Sectorale trends Zorg, welzijn en assisterende gezondheidszorg

Sectorale trends Zorg, welzijn en assisterende gezondheidszorg

In dit deel van het trendrapport bespreken we specifiek de belangrijkste trends voor de branches die vallen onder ‘Zorg, welzijn en sport’. Deze worden verdeeld in drie hoofdstukken, het eerste hoofdstuk beschrijft de trends voor de branches Zorg, welzijn en assisterende gezondheidszorg. In het tweede hoofdstuk bespreken we specifiek de trends voor de branche ‘Sport en bewegen’ en in het derde hoofdstuk komen de trends voor ‘Uiterlijke verzorging’ aan bod. Per trend geven we een uitleg over de trend ondersteund met citaten vanuit gesprekken met experts en bespreken we de impact ervan op het beroepsonderwijs. Een trend geeft een richting aan van veranderende waarden. Het is van belang om tijdig grip te krijgen op deze trends op de arbeidsmarkt om te blijven zorgen voor een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Een trend staat nooit op zichzelf, maar houdt altijd verband met andere ontwikkelingen die tegelijkertijd plaatsvinden. De belangrijkste trends en/of ontwikkelingen die we voor de branches Zorg, welzijn en assisterende gezondheidszorg signaleren zijn:

 

  • Complexere zorgvraag
  • Mondigere zorgvrager [1]
  • Samenwerking in de keten
  • Branchetransformatie
  • Functiedifferentiatie
  • Digitalisering
  • Robotisering

Complexere zorgvraag

Lees verder

Mondigere zorgvrager [1]

Lees verder

Samenwerking in de keten

Lees verder

Branchetransformatie

Lees verder

Functiedifferentiatie 

Lees verder

Digitalisering

Lees verder

Robotisering

Lees verder

Mondigere zorgvrager [1] De term zorgvrager wordt gebruikt voor zowel cliënt als patiënt.

INHOUDSOPGAVE SECTORALE TRENDS ZORG, WELZIJN EN ASSISTERENDE GEZONDHEIDSZORG