Verantwoording

Verantwoording

Literatuur

ABF Research1Structuuronderzoek 2015 Ambachtseconomie, 2015

ABF Research2Structuuronderzoek tandtechnici, 2015

ABN AMROStand van de retail, 2018

Bruining, T. – (2016). Ontwikkeling van vakmanschap vraagt om leren in verbinding. In A. Bakker ea (red)(2016).
Tussen opleiding en beroepspraktijk. Het potentieel van boundary crossing. Assen: Van Gorcum

CBS1 –  Bevolkingsprognoses 2018

CBS2Bevolking 15 tot 75 jaar. Geraadpleegd mei 2018, van https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/07/bevolking-15-tot-75-jaar 

CBS3 – Daling werkloosheid doorgezet in januari 2018. Geraadpleegd mei 2018, van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/07/daling-werkloosheid-doorgezet-in-januari-2018 

CPB (Centraal Planbureau) – Aanhoudend herstel, internationale onzekerheden. Geraadpleegd januari 2019 
https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-boek-21-middellangetermijnverkenning-2018-2021.pdf

CMMBOUnieke opleidingen. Geraadpleegd november 2018, van https://www.cmmbo.nl/unieke-opleidingen/

Dental TribuneIn vijf minuten noodkroon uit betaalbare 3D-printer. Geraadpleegd november 2017, van http://w.dental-tribune.com/articles/news/netherlands/37193_in_vijf_minuten_noodkroon_uit_betaalbare_3d-printer_.html 

Ebenist – Stichting Ebenist. Geraadpleegd november 2018, van http://www.ebenist.org/nl/

ECBO1De toekomst van vakmanschap, 2017

ECBO2ECBO Dimensies, nummer 30, oktober 2017.

Financieel Dagblad – Bakker, F. (2018, 15 juni) De herwaardering van het ambacht. Financieel Dagblad. Geraadpleegd oktober 2018, van https://fd.nl/morgen/1256791/de-herwaardering-van-het-ambacht#

FNV – FNV zelfstandigen. (2014, 4 november). Vakman worden én blijven in Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap. Geraadpleegd oktober 2018 van https://fnvzzp.nl/nieuws/2014/11/vakman-worden-%C3%A9n-blijven-in-kleinschalig-specialistisch-vakmanschap

FlyWheel Business – Innovatie juweliersbranche. Geraadpleegd oktober 2018 van https://flywheelbusiness.com/innovatie-juweliers-branche/.

Gartner – Panetta, K (2017, 3 oktober) Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2018. Geraadpleegd mei 2018 van https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2018/

Ghaffarianhoseini, A., AlWaer, H., Ghaffarianhoseini, A., Clements-Croome, D., Berardi, U., Raahemifar, K., & Tookey, J. – (2018). Intelligent or smart cities and buildings: a critical exposition and a way forward. Intelligent Buildings International, 10(2), 122-129. 

Kennisnet – Pijpers, R. (2017, 20 december). Alles wat je moet weten over 21e eeuwse vaardigheden. Geraadpleegd mei 2018 van https://www.kennisnet.nl/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-21e-eeuwse-vaardigheden/

KIZO – Witvliet, L & Brantz, R. (2013, november). Kennis instituut zelfstandig ondernemerschap, De zzp maatschappij – te groot om te negeren. Geraadpleegd oktober 2018 van http://www.kizo.nl/wp-content/uploads/2014/06/De-ZZP-Maatschappij-KIZO-ECHTZZP.pdf

KNMG – Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), Antwoord op uw vragen over de nieuwe privacyregels AVG, 2018

Kopetz, H. – (2011). Internet of things. In Real-time systems (pp. 307-323). Springer, Boston, MA. 

KvK – Kamer van Koophandel. (2018, 8 oktober). Meeste inschrijvingen bij KVK sinds 2013, ZZP Barometer. Geraadpleegd oktober 2018 van https://zzpbarometer.nl/2018/10/08/meeste-inschrijvingen-kvk-sinds-2013/#.XEBpa1VKipo

Livit – (2017, 29 december). De toekomst in de revalidatietechniek. Geraadpleegd oktober 2018 van https://www.livit.nl/de-toekomst-in-de-revalidatietechniek/

Marc van der Meer – (2015, 29 april). Het MBO naar 2025: twee verhaallijnen. Geraadpleegd mei 2018 van https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/wetenschappelijk_achtergronddocument_mbo_2025.pdf

MBO Raad – (2017) Visie van de MBO Raad op een leven lang ontwikkelen. Geraadpleegd mei 2018 van https://www.mboraad.nl/sites/default/files/visie_van_de_mbo_raad_op_een_leven_lang_ontwikkelen.pdf

Ministerie van OCW en MBO Raad – (2018). Bestuursakkoord OCW – MBO-Raad 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef. Geraadpleegd mei 2018 van https://mbo-today.nl/wp-content/uploads/2018/02/bestuursakkoord-mbo-2018-2022-trots-vertrouwen-en-lef.pdf

