Steeds meer gespecialiseerde beauty behandelingen

1. Meer medische behandelingen in de beauty wereld

In de branche voor uiterlijke verzorging komen er steeds meer schoonheidsbehandelingen voor met een medische aard. Het werk van schoonheidsspecialisten wordt steeds complexer. De branche voor uiterlijke verzorging groeit. Er worden steeds weer nieuwe behandelingen, technieken en apparaten ontwikkeld. Sommige behandelingen in schoonheidssalons brengen risico’s met zich mee, waardoor bijvoorbeeld roodheid, zwelling of littekenvorming kan ontstaan. Het is onduidelijk of en hoe vaak dergelijke effecten optreden. Volgens veldpartijen uit de schoonheidsbranche ontstaan risico’s vooral door onbekwaam handelen van de behandelaar. Risicovolle behandelingen in schoonheidssalons zijn behandelingen die door de huid heen gaan of de huid (al dan niet bedoeld) beschadigen, of de samenhang van het huidweefsel verbreken. Voorbeelden zijn behandelingen die huidcellen chemisch (peelings) of mechanisch (zoals microdermabrasie) verwijderen of die door de huid heen gaan (bijvoorbeeld microneedling) (RIVM).

“Ja, ik denk door een stukje vergrijzing het medische steeds belangrijker wordt en beauty steeds minder. Dat het belangrijker wordt om mensen op de been te houden. Dat mensen het belang gaan inzien van een goede voetverzorging”
Ria van Elderen, Summa college.

Ria van Elderen, Summa college

Ik denk dat het gat tussen pedicure en medisch pedicure groter gaat worden. Dat de pedicure bij de schoonheidsspecialist aan de slag zal gaan, en de medisch pedicure bij die medische centra. Het worden steeds meer twee disciplines. Straks weten de mensen: ik heb ergens last van, ik moet naar de medisch pedicure. En ik wil verwend worden, ik ga naar de pedicure.

Het takenpakket van schoonheidsspecialisten breidt zich steeds verder uit. Beauty professionals voeren steeds meer gespecialiseerde schoonheidsbehandelingen uit. De scheidingslijn met medische ingrepen wordt steeds dunner, denk hierbij aan de behandelingen van acne of pigmentvlekken en het laseren van de huid voor huidverjonging. Onderzoekers van het Rotterdamse Erasmus MC schreven in het wetenschappelijke tijdschrift Narrative Inquiry in Bioethics dat hoewel twee derde van de schoonheidsspecialisten risicovolle behandelingen uitvoert, maar een derde hiervoor een degelijke opleiding heeft gevolgd. Verder blijkt ook uit dit onderzoek dat slechts één op de drie behandelaars niet in staat is om te bepalen of de gebruikte apparatuur in orde is.

“Wij zouden het toejuichen als die medische basiskennis er komt. We hebben het onze leden gevraagd. 95  procent wilde het gaan volgen. Onze groep ziet waar nog winst te halen valt
– Carlien Hofland,NMMV

“We zijn al jaren veranderd. Wat ik nieuw vind is dat er meer mensen zijn die bij klanten dingen doen die echt meer richting zorg gaan. Dat vind ik echt nieuw”
– Marga Patijn, FNV Mooi

ETHISCHE RICHTLIJNEN

Omdat de grens tussen medische en schoonheidsbehandelingen steeds meer vervaagt komen professionals vaak voor ethische vraagstukken te staan. Zo hebben klanten steeds vaker hoge verwachtingen van bijvoorbeeld een huid verjongende behandeling. Dit zorgt ervoor dat schoonheidsprofessionals steeds vaker morele beslissingen moet nemen. Door deze ontwikkeling wordt het belangrijker om stil te staan bij ethische vraagstukken in het onderwijs die zich in verschillende contexten voordoen.

In 2016 is de ‘richtsnoer ethiek’ in het leven geroepen die schoonheidsspecialisten moet helpen bij ethische kwesties. De richtsnoer is opgedeeld in vijf thema’s. In het dagelijks handelen van de schoonheidsspecialist komen deze vijf waarden telkens terug. De thema’s zijn als volgt; integriteit, informatie, verantwoordelijkheid, zorg en professionaliteit (Anbos). 

 REGELGEVING NEEMT TOE

De eisen op het gebied van hygiëne, veiligheid, milieu en Arbo worden steeds belangrijker. Europese wetgeving stelt eisen stelt aan apparatuur of bepaalde stoffen, die gebruikt worden voor de dienstverlening aan klanten. Regelgeving over het van gebruik rimpelvullers, botox en laserapparatuur wordt steeds strikter. De schoonheidsspecialist en pedicure zullen te maken krijgen met strengere eisen en daar rekening mee moeten houden in haar werkzaamheden, omdat er steeds vaker (ook) medische behandelingen uitgevoerd worden bij consumenten.

Invloed beroepsonderwijs

De beweging van beauty naar meer medische behandelingen zorgt ervoor dat studenten enige achtergrond moeten hebben in bepaalde ziektebeelden. Dit gaat dan voornamelijk over die ziektebeelden van klanten waarmee zij vaak in aanraking mee komen. Ook moeten studenten weten hoe ze moeten signaleren en preventief advies kunnen bieden. Daarnaast is overleg met andere professionals die de klant onder behandeling hebben noodzakelijk.

Carlien Hofland NMMV

Kennis en inzet wordt steeds belangrijker. Je moet wel een goede screening kunnen doen en meer kennis opdoen van onderliggende ziektes. En je moet ook goed met elkaar samenwerken. Nu hangen we onder de podotherapeut en ben ik, net als de meeste collega’s, nooit bij een overleg geweest van een arts, terwijl ik wel zijn patiënten behandel. En de podotherapeut wel. Ik kan veel meer doen aan uitleg geven. Ik zie veel meer en weet veel meer van de cliënt omdat, ik minstens drie kwartier met die cliënt bezig ben. Ik denk dat wij een hele goede signalerende rol hebben.

UITERLIJKE VERZORGING INHOUDSOPGAVE