Verantwoording

Verantwoording

Interviews

Ruud Baarda – zelfstandig onderzoeker en adviseur voor beroepsonderwijs en arbeidsmarkt

Ivo Balk – Docent DHTA

Harrie van den Broek – Directeur Tandtechnisch laboratorium (TTL) Sips

Frank Bonarius – Directeur Andriessen piano’s-vleugels

Sietje Dekker-Bijhouwer – Nederlandse Hoedenvereniging (NHV) 

Vincent van Drie – Restauratoren Nederland / Meubelrestaurator

Arnold Duin – adviseur Meld- & Expertisepunt Specialistisch Vakmanschap SBB

Roger GerardsDirecteur Meesteropleiding Coupeur Amsterdam

Jan Hazelhof – Docent MSMH Deltion/ bestuurslid Sterilisatie Vereniging Nederland (SVN)

Hans Heine (junior en senior) – Docent en eigenaar Schoenservice Heine.

Margret Hoekenga-Idema –  secretaris Nederlandse Schoenmakers Vereniging

Dimphy Hoitzing – HR Manager OIM Orthopedie Holding

Afdeling uurwerktechniek – Vakschool Schoonhoven ROC Zadkine

Ron Ides – Teamleider en docent OT DHTA

Wolter Jagt – voorzitter VLHT Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici voor de tandtechniek

Jos Kiebert – Manager service diensten Maene-Ypma piano’s

Monique Konst – Docent juwelieren Vakschool Schoonhoven ROC Zadkine

Bart de Kruijf – Docent goudsmeden Vakschool Schoonhoven ROC Zadkine

Alf Kurstjens – Secretaris Nederlandse Vakgroep Keramisten (NVK) 

Femke Lavrijssen – head of Retail Specsavers

Rob Maters – voorzitter Branchevereniging Tandtechniek

Robert Moor – voormalig directeur Vakschool Schoonhoven

Max Mulders – adviseur NVOS-Othobanda

Bas de Nes – directeur NUVO Nederlandse Unie voor Optiekbedrijven

André Olthof – Adjunct directeur Clavis Piano’s

Rianne van Pijkeren – Docent OST DHTA

Dirk Roebroekdocent vormgeving SintLucas/ Vertegenwoordiger Consortium Creatief Vakman

Karel Schermerhorn – eigenaar Haarlemsche Zilversmederij

Durrani Shami – ZZP’er Meubelmaker

Michelle van der Sluis – co-owner Raadsaam Erfgoedprojecten

Meindert Stolk – voorzitter NVAB Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven

Diane Teng – Teamleider Vakschool Schoonhoven ROC Zadkine

Barbara Teulings – Eigenaar Stoffeldesign

Patrick Thio – secretaris Federatie Goud- en Zilver (FGZ)

Jenny van Tol – Docent technisch oogheelkundig assistent DHTA

Bea Vos – Meander Medisch Centrum Poli Oogheelkunde én Secretaris van de TOA vereniging

Eva Voncken – zelfstandige Bureau Turf

Agnes Vugts – co-owner Raadsaam Erfgoedprojecten

Bronnen

ABF Research.Structuuronderzoek 2015 Ambachtseconomie, 2015 

 ABF Research. Structuuronderzoek tandtechnici, 2015

ABN AMRO. Stand van de retail, 2018

ABN AMRO. Sectorprognoses 2020-2021, december 2019

AWVN. (2019). Tweede Kamer neemt Wet arbeidsmarkt in balans aan. Geraadpleegd van https://www.awvn.nl/nieuws/tweede-kamer-wet-arbeidsmarkt-balans-wab/

Bakker, F. (2018, 15 juni) De herwaardering van het ambacht. Financieel Dagblad. Geraadpleegd oktober 2018, van https://fd.nl/morgen/1256791/de-herwaardering-van-het-ambacht#

Bruining, T. – (2016). Ontwikkeling van vakmanschap vraagt om leren in verbinding. In A. Bakker ea (red).Tussen opleiding en beroepspraktijk. Het potentieel van boundary crossing. Assen: Van Gorcum 

CBS – (29-4-2020). 15,5 duizend mensen erbij in eerste kwartaal 2020: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/18/15-5-duizend-mensen-erbij-in-eerste-kwartaal-2020