MVO Nederland – (2018, 20 juni). Wat is circulaire economie? Geraadpleegd juni 2018 van https://mvonederland.nl/circulaire-economie-dossier

NOS – (2018, 1 oktober). Werkgevers willen ook verplichte verzekering voor zzp’ers. Geraadpleegd oktober 2018 van https://nos.nl/artikel/2252839-werkgevers-willen-ook-verplichte-verzekering-voor-zzp-ers.html

NRC – (2016, 18 januari). Nieuwe industriële revolutie gaat 5 miljoen banen kosten. Geraadpleegd mei 2018 van https://www.nrc.nl/nieuws/2016/01/18/nieuwe-industriele-revolutie-gaat-vijf-miljoen-banen-kosten-a1410054 

NUVO1 – (2011). Optiektrends 2020: ontwikkelingen in consumentengedrag. Geraadpleegd september 2018 van https://www.nuvo.nl/websites/nuvo/files/Optiek/Onderzoek%20en%20cijfers/2011-08-08%20Optiektrends%20QnA%202020.pdf

NUVO2 – (2012, november). Titelbescherming. Geraadpleegd oktober 2018 van https://nuvo.nl/pages/152/optiek/Kwaliteitszorg/Titelbescherming.html

NVAB – (2017). Vertrouwen in de toekomst, NVAB over het regeerakkkoord. Houd kwalitatief goede hoorzorg toegankelijk en betaalbaar.

NVOS-Orthobanda1 – (2014, december 9). De toekomst van het beroep en de bacheloropleiding Orthopedische Technologie, opleidingsrapportage. Geraadpleegd oktober 2018 van https://www.kbanijmegen.nl/doc/pdf/OPLEIDINGSRAPPORTAGE-OT-09122014.pdf

NVOS-Orthobanda2 – (2018). Orthopedische schoentechnologie in 2025.

NVOS-Orthobanda3 – (2018). 3D printbare prothesekokers: ontwikkeling in vogelvlucht, orthopedische techniek.

OCW – Ministerie van OCW (2017). Referentieraming 2017. Geraadpleegd mei 2018 van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/09/19/referentieraming-2017

OST – Orthopedische schoentechniek. (2015). Beroepscompetentieprofielen.

OT – Orthopedische techniek. (2015). Beroepscompetentieprofielen.

Paul de Beer – (2016, maart). De arbeidsmarkt in 2040: Ingrijpende veranderingen, maar ook veel continuïteit. Geraadpleegd september 2018 van https://www.fbz.nl/themadocumenten/Hoe%20zal%20de%20arbeidsmarkt%20er%20in%202040%20uitzien.pdf

PBL1 – Planbureau voor de Leefomgeving (2016, 11 september). Regionale bevolkings- en huishoudenprognose 2016. Geraadpleegd mei 2018 van http://www.pbl.nl/publicaties/regionale-bevolkings-en-huishoudensprognose-2016

PBL2 – Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau. (2015). Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s – Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving. Geraadpleegd mei 2018 van https://www.wlo2015.nl/wp-content/uploads/PBL_2015_WLO_Nederland-in-2030-en-2050_1558.pdf 

PWC1 – (2015, december). Digitalisering en robotisering vragen om employagility. Geraadpleegd april 2018 van https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-arbeidsmarkt-digitalisering-robotisering-employagility.pdf

PWC2 – (2018). Megatrends duurzaamheid. Geraadpleegd op maart 2018 van www.pwc.nl/nl/themas/megatrends/duurzaamheid, 2018 

Raadsaam erfgoedprojecten – (2018, juni). Onderzoeksverslag specialistische kennisborging in de museale sector. Geraadpleegd september 2018 van http://raadsaam-erfgoedprojecten.nl/wp-content/uploads/2018/06/Onderzoeksverslag-Specialistische-kennisborging-in-de-museale-sector-juni-2018.pdf

Raadsaam Erfgoedprojecten2 – (2018). Arbeidsmarktverkenning van het roerende restauratieveld.

Rabobank1 – (2017, 5 september). Vergrijzing Nederlandse beroepsbevolking is (g)een probleem. Geraadpleegd april 2018 van https://economie.rabobank.com/publicaties/2017/september/vergrijzing-nederlandse-beroepsbevolking-geen-probleem/

Rabobank2 – (2010, oktober). Cijfers en trends, branche-informatie detailhandel en non-food. Juweliers. Geraadpleegd april 2018 van https://www.rabobank.nl/images/dh_non-food_juweliers_okt2010_2936099.pdf?ra_resize=yes&ra_

Rathenau Instituut – (2015). Werken aan de robotsamenleving. Geraadpleegd april 2018 van https://www.rathenau.nl/sites/default/files/Werken_aan_de_robotsamenleving_-_Rathenau_Instituut.pdf

Retailtrends – (14 januari 2019). ABN Amro maakt betalen met wearables breed beschikbaar. Geraadpleegd januari 2019 van https://retailtrends.nl/nieuws/55208/abn-amro-maakt-betalen-met-wearables-breed-beschikbaar?utm_source=email&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=RN

Rifkin J – (2013) De derde industriële revolutie naar een transformatie van economie en samenleving.

