Door samenwerking meer transparantie in herkomst

6. Transparantie

De klant wil meer inzicht in waar het product vandaan komt. Om aan de behoefte van de klant te voldoen zijn er steeds meer initiatieven waar samenwerking tussen producent, consument en/of retailer centraal staat.

ING wijst in haar trendrapport op een toenemende samenwerking tussen retailers en producenten om blijvend te kunnen voldoen aan de klanteisen (ING economisch bureau 2). Onder Nederlandse consumenten zou ruim de helft meer willen weten over de productie van zijn voeding en dan met name over vlees. De consument wil weten wat ze eet, wat de herkomst is, welke voedingswaarden ze binnenkrijgen en of het product veilig is.

Via Koopeenkoe.nl zie je waar de koe vandaan komt. Het pakket dat de klant ontvangt heeft een oornummer, dat is het oornummer van de koe. Inmiddels zijn ook Koopeenvarken.nl, Koopeenkip.nl, Koopeengeit.nl en Koopeenkalkoen.nl in het leven geroepen. Een ander voorbeeld waarbij de klant al het inzicht heeft over waar het product vandaan komt. Is “Herenboerderij: een samenwerking tussen lokale initiatiefnemers. De leden vormen een kleine coöperatie en zijn behalve eigenaar, ook afnemer, investeerder, producent en consument van producten die de boerderij voortbrengt.

Herenboeren Nederland ondersteunt burgers bij de ontwikkeling van natuurgedreven Herenboerderijen. Herenboeren en andere Farming Communities met hun vakkundige professionele boeren en tuinders zijn met zo’n vijftien initiatieven door heel Nederland een groeiend alternatief voor het huidige voedselsysteem (herenboeren.nl/). 

Christiaan Loef (ministerie van LNV) legt uit wat de meerwaarde is van Herenboeren “Bij Herenboeren zijn stadsmensen shareholder van de boerderij en hebben ze er zelf een functie. De kloof tussen boer en burger wordt op een andere manier gedicht. De burger weet zelf waar de producten vandaan komen en weet ‘ik krijg gezond voedsel’. Je kan samen kiezen voor de gewenste vorm van gewasbescherming en dan neem je het voor lief als je daardoor minder produceert. Het concept draagt ook bij aan het besef en bewustzijn dat we het hartstikke goed hebben in Nederland, dat je de natuur ook waardeert. Het belang wat men hecht aan voedsel; voldoende en kwalitatief goed voedsel en een gezonde leefomgeving zijn basisvoorwaarden voor een leven. Dat je je kinderen kan laten opgroeien en kennis kan laten maken met planten en dieren in een natuurlijk omgeving. Het concept voorziet in meerdere behoeften.”

INHOUDSOPGAVE SECTORALE TRENDS GROEN