Sporten wanneer het uitkomt

3. Veranderende sporter

De manier waarop er anno 2019 gesport wordt is vergeleken met 10 jaar geleden heel anders. Dit heeft o.a. te maken met de individualisering van de samenleving. Sinds het begin van deze eeuw heeft het afnemend belang van traditionele instituties als het huwelijk en de kerk zich doorgezet. Op andere terreinen, zoals bij sociale contacten, lijkt eerder sprake van stabiliteit of een verandering in vorm.

Mensen gaan steeds meer ‘ongeorganiseerd’ sporten en er is een toename in sporten die mensen zelf gemakkelijk alleen kunnen ondernemen op het moment dat het hen uitkomt.

De afgelopen jaren is een groei waarneembaar in sportdeelname van fitness en duursporten. Ook is binnen de sportwereld een commerciële markt ontstaan waar tal van sportorganisaties zijn ontstaan die met elkaar concurreren. Voornamelijk in de fitnessbranche is dit goed waarneembaar. 21 procent van de Nederlanders van 12-79 jaar deed in 2016 wekelijks aan fitness, in 2001 was dat nog 12 procent. De groei van de fitnessdeelname komt met name van de groepen die eerder ondervertegenwoordigd waren: mannen, 65-plussers en personen met lagere inkomens. Daarmee is de fitnessdeelname in Nederland verder gedemocratiseerd (Mulier instituut). Een sterkte van de fitnessbranche is het grote en gevarieerde aanbod en een zwakte van de fitnessbranche is de mate waarin de branche erin slaagt consumenten structureel aan zich te binden. Hier slagen sportverenigingen beter in. Desondanks sporten mensen liever meer individueel. Zowel fitness, als hardlopen, fietsen en wandelen hebben in de afgelopen vijftien jaar veel nieuwe deelnemers gekregen.

Door de individualisering, maar ook de welvaartstoename worden steeds meer en andere eisen gesteld aan het sportaanbod. Meer en meer mensen zullen de sport als klant en consument benaderen. 

Het bewustzijn dat je voor sportbeoefening niet per se een sportvereniging nodig hebt, wint meer en meer aan terrein. Het individueel beleven komt centraal te staan en zodanig individualiseren ook de eisen. Het is dus niet makkelijk voor een sportclub om het aanbod interessant te houden en om sporters te blijven inspireren. Dit vraagt steeds andere en nieuwe vaardigheden en een professionele aanpak. Het commerciële sportaanbod speelt daar nadrukkelijk op in, het zorgt steeds voor nieuwe mogelijkheden tot ‘beleven’.

Ik zie een ontwikkeling waarbij consumenten, in ons geval ouders, steeds kritischer worden op de kwaliteit. Ze verwachten echt dienstverlening van zwembadprofessionals. Soms best een uitdaging. Aan de ene kant wordt er meer verwacht van het aanbod en aan de andere kant willen ouders het tegen een zo laag mogelijk tarief”
– Jarno Hilhorst, Kenniscentrum Zwemmen.

Impact beroepsonderwijs

Bewustzijn over de ontwikkeling individualisering en zijn invloed op de toenemende behoefte aan verschillende sport vormen kan opgenomen worden in het onderwijs. Voor aankomende studenten binnen de Sport en bewegen ligt de uitdaging in het achterhalen wat de behoefte van de sporter als klant is. In de toekomst gaat het meer richting maatwerk en gepersonaliseerd sportaanbod. Studenten moeten kunnen omgaan met big data en weten hoe ze gebruik kunnen maken van grote informatie bronnen. De volgende competenties en vaardigheden zijn belangrijk: digitale geletterdheid, (sociaal)mediawijsheid en informatie vaardigheden. Verder is het analyseren van de doelgroep en het leveren van maatwerk belangrijk.

Studenten moeten kunnen omgaan met big data en weten hoe ze gebruik kunnen maken van grote informatie bronnen. Sporters maken namelijk steeds meer gebruik van online gadgets en applicaties die gegevens verzamelen over de frequentie en voorgang van het sporten. Deze informatie kan gebruikt worden om verschillende doelgroepen beter te leren kennen en het sportaanbod geheel naar wens aan te bieden.

De volgende competenties en vaardigheden zijn belangrijk: digitale geletterdheid, (sociaal)mediawijsheid en informatie vaardigheden. Verder is het analyseren van de doelgroep en het leveren van maatwerk belangrijk.

SPORT EN BEWEGEN INHOUDSOPGAVE