Sectorale trends Zakelijke dienstverlening

Sectorale trends Zakelijke
dienstverlening

In dit deel van het trendrapport bespreken we specifiek de belangrijkste trends voor de branches die vallen onder ‘Zakelijke dienstverlening’: Financiële diensten, Juridisch en Office. In een volgend hoofdstuk bespreken we specifiek de trends voor de branche Orde en veiligheid. Per trend geven we een uitleg over de trend ondersteund met citaten vanuit gesprekken met experts en bespreken we de impact ervan op het beroepsonderwijs. Een trend geeft een richting aan van veranderende waarden. Het is van belang om tijdig grip te krijgen op deze trends op de arbeidsmarkt om te blijven zorgen voor een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Een trend staat nooit op zichzelf, maar houdt altijd verband met andere ontwikkelingen die tegelijkertijd plaatsvinden. De belangrijkste trends en/of ontwikkelingen die we voor het segment Zakelijke dienstverlening signaleren zijn grofweg te verdelen in technologische trends, maatschappelijke trends en de ontwikkelingen in de business:

Technologische trends 

Digitalisering/
automatisering

Lees verder

Big data en kunstmatige intelligentie

Lees verder

Blockchain

Lees verder

Maatschappelijke trends

Doe-het-zelf samenleving

Lees verder

De veranderende klant

Lees verder

Ontwikkelingen in de business

Outsourcing/
globalisering

Lees verder

Andere verdienmodellen

Lees verder

INHOUDSOPGAVE SECTORALE TRENDS ZD