Sport naar een hoger niveau

5. Digitalisering

Digitale technologie oefent steeds meer invloed uit op de sport branche. Bij de nieuwe generaties begint de grens tussen offline en online sport steeds meer te vervagen. Het gebruik van digitale games en ICT-middelen gaat mede bepalen hoe kinderen in aanraking komen met sport, hoe ze hun ‘sportidentiteit’ vormgeven, bewegingen aanleren of bewegingen interpreteren (Windesheim).
Digitale toepassingen worden steeds belangrijker binnen zowel topsport als het recreatieve sportniveau. In de hoogste afdelingen worden scheidsrechters bijvoorbeeld al ondersteund met geavanceerde camera-technologie en daarnaast werken steeds meer amateurverenigingen met digitale analyse systemen. Digitalisering is dus aan de orde van de dag.

 SPORT OP VERSCHILLENDE MANIEREN

Door de kracht en snelheid van deze technologische ontwikkeling, lijken mens en machine dichter naar elkaar toe te groeien en de grens tussen fysieke en virtuele werkelijkheid te vervagen. Behalve de gevolgen voor de manier waarop wij communiceren en met informatie omgaan, heeft digitalisering ook grote impact op de mate en manier van ons bewegen. In de vorige eeuw hebben machines als gevolg van industrialisatie en automatisering al veel van ons dagelijks bewegen overgenomen. Het digitale tijdperk heeft daar met e-mails, e-bikes en e-shops nog een flinke schep bovenop gedaan. Doordat jongeren een groot gedeelte van hun tijd digitaal doorbrengen wordt sport en bewegen steeds belangrijker. De digitalisering van sport heeft ervoor gezorgd dat we overal kunnen sporten en eigenlijk ook altijd. Smartwatches coachen je in bepaalde mate en smart wear zorgt ervoor dat sporters ’s nachts ook goed zichtbaar zijn. Apps als Onefit en Sportany zorgen ervoor dat je overal kan binnenlopen om te sporten. Sportscholen, gymzalen en sportclubs zijn steeds langer open. Het aantal studio’s, gyms en boxen groeit nog elke week. Sinds de ‘buiten is het nieuwe binnen’ trend is elke plek in de stad of bos een geschikte locatie om te sporten. Sport kan bekeken worden via mobiel, via sociale media, via je smart TV, via Amazon, via de kabel en via de website van de club (Kenniscentrum Sport en bewegen).

“ICT gaat een steeds grotere rol spelen. Denk aan diverse hulpmiddelen in de vorm van beweeggames, meetapparatuur, digitale observatie, videofeedback en andere slimme en interactieve ICT. We realiseren ons ook nog te weinig wat de impact gaat zijn van e-sports en
e-health.
– Ap te Winkel, Graafschap College.

SOCIALE MEDIA

Goede prestaties in combinatie met media-aandacht dragen sterk bij aan hypes en hoge bezoekcijfers (neem als voorbeeld de Color run of mud racers). Het toenemende gebruik van sociale media zou daarentegen ook kunnen leiden tot minder sportbezoek: via YouTube en speciale sportkanalen kan men de wedstrijd al goed volgen, waardoor er mogelijk minder behoefte is om daadwerkelijk de wedstrijd bij te wonen. 

Ook als het aankomt op het fysieke bewegen bestaan er verschillende online platforms waar men makkelijk een home workout in slechts 15 minuten kan volgen. Een ruime meerderheid (62 procent) van de bevolking volgt minstens wekelijks sport via diverse media (SCP). In relatief korte tijd heeft naast de traditionele media internet een vaste plek veroverd voor het volgen van sport. Een derde van de bevolking zegt wel eens sportwebsites te bezoeken en vooral jongeren wisselen via sociale media sportervaringen uit (Tiessen-Raaphorst, RIVM, SCP).

DIGITALE HULPMIDDELEN

Wearables verschijnen in zowel de prof- als amateursport: de winst zal in 2020 tot boven de 25.000 miljoen dollar stijgen, waarbij meer dan de helft gerelateerd is aan de sport (Cruyffinstitute). Sinds enkele jaren lijkt het er op dat lichamelijke activiteit niet alleen bestaat uit oefeningen doen, want men weet continu precies welke afstand ze hebben afgelegd, het calorieverbruik, de hartslag tijdens training en bovendien worden deze gegevens graag gedeeld met de rest van de wereld, zodat het toegevoegde waarde geeft aan de inspanningen.

“Op het gebied van technologie is er zeker wat gaande. In zekere zin is dat gerelateerd aan de behoefte om steeds meer kennis te vergaren over hoe mensen bewegen. Die fit bits leveren hiervoor bruikbare data waardoor je sporters kunt volgen in hun vooruitgang. Het werk wordt meer meetbaar”
– Jo Lucassen, Mulier instituut.

BIG DATA BINNEN SPORT

Het gebruik van big data in verschillende sectoren, waaronder financiën, gezondheidszorg en retail, wint aan populariteit. Big data is een analyse van omvangrijke gegevens om belangrijke trends te vinden en betere zakelijke beslissingen te nemen. Met name het gebruik van big data in sport heeft sportorganisaties ertoe gebracht analytische afdelingen te ontwikkelen. Binnen vrijwel alle sporten worden statistieken bijgehouden over winst, verlies, eindtijden, gewonnen punten, enzovoorts. Daarnaast worden er tijdens wedstrijden en trainingen gegevens verzameld over bewegingspatronen, hartslag en soms ook psychologische ervaringen. Via dit soort metingen kan veel kennis vergaard worden over de prestaties van sporters. En nog belangrijker: hoe deze prestaties verbeterd kunnen worden. Datawetenschappers kunnen geavanceerde, slimme analyses uitvoeren op grote hoeveelheden data. Op die manier kunnen interessante patronen gevonden worden die de wetenschap, de sporter en de coach verder kunnen helpen.

Impact beroepsonderwijs

Ook binnen de sportbranche zal digitalisering een grote impact hebben. De realiteit is dat alle informatie over bijvoorbeeld bewegen en voeding voor iedereen gratis toegankelijk is via internet. Er zijn zelfs Twitter-accounts waar mensen die een dieet volgen ervaringen en kennis uitwisselen. Ook binnen sport en fitness zijn dergelijk ontwikkelingen duidelijk. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 68 procent van de mensen bereid is een activity tracker te dragen als deze beschikbaar wordt gesteld door werkgever of zorgverzekeraar (PWC). Binnen het onderwijs zou hier rekening mee moeten worden gehouden en op geanticipeerd moeten worden. Het verschil wordt niet meer gemaakt door inhoudelijke kennis, maar de sociale skills: Ben jij in staat oprechte aandacht te geven aan de klant (sporter), kun je hem of haar motiveren tot een actieve en gezonde leefstijl en beheers jij de psychologische vaardigheden die daarvoor nodig zijn? Met andere worden: Kan jij meerwaarde geven aan technologische oplossingen. Er ontstaat behoefte naar professionals die technologische know-how koppelen aan empathie, communicatie en motiverende gespreksvaardigheden.

SPORT EN BEWEGEN INHOUDSOPGAVE