1. Trendrapport Specialistisch Vakmanschap

2. Voorwoord & leeswijzer

3. Samenvattingen

4. Samenvatting Trends Gezondheidstechnisch vakmanschap

5. Samenvatting Trends Creatief vakmanschap

6. Trends Gezondheidstechnisch vakmanschap

7. Co-botisering

8. Smartification

9. Complexere zorgvraag

10. Taakherschikking

11. Machtige verzekeraars

12. Figitalisering

13. Her-personificering

14. Trends Creatief vakmanschap

15. Smartification

16. Bewuste duurzaamheid

17. Co-ondernemerschap

18. Figitalisering

19. Her-personificering

20. Herwaardering van ambacht

21. Kennisbehoud

22. Kwaliteit als unique selling point

23. Inhoudsopgave DESTEP

24. DESTEP Algemeen

25. DESTEP Gezondheidstechnisch vakmanschap

26. DESTEP Creatief vakmanschap

27. Cijfers

28. Verantwoording