Inhoudsopgave DESTEP

Inhoudsopgave DESTEP

In dit deel van de trendrapportage bespreken we de Demografische, Economische, Sociaal-culturele, Technologische, Ecologische en Politiek-juridische (DESTEP) ontwikkelingen. De DESTEP-analyse is een analyse om de macro-omgeving in kaart te brengen. Per onderdeel van de DESTEP bespreken we eerst een algemeen beeld gevolgd door de ontwikkelingen die specifiek voor de zeven verschillende marktsegmenten gelden.

 

 • Demografische ontwikkelingen:
  Bij demografische factoren gaat het om de kenmerken van de bevolking, zoals aantal inwoners, leeftijd en inkomen en de impact daarvan op ontwikkelingen in de branche.
 • Economische ontwikkelingen:
  Bij economische factoren gaat het om kenmerken en invloed van ontwikkelingen van de economie, zoals economische groei, werkgelegenheid en werkloosheid.
 • Sociaal-culturele ontwikkelingen:
  Bij deze factoren gaat het om kenmerken en invloed van de cultuur en leefgewoonten, zoals normen en waarden, subculturen, en opleidingsniveau.
 • Technologische ontwikkelingen:
  Deze worden vaak de motor van de economie genoemd. Dankzij technologische ontwikkelingen is er sprake van een continue verbetering van productiemethoden en innovaties van goederen en diensten.
 • Ecologische ontwikkelingen:
  Bij ecologische factoren gaat het om kenmerken en invloed van ontwikkelingen op de fysieke leefomgeving, zoals milieu en klimaat, maar ook werkomgeving.
 • Politiek-juridische ontwikkelingen:
  Bij politiek-juridische factoren gaat het om kenmerken en invloed van ontwikkelingen op het gebied van overheidsbeslissingen, zoals huidige wetgeving, wijzigingen in de wet en subsidies.

DESTEP Algemeen

Lees verder

DESTEP Metaal en metalektro

Lees verder

DESTEP Technische installaties en systemen

Lees verder

DESTEP Infra

Lees verder

DESTEP Hout en meubel

Lees verder

DESTEP Afbouw en onderhoud

Lees verder

DESTEP Burgerlijke utiliteitsbouw en gespecialiseerde aanneming

Lees verder

DESTEP Proces-industrie en laboratoria

Lees verder

Inhoudsopgave DESTEP