Maatwerk voorop

7. Her-personificering

WAT HOUDT HER-PERSONIFICERING IN?

Er is meer behoefte aan maatwerk. Elke consument heeft specifieke wensen en behoeften. De consument verandert, het is aan retailers en ambachtslieden om daar goed op in te spelen. Het one size fits all als oplossing behoort tot het verleden. Consumenten zijn steeds minder makkelijk in hokjes in te delen. Bovendien zijn de groepen steeds kleiner. Er komt meer ruimte voor zogeheten nichespelers die  ervoor kiezen een klein deel van de markt te bedienen. De huidige consumenten willen het gevoel hebben dat het aanbod speciaal voor hen gecreëerd is. Een belangrijke rol van een online retailer is weggelegd in het leren kennen van consumenten op basis van hun gedrag en daarop te acteren door het aanbieden van voor hen relevante producten en diensten (NUVO, 2011).

 WAT VERANDERT ER?

• PERSONIFICEREN VAN PRODUCTEN NEEMT TOE

Een product is een verlengstuk van iemands identiteit en de consument wil steeds vaker het product een persoonlijk tintje geven. Daarbij komt dat het met innovaties makkelijker is om producten te personificeren. Met lasertechnieken en de 3D printer is het eenvoudiger om complexe producten te maken.

• LOYALITEIT NEEMT AF

De loyaliteit voor bepaalde producten, merken of organisaties neemt af. Klanten zijn minder loyaal dan een paar jaar geleden. Bij de laatst gekochte bril op sterkte heeft gemiddeld 67 procent van de consumenten gekozen voor hetzelfde optiekbedrijf als waar ze de laatste keer gekocht hebben. Dezelfde groep consumenten verwacht dat ze bij een volgende bril nog minder loyaal zijn. Bij de volgende aankoop geeft 61 procent aan weer voor hetzelfde optiekbedrijf te kiezen (NUVO, 2011). 

VOORBEELDEN

Binnen de optiekbranche is het mogelijke om de initialen in het glas of het montuur te zetten of te kiezen voor andere veertjes of voorstukjes. Bij Oakley is het mogelijk een zonnebril zelf samen te stellen qua kleur van het montuur en kleur van het glas. Voor 30 procent van de consumenten is het belangrijk om zich met hun bril te onderscheiden. Vooral de jongere leeftijdscategorieën koopt deze producten en is bereid daar meer voor te betalen (NUVO, 2011).

Impact beroepsonderwijs

Er wordt meer aandacht besteed aan elementen zoals service en persoonlijke aandacht. Hospitality- en adviesvaardigheden zijn belangrijk om tegemoet te komen aan deze vraag naar service en aandacht. Het gaat erom mensen het gevoel te geven van gastvrijheid: dat ze welkom zijn en dat ze persoonlijk aandacht krijgen. Luxe, comfort en gemak zijn belangrijk voor de oudere doelgroepen (NUVO1). Meindert Stolk (NVAB) vertelt: “Alleen de basis wordt nu gegeven, waarbij veel kennis over technieken wordt bijgebracht. Adviesvaardigheden zijn nodig om meer te richten op preventie van gehoorschade. Dat iemand een audicien bezoekt voor een festival, en dat die audicien dan ook advies weet te geven en kennis overbrengt zou goed zijn.”

Bas de Nes, Nuvo

Als je kijkt hoe de hospitality bij Ace and Tate vorm krijgt: daar is muziek, je wordt gedag gezegd, het is laagdrempelig. Het is een heel andere beleving dan bij een normale optiekwinkel. Als we dat meer hebben in de optiek zou dat helpen.

INHOUDSOPGAVE TRENDS GEZONDHEIDSTECHNISCH VAKMANSCHAP