Inhoudsopgave DESTEP

Inhoudsopgave DESTEP

In dit deel van de trendrapportage bespreken we de Demografische, Economische, Sociale-Culturele, Technologische, Ecologische en Politieke-Juridische (DESTEP) ontwikkelingen. Per onderdeel van de DESTEP bespreken we eerst een algemeen beeld gevolgd door de ontwikkelingen die specifiek voor de sector TGO gelden.

  • Demografische ontwikkelingen┬á
  • Economische ontwikkelingen
  • Sociaal-culturele ontwikkelingen
  • Technologische ontwikkelingen
  • Ecologische ontwikkelingen
  • Politiek-juridische ontwikkelingen

Deze factoren bepalen de externe omgeving waarmee organisaties te maken hebben. Per thema beschrijven we ontwikkelingen die van invloed zijn op (de aansluiting tussen) beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt.

Inhoudsopgave DESTEP