Zwaartepunt van installatiewerkzaamheden verplaatst zich naar binnen

4. Inhouse production

WAT IS HET?

Binnen de installatiebranche groeit het conceptueel, integraal werken en het gebruik maken van inhouse production. Het maken van totaalinstallaties en –systemen in een fabriekssetting op modulaire basis, is al een aantal jaren de gang maar het wordt steeds verfijnder en completer zodat opbouw op locatie van de klant nog sneller en makkelijker kan gaan. Dit heeft vele voordelen. Ontwerp en realisatie vinden op dezelfde locatie plaats, dat zorgt voor kortere feedback loops, 24/7 geautomatiseerde productie en betere kwaliteitscontrole. Bijkomend voordeel van modulaire fabrieksbouw is dat het ook circulair is. De montage op locatie zorgt voor minder verspilling waardoor er veel minder afval is. De installaties zijn ook weer makkelijker te demonteren in geval van onderhoud en vervanging. Op locatie van de klant worden de installaties modulair opgebouwd waardoor de bouwtijd aanzienlijk korter is.

Door toenemend gebruik van domotica en prefab groeien de bouwbranche en de installatiebranche naar elkaar toe. Dit geldt vooral voor nieuwbouw. Maar bij bestaande bouw is een renovatie evolutie gaande. Er kan nu al om bestaande gebouwen heen een nieuwe schil aangelegd worden om gebouwen duurzamer te maken. Die schillen kunnen ook prefab gemaakt worden en om een betonnen bestaande karkas gebouwd worden. Door prefab verdwijnt er steeds meer installatie-werk naar de fabriek, maar het onderhoud op locatie blijft.

Er ontwikkelt zich een industrialisatie van het bouw- en installatiewerk.  Wat van oudsher ambachtelijk werken op locatie was, zal nu meer inhouse production worden waarbij digitalisering een grote rol speelt. Bijvoorbeeld met hulp van BIM (Bouwwerk Informatie Model). Door BIM werken bouwers, architecten, en installateurs beter samen. En is er eenmaal met hulp van BIM gebouwd, dan is er direct een digitale database voor onderhoud voorhanden.

WAT VERANDERT ER?

Een installatie kan tegenwoordig volledig in de fabriek gemaakt worden en vervolgens op locatie bij een klant in elkaar gemonteerd worden. Je krijgt op locatie meer montage- en systeembouwers. In de fabriek heb je de bedenkers, ontwerpers en de makers.

Bedrijven waar veel met digitalisering en met robotisering gewerkt wordt, daar werken andere typen werknemers, ze zijn vaker programmeurs, reparatie monteurs, planners. Er is minder handwerk nodig en meer denkwerk. Digitalisering werkt als een motor voor technologische innovatie, procesinnovatie en sociale innovatie. Bij technologische innovatie kan digitalisering werken als middel voor een versnelling van het werk en voor een grotere nauwkeurigheid zoals bij het gebruik van Digital Twin. Bij procesinnovatie zorgt digitalisering voor een vergaande integratie tussen procesonderdelen waarbij de overdracht en afstemming van werk efficiënter en effectiever verloopt. En bij sociale innovatie gaat het over hoe de organisatie verandert door digitalisering. Hoe verandert het sturingsproces, hoe introduceer je meer zelfsturing, hoe bevorder je meer integraal samenwerken. De vraag naar 21st Century Skills neemt toe. Het gaat onder meer om het vermogen tot kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, digitaal denken, informatie vergaren, ICT basis-vaardigheden, media wijsheid, communiceren, samenwerken, sociaal en culturele vaardigheden en zelfreflectie (Stichting Leerplanontwikkeling, 2020).

