonden, iedereen kan er op zijn eigen moment naar kijken en je hoeft niet bij elkaar te komen. Een tandtechnicus gebruikt digitale technologie nu nog vooral in de voorbereiding, uiteindelijk zal het ook in de stoel gebruikt worden (Dental Tribune).

Ook het beroep van landmeter is door digitalisering de laatste jaren sterk veranderd. Waar de landmeter vroeger de afstand handmatig ging meten samen met collega’s, werkt de huidige landmeter vaker alleen met een gps station en locatiegegevens. De gegevens verwerkt hij digitaal en uploadt hij naar kantoor. Er zijn ook landmeters die een auto gebruiken met cameratechnologie bovenop. Ook zijn er drones die afstanden digitaal meten.

Landmeten is onderdeel geworden van een groter geheel van het verzamelen van data. En de beschikbaarheid van deze digitale locatie informatie is steeds waardevoller. Een geografisch informatiesysteem (GIS) is een informatiesysteem waarmee informatie over geografische objecten kan worden opgeslagen, bewerkt, en geanalyseerd. De toepassingen ervan zijn talloos. “Die beschikbaarheid van geo informatie levert allerlei nieuwe wetenschappelijke inzichten op. Wat is de relatie tussen kanker en locatie, is er een relatie tussen bepaalde voeding die op bepaalde locatie wordt verbouwd en gedrag wat daar voorkomt, noem maar op. Je ziet customer intelligence en business intelligence aangevuld worden met location intelligence. We zijn inmiddels vertrouwd geraakt aan de beschikbaarheid van locatiegegevens” – Hendrik Westerbeek, Kadaster.

Impact beroepsonderwijs

De transformatie naar digitalisering vraagt niet alleen iets van de huidige opleiding, ook de huidige werknemers gaan mee in deze verandering. Mede door de opkomst van digitale locatiegegevens is in het mbo een aantal modules ingevoerd, zoals Geo-ICT, inleiding geo-informatie, maatvoeringtechnieken, BIM. “Een module als Geo-ICT toont aan dat de beschikbaarheid van locatiegegevens niet alleen een bestaand beroep verandert zoals landmeter, maar ook het ICT vakgebied verandert” – Hendrik Westerbeek, Kadaster.
Ook op HBO niveau leidt de beschikbaarheid van locatiegegevens tot nieuwe beroepen. Er is daarom een nieuwe HBO-opleiding geomedia en design. Tijdens deze opleiding leren studenten hoe ze, door het gebruik van locatiegegevens, de vertaling maken tussen de klant met een ruimtelijk vraagstuk en de ICT’er met de tools.

Wolter Jagt (VLHT)

Een tandtechnicus moet in staat zijn om een 2d ontwerp in 3d vorm voor te stellen. Voorheen had een tandtechnicus een ontwerp (met was gemaakt) in zijn handen. Digitaal moet een tandtechnicus het zich vanaf het scherm voorstellen. Daar is ruimtelijk inzicht voor nodig. Dat is niet alleen belangrijk in de huidige opleiding om studenten te leren, ook voor de huidige tandtechnici is omscholing nodig om straks digitale ontwerpen te maken.

SECTORALE TRENDS SV INHOUDSOPGAVE