CBS – (17-12-2019). Prognose: 19 miljoen inwoners in 2039: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/51/prognose-19-miljoen-inwoners-in-2039

CBS – (18-6-2020). Ruim 200 duizend werkenden minder sinds maart 2020:   https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/25/ruim-200-duizend-werkenden-minder-sinds-maart-2020

CBS – (juni 2020). Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/80590ned/table?dl=39454

CPB – (maart 2020). Samenvatting CEP 2020, raming 2020, 2021, MLT: https://www.cpb.nl/raming-3mrt2020-cep-2020-mlt#

CMMBO. Unieke opleidingen. Geraadpleegd april 2020, van https://www.cmmbo.nl/unieke-opleidingen/

Currie, G. and Suhomlinova, O. (2006). ‘The impact of institutional forces upon knowledge sharing in the UK NHS: the triumph of professional power and the inconsistency of policy.’ Public Administration 84 (1):1-30.

Dental Tribune. In vijf minuten noodkroon uit betaalbare 3D-printer. Geraadpleegd november 2017, van https://nl.dental-tribune.com/news/in-vijf-minuten-noodkroon-uit-betaalbare-3d-printer/

DNB 1 – (juni 2020). Economische Ontwikkelingen en vooruitzichten: https://www.dnb.nl/binaries/EOV%20voorjaar2020_tcm46-389040.pdf

DUO. Leerlingenprognose 2013 – 2038, 2018

ECBO.  ECBO Dimensies, nummer 30, oktober 2017. 

FNV. FNV zelfstandigen. (2014, 4 november). Vakman worden én blijven in Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap. Geraadpleegd oktober 2018 van https://fnvzzp.nl/nieuws/2014/11/vakman-worden-%C3%A9n-blijven-in-kleinschalig-specialistisch-vakmanschap

Gartner. Panetta, K (2017, 3 oktober) Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2018. Geraadpleegd mei 2018 van https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2018/

IoT – (2020). Internet of Things Nederland: https://internetofthingsnederland.nl/

Juridisch platform – (2020). Wet arbeidsmarkt in balans (2020): https://juridischplatform.nl/ontslag/arbeidsrecht/wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab

Kanters, H. 1999. Functiedifferentatie, formatieopbouw en strategische personeelsplanning. In: J.Pool en J.K van Dijk (red), Bouwstenen voor personeelsmanagement in de zorg, deel 1. Arbeidsmarkt, personeelszoorziening en arbeidsvoorwaarden. Bohn Stafleu Van Loghum: Houten

Kennisnet. Pijpers, R. (2017, 20 december). Alles wat je moet weten over 21e eeuwse vaardigheden. Geraadpleegd mei 2018 van https://www.kennisnet.nl/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-21e-eeuwse-vaardigheden/

Keswiel, M. (2019, 10 april). Hoe Easee oogmetingen naar de online wereld brengt en de wetenschap. Geraadpleegd april 2020 https://www.sprout.nl/artikel/startup-van-de-week/hoe-easee-oogmetingen-naar-de-online-wereld-brengt-en-de-wetenschap?

KIZO. Witvliet, L & Brantz, R. (2013, november). Kennis instituut zelfstandig ondernemerschap, De zzp maatschappij – te groot om te negeren. Geraadpleegd oktober 2018 van http://www.kizo.nl/wp-content/uploads/2014/06/De-ZZP-Maatschappij-KIZO-ECHTZZP.pdf

KNMG, V&VN & NAPA. 2012. Handreiking implementatie taakherschikking. Implementatie van de wettelijke regeling om taakherschikking mogelijk te maken

KNMG. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), Antwoord op uw vragen over de nieuwe privacyregels AVG, 2018

Kopetz, H. (2011). Internet of things. In Real-time systems  (pp. 307-323). Springer, Boston, MA.

Livit – De toekomst van de orthopedie – 3d Printen en Virtual Reality. Geraadpleegd op mei 2020 van
https://www.livit.nl/3d_en_vr_in_orthopedie/

Marc van der Meer – (2019). CAOP, de stand van de ambtelijke dienst.

