Sectorale trends SV

Sectorale trends SV

In dit tweede onderdeel van het trendrapport bespreken we specifiek de belangrijkste trends voor de sectorkamer Specialistisch vakmanschap. Per trend geven we een uitleg en bespreken we de impact ervan op het beroepsonderwijs. Een trend geeft een richting aan van veranderende waarden die in verschillende vormen verankerd raken bij bepaalde beroepsgroepen. Het is van belang om tijdig grip te krijgen op trends op de arbeidsmarkt om te blijven zorgen voor een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Een trend staat nooit op zichzelf maar houdt altijd verband met andere ontwikkelingen die tegelijkertijd plaatsvinden. De belangrijkste trends of ontwikkelingen die we voor de sectorkamer Specialistisch vakmanschap onderscheiden zijn:

Lees verder

Trend 2:
Digitalisering

Lees verder

Trend 7:
Behouden van kennis & kennisoverdracht 

Lees verder

Trend 8:
Borgen van kwaliteit belangrijker

Lees verder

SECTORALE TRENDS SV INHOUDSOPGAVE