Inhoudsopgave DESTEP

Inhoudsopgave DESTEP

 In dit deel van de trendrapportage bespreken we de Demografische, Economische, Sociaal-culturele, Technologische, Ecologische en Politiek-juridische (DESTEP) ontwikkelingen. De DESTEP-analyse is een analyse om de macro-omgeving in kaart te brengen. Per onderdeel van de DESTEP bespreken we eerst een algemeen beeld gevolgd door de ontwikkelingen die specifiek voor Gezondheidstechnisch vakmanschap en Creatief vakmanschap gelden.

 

 • Demografische ontwikkelingen:
  Bij demografische factoren gaat het om de kenmerken van de bevolking, zoals aantal inwoners, leeftijd en inkomen en de impact daarvan op ontwikkelingen in de branche.
 • Economische ontwikkelingen:
  Bij economische factoren gaat het om kenmerken en invloed van ontwikkelingen van de economie, zoals economische groei, werkgelegenheid en werkloosheid.
 • Sociaal-culturele ontwikkelingen:
  Bij deze factoren gaat het om kenmerken en invloed van de cultuur en leefgewoonten, zoals normen en waarden, subculturen, en opleidingsniveau.
 • Technologische ontwikkelingen:
  Deze worden vaak de motor van de economie genoemd. Dankzij technologische ontwikkelingen is er sprake van een continue verbetering van productiemethoden en innovaties van goederen en diensten.
 • Ecologische ontwikkelingen:
  Bij ecologische factoren gaat het om kenmerken en invloed van ontwikkelingen op de fysieke leefomgeving, zoals milieu en klimaat, maar ook werkomgeving.
 • Politiek-juridische ontwikkelingen:
  Bij politiek-juridische factoren gaat het om kenmerken en invloed van ontwikkelingen op het gebied van overheidsbeslissingen, zoals huidige wetgeving, wijzigingen in de wet, en subsidies.

DESTEP Algemeen

Lees verder

DESTEP Gezondheidstechnisch vakmanschap

Lees verder

DESTEP Creatief vakmanschap

Lees verder

INHOUDSOPGAVE DESTEP