MBO Raad. (2017) Visie van de MBO Raad op een leven lang ontwikkelen. Geraadpleegd mei 2018 van https://www.mboraad.nl/sites/default/files/visie_van_de_mbo_raad_op_een_leven_lang_ontwikkelen.pdf.

Mijn Gezondheidsgids. (2018, 29 juli). De toenemende complexiteit van zorg. Geraadpleegd mei 2020 van https://www.mijngezondheidsgids.nl/de-toenemende-complexiteit-van-zorg/

Ministerie van Buitenlandse Zaken. (2018, 18 september). Homogene Groep Internationale Samenwerking, HGIS nota 2019. Geraadpleegd mei 2018 van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2018/09/18/homogene-groep-internationale-samenwerking-hgis-nota-2019

Ministerie van OCW en MBO Raad. (2018). Bestuursakkoord OCW – MBO-Raad 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef. Geraadpleegd mei 2018 van https://mbo-today.nl/wp-content/uploads/2018/02/bestuursakkoord-mbo-2018-2022-trots-vertrouwen-en-lef.pdf

MVO Nederland. (2018, 20 juni). Wat is circulaire economie? Geraadpleegd juni 2018 van https://mvonederland.nl/circulaire-economie-dossier

NUVO. (2011). Optiektrends 2020: ontwikkelingen in consumentengedrag. Geraadpleegd september 2018 van https://www.nuvo.nl/kwaliteit/onderzoek-en-cijfers/

NVOS-Orthobanda. (2014, december 9). De toekomst van het beroep en de bacheloropleiding Orthopedische Technologie, opleidingsrapportage. Geraadpleegd oktober 2018 van https://www.kbanijmegen.nl/doc/pdf/OPLEIDINGSRAPPORTAGE-OT-09122014.pdf

NVOS-Orthobanda. (2018). Orthopedische schoentechnologie in 2025.

NVOS-Orthobanda. (2018). 3D printbare prothesekokers: ontwikkeling in vogelvlucht, orthopedische techniek.

NVAB. (2017). Vertrouwen in de toekomst, NVAB over het regeerakkkoord. Houd kwalitatief goede hoorzorg toegankelijk en betaalbaar.

Onderwijs  – (2019). Opleidingsniveau van de bevolking:  https://www.onderwijsincijfers.nl/

OST. Orthopedische schoentechniek. (2015). Beroepscompetentieprofielen.

OT. Orthopedische techniek. (2015). Beroepscompetentieprofielen.

PBL. Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau. (2015). Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s – Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving. Geraadpleegd mei 2018 van https://www.wlo2015.nl/wp-content/uploads/PBL_2015_WLO_Nederland-in-2030-en-2050_1558.pdf

Pharos. Gouden Handen, Ambachten in Nederland, 2013

PWC. (2015). Digitalisering en robotisering vragen om employagility. Geraadpleegd april 2018 van https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-arbeidsmarkt-digitalisering-robotisering-employagility.pdf

PWC. (2018). Megatrends duurzaamheid. Geraadpleegd op maart 2018 van https://www.pwc.nl/nl/themas/megatrends/duurzaamheid.html, 2018

Raadsaam erfgoedprojecten. (2018, juni). Onderzoeksverslag specialistische kennisborging in de museale sector. Geraadpleegd september 2018 van http://raadsaam-erfgoedprojecten.nl/wp-content/uploads/2018/06/Onderzoeksverslag-Specialistische-kennisborging-in-de-museale-sector-juni-2018.pdf

Raadsaam Erfgoedprojecten2. (2018). Arbeidsmarktverkenning van het roerende restauratieveld.

Rabobank. (2017, 5 september). Vergrijzing Nederlandse beroepsbevolking is (g)een probleem. Geraadpleegd april 2018 van https://economie.rabobank.com/publicaties/2017/september/vergrijzing-nederlandse-beroepsbevolking-geen-probleem/

Rabobank. (2010, oktober). Cijfers en trends, branche-informatie detailhandel en non-food. Juweliers. Geraadpleegd april 2018 van https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/detail-en-groothandel/detailhandel-non-food/

Rathenau Instituut. (2015). Werken aan de robotsamenleving. Geraadpleegd april 2018 van https://www.rathenau.nl/sites/default/files/Werken_aan_de_robotsamenleving_-_Rathenau_Instituut.pdf

Retailtrends. (2018, 28 december) Schaap en Citroen: ‘Consument kijkt sinds crisis anders naar waarde’. Geraadpleegd januari 2019 van https://retailtrends.nl/news/55050/schaap-en-citroen-consument-kijkt-sinds-crisis-anders-naar-waarde

Rifkin J. (2013) De derde industriële revolutie naar een transformatie van economie en samenleving.

