1. Trendrapport Specialistisch Vakmanschap

2. Voorwoord & leeswijzer

3. Samenvatting

4. Inhoudsopgave DESTEP

5. Demografische ontwikkelingen

6. Economische ontwikkelingen

7. Sociaal-culturele ontwikkelingen

8. Technologische ontwikkelingen

9. Ecologische ontwikkelingen

10. Politiek-juridische ontwikkelingen

11. Inhoudsopgave Sectorale trends SV

12. Flexibilisering

13. Digitalisering

14. De rol van e-commerce & social media

15. De veranderende consument

16. De beleving van ambacht

17. Innovatieve technieken

18. Behouden van kennis en kennisoverdracht

19. Borgen van kwaliteit belangrijker

20. Kwantitatieve cijfers

21. Verantwoording