1. Trendrapport Techniek & Gebouwde Omgeving

2. Voorwoord & leeswijzer

3. Samenvatting

4. Inhoudsopgave DESTEP

5. Demografische ontwikkelingen

6. Economische ontwikkelingen

7. Sociaal-culturele ontwikkelingen

8. Technologische ontwikkelingen

9. Ecologische ontwikkelingen

10. Politiek-juridische ontwikkelingen

11. Inhoudsopgave Sectorale trends TGO

12. Duurzaamheid

13. Digitalisering en automatisering

14. Cobotisering

15. Skills upgrading & samensmelting disciplines

16. Nieuwe technologieën voor veiligheid

17. De veranderende klant

18. Flexibilisering

19. Cijfers

20. Verantwoording