Rijksoverheid. (2017, 13 maart). Wetsvoorstel samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen. Geraadpleegd november 2018 van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/03/13/wetsvoorstel-samenwerkingscollege-en-unieke-beroepsopleidingen

Rijksoverheid. (2018). Leren tijdens loopbaan. Geraadpleegd maart 2018 van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-leren/leren-tijdens-loopbaan

Saman, B. (2013, 14 augustus). Wegwerpcultuur zet schoenmaker op non-actief. Geraadpleegd maart 2020 van https://www.graydon.nl/blog/wegwerpcultuur-zet-schoenmaker-op-non-actief

SBB. Monitor SOS Vakmanschap, editie 2015. Zeldzame specialistische beroepsgroepen en kleinschalig beroepsonderwijs.

SBB, 2015. Verantwoordingsinformatie dossier Technisch oogheelkundig assistenten

SBB, 2015. Verantwoordingsinformatie dossier Medewerker steriele medische hulpmiddelen

SBB, 2015. Verantwoordingsinformatie dossier Schoenen, Zadels en Lederwaren

SBB & UWV. (2018) Dashboard Basiscijfers Jeugd. Geraadpleegd van https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/basiscijfers-jeugd/dashboards-basiscijfers-jeugd

SCP. Sociaal en Cultureel Planbureau (2017, december). De sociale staat van Nederland, 2017. Geraadpleegd maart 2018 van https://www.scp.nl/publicaties/monitors/2017/12/12/de-sociale-staat-van-nederland-2017

Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. (2014) Trends in de samenleving 2014: Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Geraadpleegd maart 2018 van https://www.kb.nl/sites/default/files/trends-in-de-samenleving-2.pdf

Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg. Geraadpleegd april 2018 van https://www.stichtingkoh.nl/taakherschikking/begrippen/definitie-overzicht/

TNO. (2015) Innovatieagenda voor de verzekeringssector: Aan de slag met elkaar, en met anderen. Geraadpleegd van https://www.verzekeraars.nl/media/1058/rapport-tno-innovatieagenda-voor-de-verzekeringssector.pdf

Unizo. (2019, 17 november).‘Handmade In Belgium’-maakbedrijven op compleet vernieuwde website. Geraadpleegd april 2020 van https://www.unizo.be/nieuws-pers/unizo-promoot-604-handmade-belgium-maakbedrijven-op-compleet-vernieuwde-website

UWV. (2013). Ambachten, arbeidsmarktomschrijving Deel 1. Geraadpleegd april 2018 van https://www.mkb.nl/meer-informatie/uwv-sectorbeschrijving-ambachten

UWV. (2018). Factsheet zorg. Geraadpleegd april 2018 van https://www.uwv.nl/overuwv/Images/Factsheet_Zorg.pdf

UWV – (mei 2020). UWV coronacrisis impact op sectoren: Coronacrisis: impact op de werkgelegenheid verschilt per sector  https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-coronacrisis-impact-sectoren.pdf

UWV – (2018). Landelijke Arbeidsmarktprognose 2018-2019. https://www.uwv.nl/overuwv/Images/Arbeidsmarktprognoses%202018-2019.pdf

Vakschool Schoonhoven . (2016, november). Visieboekje, smeden aan de toekomst vakschool Schoonhoven.

VNU 1 – (14-04-2020) COVID-19: Wie zijn de winnaars en de verliezers in de nieuwe wereldorde? https://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2020/apr-jun/14-04-nieuwe-wereldorde-door-covid-19.aspx

Werken20. (2018, 28 oktober). Kabinet wil aantal zzp’ers terugdringen. Geraadpleegd november 2018 van http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/organisatie-bedrijf/38632/kabinet-wil-aantal-zzpers-terugdringen/