Verantwoording

Verantwoording

Literatuur

ABN AMRO1 – Stand van de bouw https://insights.abnamro.nl/2018/01/harde-groei-bouwsector-niet-zonder-risicos/ – Pagina bezocht: mei 2018

Analyse internationalisering Nederlandse cultuurorganisaties – M.Lourens, juli 2015

Bambouwenentechniek – https://www.bambouwentechniek.nl/nieuws/2018/4/bam-wint-duurzame-inzetbaarheid-award – Pagina bezocht: november 2018

Bouwend Nederland2 Duurzame inzetbaarheid personeel

Bouwend Nederland3 – Bouw in 2020

Bouwend Nederland4 Het geheim van de uitblinkers

Bouwinformatieraad https://www.bouwinformatieraad.nl/p/52/Wat-is-BIM – Pagina bezocht: januari 2019

CBS1 Bevolkingsprognoses 2018, Pagina bezocht december 2018

Civilion – https://www.civilion.nl/cursussen/duurzame-inzetbaarheid/ – Pagina bezocht: oktober 2018

CPB – Decemberraming 2017

DUO2 – Duo, 2018

ECBO1 – De toekomst van vakmanschap, 2017

EIB2 – EIB Trends op de bouwarbeidsmarkt 2017 – Pagina bezocht: januari 2019

EIB3 – Rapport Innovatie in de bouw

Financieel Dagblad

FME2 – FME-agenda technologische industrie 2019-2021

Gardner- Panetta, K (2017) Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2018. https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2018/

Kennisnet – Pijpers, R.(2017, 20 december). Alles wat je moet weten over 21e eeuwse vaardigheden. https://www.kennisnet.nl/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-21e-eeuwse-vaardigheden/

OCW1 – OCW Referentieraming, 2018
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/09/18/referentieraming-ocw-2018
Pagina bezocht: december 2018

Marc van der Meer – Het MBO naar 2025: twee verhaallijnen, 2015

MBO Raad1, Visie van de MBO Raad op een leven lang ontwikkelen
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/visie_van_de_mbo_raad_op_een_leven_lang_ontwikkelen.pdf

Metaaljournaal Verspannen

Metalektro Terugblik en vooruitkijken in de metalektro, 2017 – Pagina bezocht: oktober 2018

Ministerie van Buitenlandse Zaken – vergaderjaar HGIS, Homogene Groep Internationale Samewerking, nota 2018

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rapport Smart Mobility, 2016

PBL 2 – Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s – Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving, 2015

PWC 2pwc.nl/nl/themas/megatrends/duurzaamheid – Pagina bezocht: november 2018

PWC3 De toekomst van werk 2030,2018 – Pagina bezocht: november 2018

Rathenau Instituut:(2015). Werken aan de robotsamenleving. Geraadpleegd april 2018 van https://www.rathenau.nl/sites/default/files/Werken_aan_de_robotsamenleving_-_Rathenau_Instituut.pdf

Rijksoverheid2 – https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond/graafschade
– Pagina bezocht: januari 2019

Rabobank https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/ (bezocht: augustus 2018)

Rifkin J – De derde industriële revolutie naar een transformatie van economie en samenleving, 2013 

Sana – Beyond the Digital Transformation Construction Industry Trend Report

SBB1 – SBB, leerbedrijvenenquête, 2017.

SBB2 – Dashboard Basiscijfers Jeugd. SBB en UWV, 2018. 

SBB3 – Leerbedrijvenenquête 2017

SBB4 – Kans op werk – https://www.s-bb.nl/kans?query=Ict&region=#search-results – Pagina bezocht: januari 2019

SBB5 Dashboard BPV

SBB6 – Sectorkamerrapportage TGO, 2016

SCP – De sociale staat van Nederland, 2017

Stichting Iedere MBO een practoraat: 2017, april. Bezig met de vragen van morgen, manifest over onderzoek  in de context van het mbo. Geraadpleegd september 2018 van https://www.practoraten.nl/wp-content/uploads/2017/04/bezig-met-de-vragen-van-morgen_online.pdf

Techniekpact1 https://www.techniekpactmonitor.nl/arbeidsmarkt – Pagina bezocht: november 2018

Techniekpact2 – Techniekpact monitor, 2017

TU Delft; Integratie BIM- en GIS-data – Pagina bezocht: september 2018

UWV1 – UWV Landelijke Arbeidsmarktprognose 2017-2018, UWV, 2017.

UWV3-(2018)Factsheet zorg. Geraadpleegd april 2018 van https://www.uwv.nl/overuwv/Images/Factsheet_Zorg.pdf

UWV5 – Factsheet arbeidsmarkt bouw – Pagina bezocht: januari 2019

Werktrends.nl – Vier manieren hoe VR en AR onze manier van werken gaat veranderen, 12 december 2017

Van der Meer – Van der Meer, R – Blik op overmorgen om in tijd van veranderingen te overleven. Fizier, 35(1), 32-33, 2018

Volberda-(2017) Bent u klaar voor de vierde industriële revolutie?Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 91: 4-3.  

Interviews

Petran van Heel, Sector econoom, ABN AMRO.

Jan Willem van de Groep, Founder Factory Zero, bedenker stroomversneller en mede oprichter ARXlabs

Dr.Ir. Egbert Jan Sol, Director program bureau at Smart industry, industrie 4.0 in NL, TNO.

Jan Cromwijk, Programma manager op gebied van energietransitie, ISSO kennisinstituut.

Roel Greutink, Manager Business Development, ROVC.

Cees Alderliesten, Beleidsadviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt, Deltalinqs en Katapult.

Brenda Witzier, beleidsadviseur opleidingen ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer, Bouwend Nederland.

Onno de Vreede, Hoofd Innovatie en human capital, VNCI.

Bart van Eggelen, senior beleidsadviseur, O&O fondsen.

Agnes Flinkenflögel, manager training en opleiding, Enexis.

Alex Verdel, Manager Stedin opleidingsinstituut, Stedin.

Pascal Koene, Personeelsmanagementadviseur, Het Waterlab.

Martin Dijkhuijsen, Opleidingscoördinator, Het Waterlab.

Hans Wentink, Collegedirecteur, STC-Group