Sectorale trends Veiligheid

Sectorale trends Veiligheid

In dit deel onderdeel van het trendrapport bespreken we specifiek de belangrijkste trends voor de branche Orde en veiligheid. Per trend geven we een uitleg over de trend ondersteund met citaten vanuit gesprekken met experts en bespreken we de impact ervan op het beroepsonderwijs. Een trend geeft een richting aan van veranderende waarden. Het is van belang om tijdig grip te krijgen op deze trends op de arbeidsmarkt om te blijven zorgen voor een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Een trend staat nooit op zichzelf, maar houdt altijd verband met andere ontwikkelingen die tegelijkertijd plaatsvinden. De belangrijkste trends en/of ontwikkelingen die we voor de branche Orde en veiligheid signaleren zijn de volgende:

Digitalisering en databeveiliging

Lees verder

Technologische innovaties

Lees verder

Proactief beveiligen

Lees verder

De veranderende maatschappij

Lees verder

Taakverschuiving /uitbreiding van taken
Lees verder

Samenwerken in de ketens

Lees verder

INHOUDSOPGAVE SECTORALE TRENDS VEILIGHEID