Het belang van digitaal ontwerpen en modulair installeren neemt toe. Door het inzetten van Big Data en Artificial Intellingence bij het ontwerp groeien de mogelijkheden voor predictive maintenance. Met predictive maintenance kan het toekomstig gebouwgebruiksgedrag en de onderhoudsbehoefte voorspeld worden. Door het inzetten van een data mining technologie waarin historische en actuele data gebruikt worden om tot modellen van toekomstig gebouwgebruik te komen. Op basis van predictive maintance kunnen nieuwe installaties en systemen ontworpen worden die minder en beter voorspelbaar onderhoud nodig hebben.

Inhouse production komt bij de meeste marktsegmenten in de sector Techniek en gebouwde omgeving voor. Zo worden er binnen de timmerindustrie kant en klare bouwunits gemaakt inclusief alle leidingen die in een houtskelet geïntegreerd kunnen worden. Daarmee wordt werk van installatiebedrijven overgenomen. Maar installatiebedrijven kunnen met inhouse production ook werk van anderen, zoals aannemers, overnemen. Bijvoorbeeld wanneer zij als hoofdaannemer optreden bij de verduurzaming van renovatiebouw. Dit gegeven creëert nieuwe kansen en uitdagingen. Nieuwe business modellen en –werkwijzen ontstaan en die kunnen over de marktsegmenten heen gaan. Er zullen nieuwe samenwerkingen, meer co-creatie en coöperatie tussen de verschillende branches komen.

VOORBEELDEN?

De industrialisatie van bouw- en installatiewerk wordt door verschillende spelers vormgegeven. Bijvoorbeeld door Van Wijnen met hun concept Fijn Wonen. Van Wijnen is een bouw- en installatiebedrijf dat veel met inhouse production werkt. Ze leveren complete Nul op de Meter prefab woningen die in drie dagen gebouwd kunnen worden exclusief de fundering. In een Nul op de Meter-woning wordt het netto energiegebruik tot nul gereduceerd. Dit gebeurt door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. In de prefab fabriek van Van Wijnen komt bouw- en installatiewerk samen, wordt het gecombineerd ingezet. Met prefab werken geeft ook invulling aan circulariteit. Zo experimenteert Van Wijnen aan De Loskade, op het voormalige Suikerfabriek terrein in Groningen, met de circulaire wijk van overmorgen. Daar werkt Van Wijnen samen met andere partijen een pop-up wijk gericht op duurzame innovaties in een experimentele omgeving. Er kan hier geanticipeerd worden op veranderende gebruikerswensen zoals compact, betaalbaar en zelfvoorzienend leven. Met circulariteit wordt geëxperimenteerd in een aantal vormen, zowel op het gebied van (biobased) materialen als op verplaatsbaarheid.

Adviezen voor het beroepsonderwijs

Naast het behoud van basisvaardigheden als elektrotechniek, werktuigbouw en fysische natuurkunde wordt het interdisciplinair, conceptueel en integraal kunnen denken en werken belangrijker bij inhouse production. Van een student wordt verwacht dat die in een setting kan werken waar totaalinstallaties worden gefabriceerd. Daar komt meer denkwerk aan te pas en het verantwoord en zelfstandig kunnen bedienen van machines omdat veel processen automatisch verlopen. Competenties als verantwoordelijkheid kunnen nemen en zelfsturing worden extra gevraagd.

Door de groei van inhouse production zal de behoefte aan operators en procesmedewerkers met kennis van installatietechnieken toenemen. Doordat de ontwikkeling van industrialisatie bij meer marktsegmenten speelt, kan er uitwisseling en concurrentie tussen sectoren gaan plaatsvinden, bijvoorbeeld tussen een timmerfabriek en een fabriek in de installatiebranche. De operators kunnen als flexibele krachten bij verschillende industrieën worden ingezet, eventueel met een aanvullende korte training, ook voor de lagere mbo-niveaus, zodat ze een allround beroepsgroep worden. In het mbo onderwijs kan dit gefaciliteerd worden door allround operator/procesmedewerker opleidingen keuzedelen en deelcertificaten voor specifiek sectoren. