Steeds meer mensen sporten!

2. Meer diversiteit in sport

Uit de verschillende expertinterviews blijkt dat het sportlandschap verandert. De aantallen sporters, het aantal verschillende sporten, sportaanbieders en de manier van sporten zijn anders dan 20 jaar geleden. Uit verschillende onderzoeken blijkt in tegenstelling dat cijfers van inactiviteit en overgewicht onder de bevolking toenemen.

BEWEEGREDENEN

De meeste mensen zeggen dat ze sporten omdat het gezond is. Daarnaast sporten mannen vaker dan vrouwen omdat ze het leuk vinden. Ook mensen met een hoog inkomen en een hoger opleidingsniveau vinden sporten leuker.
Mensen tussen de 18 en 34 jaar vinden sporten vaker vervelend. Vrouwen sporten vaker omdat ze aan hun uiterlijk willen denken en voor de gezelligheid. Mensen die niet sporten, zeggen dat niet te doen omdat ze lichamelijke klachten hebben of zich er niet toe kunnen zetten. Gebrek aan tijd is bij veel jongeren de reden (I&O Research, SCP).

DALENDE LEDENAANTALLEN SPORTVERENIGINGEN

Mensen die graag sporten doen dat minder vaak via de sportvereniging. Deze ‘anders georganiseerde’ sporters zoeken hun heil bij fitnesscentra, andere commerciële sportaanbieders, wijkcentra, het bedrijf waar ze werken, organiseren het zelf met vrienden en familie en sporten zo alleen op momenten dat het hen goed uitkomt. Vooral volwassenen sporten steeds vaker op deze manier.

Bijna tweederde van de volwassenen sport ongeorganiseerd, alleen of met familie en vrienden (65 procent). Daarnaast sport 14 procent bij een fitnessaanbieder. Zo’n 15 procent sport nog bij een sportvereniging, zo blijkt uit cijfers van het Mulier Instituut. Nog steeds gaan veel kinderen vanaf jonge leeftijd naar een sportvereniging, maar het aantal leden van sportverenigingen daalt. De top 5 van bonden met de meeste leden heeft allemaal te maken met dalende ledenaantallen (NOC*NSF). Waar de top 5 meest beoefende sporten jaren geleden voornamelijk gekenmerkt werd door georganiseerde sporten, bestond de top 5 in 2017 uit individuele/ongeorganiseerde sporten, namelijk fitness, wandelen, zwemmen, hardlopen en wielrennen (NOC*NSF).

“Op dit moment willen meer mensen sporten op het moment dat zij er zin in en tijd voor hebben. Daar hebben fitnesscentra altijd goed op geanticipeerd”. Dit past bij de individualisering en ontzuiling van de maatschappij. Toch willen mensen ook graag ergens bij horen en dingen samen doen. Die sportorganisaties die daar het beste op anticiperen met evenementen en een breder op de doelgroep afgestemd sport- en beweeg aanbod creëren, doen het over het algemeen beter dan gemiddeld. We noemen dit “Open Clubs” en indien meerdere verengingen op een sportpark of in een sporthal hierbij samenwerken een “vitaal sportpark””
– Jan Minkhorst, NOC*NSF.

Tot 2030 zal de sportdeelname ongeveer gelijk blijven. Wel zal er een verschuiving plaatsvinden naar andere typen sport dan nu populair zijn, voornamelijk naar meer individuele sporten (VWS). Elke week twee keer actief sporten, minimaal 150 minuten matig bewegen en niet te veel stilzitten. Dat is sinds vorig jaar het nieuwe advies van de Gezondheidsraad. Maar slechts 42 procent van de Nederlanders haalt dit blijkt uit onderzoek (I&O Research). Hoewel de meesten de norm niet halen, ervaren veel Nederlanders dat anders. Twee derde vindt dat ze genoeg bewegen. De meeste mensen (63 procent) zeggen te sporten en voldoen aan de ondergrens van minimaal 12 keer per jaar. De helft sport het liefst alleen en niet bij een club. Dat geldt meer voor mannen. Vrouwen sluiten zich vaker aan bij een gezelschap. Mannen (tot 50 jaar) sporten met trainingen en wedstrijden, terwijl meer vrouwen en 50-plussers vooral sporten om te bewegen.

“Mensen worden ouder, dus als die mensen willen blijven sporten moet je veel meer bieden wat bij die levensfase past. Daar wordt steeds beter op geanticipeerd door sportbonden, gemeentes en verenigingen. Bijvoorbeeld sportaanbod voor 35+, 45+ en 60+. Beweegclinics, ‘walking-voetbal’, ‘wandel-hockey’ zijn hier mooie voorbeelden van. Dit zijn mooie ontwikkelingen”
– Jan Minkhorst, NOC*NSF.

ON DEMAND SPORTEN

Er is steeds meer sprake van een on-demand cultuur waarin mensen zelf bepalen wanneer, waar en met wie ze sporten. De veranderende wens van de sporter betekent ook dat de manier waarop van oudsher sport wordt aangeboden, onder de loep genomen moet worden. De lange termijn commitment van sporters aan bonden en verenigingen staat onder druk. Een lidmaatschapscontributie voor een heel jaar is minder vanzelfsprekend. Om ervoor te zorgen dat mensen langer en beter sporten is er in het huidige sportakkoord volle aandacht voor exclusiviteit en het toegankelijk maken van sport voor iedereen. Hierdoor zijn ook nieuwe functies ontstaan bekend als o.a. sportmakelaar of de buurtsportcoach. Deze functies moeten de verbinding maken tussen de verschillende sportmogelijkheden en mensen die een bepaalde sport willen beoefenen.

Jan Hilhorst, Kenniscentrum Zwemmen

Mensen nemen minder genoegen met een massaproduct, ook binnen de sport verwachten mensen dat het aanbod zo nauw mogelijk aansluit op hun voorkeuren.

ON DEMAND SPORTEN

Modder races, bootcamps, buiten trainen, virtuele trainingen enzovoorts. Allemaal voorbeelden waarbij een workout minder voelt als een training, maar als iets leuks. Het maakt trainen een soort van spel in plaats van een ‘must’. In de afgelopen jaren is ook hier een sterke stijging in en sporten mensen vaker op zulke gelegenheden.

“We hebben in Nederland een steeds meer gemengde samenstelling van de bevolking. Allerlei verschillende culturen en dat vergt ook iets van de kwaliteit van mensen die in de sport werken. Je hebt mensen met verschillende houdingen en daar mee moet je kunnen omgaan. Je moet goede begeleiding geven aan mensen in een gemengde groep met verschillende achtergronden die met elkaar sporten”– Jo Lucassen, Mulier instituut.

Impact beroepsonderwijs

De veranderende sporter heeft andere behoeften en wensen als het aankomt op het aanbod van sportactiviteiten. Hierdoor ontstaan er steeds meer specialisaties binnen sport zoals bootcampinstructeurs of Zumba instructeurs waarnaar de vraag steeds groter wordt. Ook is het voor professionals belangrijk om het steeds breder wordende sportpallet eigen te maken waarbij vaardigheden als flexibele werkhouding en creativiteit een rol spelen. Hierbij te denken aan verschillende buitensport activiteiten waar men gebruik maakt van de normale infrastructuur. Zo wordt sporten voor consumenten naast het behouden van een gezonde levensstijl ook een leuke beleving en dat zal ervoor zorgen dat ze het langer volhouden.

SPORT EN BEWEGEN INHOUDSOPGAVE