Let’s become digital smart

2. Smartification

WAT HOUDT SMARTIFICATION IN?

Een groot probleem in de gezondheidstechnische beroepen was dat er veel tijd verloren ging aan administratie processen. Veel van deze processen zijn ook nog eens foutgevoelig. Door deze processen te digitaliseren kan veel tijd worden bespaard. Bijna alle communicatie over een patiënt of diens dossier vindt digitaal plaats. De transformatie naar het verschaffen van informatie over een patiënt is al langere tijd digitaal. Vroeger waren er papieren dossiers. Nu zijn er alleen nog digitale elektronische patiëntendossiers (EPD’s). Een elektronisch patiëntendossier is een softwaretoepassing waarbij medische patiëntengegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden. Het doel van een EPD is het huidige of toekomstige zorgproces rondom een patiënt te ondersteunen. De risico’s bestaan vooral uit incidentele gezondheidsschade door onjuiste of ontbrekende gegevens. Een ander risico dat gevolgen kan hebben voor meerdere individuen is de mogelijkheid van privacy schade door een lek in (een onderdeel van) het EPD. Dit vraagt bewust omgaan met richtlijnen en blijvende bij- en nascholing op dit gebied evenals kwaliteitszorg.

 WAT VERANDERT ER? 

Door de communicatie en informatie over een patiënt uitsluitend nog digitaal te laten verlopen, verdwijnt het hele administratieve proces. De intake van patiënten kan dankzij digitale technologie goedkoper én tegelijkertijd klantvriendelijker.

Voor een vakspecialist staat vast wat hij moet doen die dag. Als hij klaar is kan hij de taken digitaal afvinken. Werkprocessen kunnen slimmer en efficiënter worden ingericht.

Dimphy Hoitzing werkzaam bij OIM Orthopedie vertelt: “Wij bekijken over de hele linie hoe de productie efficiënter kan. Wat kan er anders, beter en sneller? We hebben daarbij het voordeel dat de technologieën maken dat die verbetering ook mogelijk is. We zien nu al dat automatiseren van de klantadministratie veel tijdwinst oplevert. De adviseur heeft de klantgegevens direct binnen en stuurt die meteen door naar productie.

WELKE VOORBEELDEN ZIJN ER IN DE PRAKTIJK

Digitale technologie maakt het makkelijker om in een interdisciplinaire setting samen te werken. De planning en alle 3D beelden worden via de mail verzonden, iedereen kan er op zijn eigen moment naar kijken en je hoeft niet bij elkaar te komen. Een tandtechnicus gebruikt digitale technologie nu nog vooral in de voorbereiding, uiteindelijk zal het ook in de stoel gebruikt worden (Dental Tribune, 2017).

Impact beroepsonderwijs

Om mee te gaan in de ontwikkeling van digitale communicatie zijn computervaardigheden nodig zijn en kennis van word en workflows. Zo zorgt bijvoorbeeld een technisch oogheelkundig assistent voortaan voor een goede verslaglegging en administratie in het elektronisch patiëntendossier. Van papier naar digitaal betekent dat een toa alles goed moet kunnen invullen in de computer; niet alleen het invullen van een formulier of een dossier in een spreekuur, maar ook de foto’s of bestanden moeten ingeladen worden in een dossier. Dit kan voor oudere werknemers nog best wel eens een probleem zijn. De transformatie naar digitalisering vraagt niet alleen iets van de huidige opleiding, ook de huidige werknemers gaan mee in deze verandering. Dit biedt mogelijkheden voor het beroepsonderwijs om huidige werknemers bij te scholen met certificaten om gewenste vaardigheden zich eigen te maken.

INHOUDSOPGAVE TRENDS GEZONDHEIDSTECHNISCH VAKMANSCHAP