Collega in het buitenland of robotcollega in eigen land?

6. Outsourcing/ globalisering 

Door robotisering/automatisering kan productie die was uitbesteed weer in eigen land worden gedaan. Is er in 2030 nog wel sprake van outsourcing naar lagelonenlanden? Door globalisering worden bestuurs‐, private‐ en strafrechtelijke betrekkingen steeds internationaler. Ook bij burgers is er een groeiende behoefte aan expertise en geschillenbeslechtingssystemen waarbij regels uit verschillende stelsels – nationaal of internationaal – een rol spelen. Veel taken in de dienstverlening zijn locatie onafhankelijk en kunnen werknemers over de gehele wereld uitvoeren.

 FINANCIËLE DIENSTEN

In toenemende mate besteden grote instellingen en bedrijven de financiële- of salarisadministratie (gedeeltelijk) uit aan externe accountantskantoren of administrateurs. Dit kan in Nederland zijn, maar ook in lagelonenlanden als India of in Oost Europa (UWV3). De zakelijke- en financiële dienstverlener kan met het outsourcen van niet-business support services de meeste tijd en aandacht besteden aan het verbeteren van het dienstenaanbod. Door digitalisering ontstaat ook een tegenreactie. Taken die nu door middel van outsourcing zijn uitbesteed, worden (deels) met gebruik van robotisering/automatisering weer in eigen land gedaan. In 2030 vindt er geen outsourcing naar lagelonenlanden meer plaats als gevolg van digitalisering, zo stelt maar liefst de helft van de respondenten vanuit onderzoek dat is uitgevoerd door Hays (Hays). 

 JURIDISCH

Door globalisering worden bestuurs‐, private‐ en strafrechtelijke betrekkingen steeds internationaler. De vraag naar complexe dienstverlening neemt toe door de toename van internationale transacties, migratie en complexere regelgeving, samenlevingsvormen en familierelaties. Bedrijven opereren steeds meer op de internationale markt. Handel, reizen en migratie, communicatie en criminaliteit (zoals illegale handel, mensenhandel, cybercrime), vindt meer over nationale grenzen heen plaats. Ook buitenlandse investeerders uit China, Rusland en India zijn in toenemende mate actief. Bedrijven hebben daardoor meer behoefte aan advies en kennis over internationaal opereren en verschillende jurisdicties. Wetregels passen zich hierop aan (Ministerie van Veiligheid en Justitie).

Ook bij burgers is er, door de toename van migratie, gemengde huwelijken en grensoverschrijdende aankopen, een groeiende behoefte aan expertise en geschillenbeslechtingssystemen waarbij regels uit verschillende stelsels – nationaal of internationaal – een rol spelen. Om zowel de positieve (zoals internationale handel of internationale familiebetrekkingen) als negatieve kanten (grensoverschrijdende criminaliteit) van globalisering aan te pakken, is er steeds meer internationale samenwerking en afstemming nodig (Ministerie van Veiligheid en Justitie).\

 OFFICE

Veel taken in de dienstverlening zijn locatie onafhankelijk en kunnen werknemers over de gehele wereld uitvoeren. Dat betekent dat iemand vertaalwerk ook in een ander land kan laten uitvoeren, waar hij/zij wellicht goedkoper uit is.

“De globalisering 3.0 ging over goederen, globalisering 4.0 gaat over diensten. De officesector krijgt daarmee nog iets anders, die krijgt dat vertaalcomputers veel beter en veel sneller worden. Daar komt ook nog eens bij dat wat jij hier doet misschien wel belangrijk is, maar iemand anders op de wereld kan dat ook. Die dienstensector is zo aan het globaliseren, ik geef altijd het voorbeeld dat als je een nieuwe huisstijl wil ontwikkelen, dan zet je de opdracht op het web op en daar kan iemand uit bijvoorbeeld Peru, het andere eind van de wereld, dan op reageren voor een heel andere prijs dan dat we in ons land geldend vinden. Dan kiezen wij voor Peru en dan heeft die meneer of mevrouw uit ons eigen land niets. De hele wereld is voortaan je concurrentie.”
– Marjolein ten Hoonte, Randstad

Impact beroepsonderwijs algemeen

Om mee te gaan in alle internationale ontwikkelingen is het steeds belangrijker om goed te zijn in talen. Om te concurreren met con-collega’s in het buitenland wordt het des te belangrijker om te weten hoe je je qua kwaliteit kan onderscheiden van anderen.

INHOUDSOPGAVE SECTORALE TRENDS ZD