Rijksoverheid1 – (2018). Leren tijdens loopbaan. Geraadpleegd maart 2018 van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-leren/leren-tijdens-loopbaan

Rijksoverheid2 – (2017, 13 maart). Wetsvoorstel samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen. Geraadpleegd november 2018 van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/03/13/wetsvoorstel-samenwerkingscollege-en-unieke-beroepsopleidingen

SBB1 – (2017) Leerbedrijvenenquête.

SBB2 – (2016) Sectorkamerrapportage Specialistisch Vakmanschap.

SBB & UWV – (2018) Dashboard Basiscijfers Jeugd. Geraadpleegd maart 2018 van https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/basiscijfers-jeugd/dashboards-basiscijfers-jeugd

SCP – Sociaal en Cultureel Planbureau (2017, december). De sociale staat van Nederland, 2017. Geraadpleegd maart 2018 van https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2017/De_sociale_staat_van_Nederland_2017 

STC Group – (2016). Samen sterk voor de toekomst op Rotterdam-Zuid. Geraadpleegd maart 2018 van https://stc-group.nl/wp-content/uploads/2016/07/Rapport-Desk-study-Samen-Sterk-voor-de-Toekomst-op-Rotterdam-Zuid.pdf 

Stichting Iedere MBO een practoraat – (2017, april). Bezig met de vragen van morgen, manifest over onderzoek  in de context van het mbo. Geraadpleegd september 2018 van https://www.practoraten.nl/wp-content/uploads/2017/04/bezig-met-de-vragen-van-morgen_online.pdf

UWV1 – UWV (2013). Ambachten, arbeidsmarktomschrijving Deel 1. Geraadpleegd april 2018 van https://www.uwv.nl/overuwv/Images/UWV_sectorbeschrijving_Ambachten_deel_1.pdf

UWV2 – UWV (2017). Landelijke Arbeidsmarktprognose 2017-2018. Geraadpleegd april 2018 van https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-arbeidsmarktprognose-2017-2018.pdf

UWV3 – UWV (2018). Factsheet zorg. Geraadpleegd april 2018 van https://www.uwv.nl/overuwv/Images/Factsheet_Zorg.pdf

Vakschool Schoonhoven – (2016, november). Visieboekje, smeden aan de toekomst vakschool Schoonhoven.

Van der Meer, R. (2018). Blik op overmorgen om in tijd van veranderingen te overleven. Fizier, 35(1), 32-33. 

VLHT – (2018, juni). VLHT-vakcursus ‘Is uw laboratorium digital proof?’. Geraadpleegd november 2018 van https://www.vlht.nl/nieuws/vlht-vakcursus-is-uw-laboratorium-digital-proof-op-7-juni.html

Volberda H – (2017) Bent u klaar voor de vierde industriële revolutie? Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 91: 4-3.  

Weber, R. H., & Weber, R. – (2010). Internet of things (Vol. 12). New York, NY, USA: Springer

Werken20 – (2018, 28 oktober). Kabinet wil aantal zzp’ers terugdringen. Geraadpleegd november 2018 van http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/organisatie-bedrijf/38632/kabinet-wil-aantal-zzpers-terugdringen/

WikipediaAlgemene verordening persoonsgegevens. Geraadpleegd oktober 2018 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_verordening_gegevensbescherming

Xia, F., Yang, L. T., Wang, L., & Vinel, A. – (2012). Internet of things. International Journal of Communication Systems, 25(9), 1101. 

Interviews

Ruud Baarda – zelfstandig onderzoeker en adviseur voor beroepsonderwijs en arbeidsmarkt

Vincent van Drie – Restauratoren Nederland / Meubelrestaurator

Arnold Duin – adviseur Meld- & Expertisepunt Specialistisch Vakmanschap SBB

Margret Hoekenga-Idema –  secretaris Nederlandse Schoenmakers Vereniging

Wolter Jagt – voorzitter VLHT Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici voor de tandtechniek

Corry Kussendrager – docent natuursteen ROC Midden Nederland

Femke Lavrijssen – head of Retail Specsavers

Robert Moor – directeur Vakschool Schoonhoven

Max Mulders – adviseur NVOS-Othobanda

Bas de Nes – directeur NUVO Nederlandse Unie voor Optiekbedrijven

Karel Schermerhorn – eigenaar Haarlemsche Zilversmederij

Durrani Shami – zzp’er meubelontwerper

Michelle van der Sluis – co-owner Raadsaam Erfgoedprojecten

Meindert Stolk – voorzitter NVAB Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven

Eva Voncken – zelfstandige Bureau Turf

Agnes Vugts – co-owner Raadsaam Erfgoedprojecten

Hendrik Westerbeek – senior manager en adviseur Kadaster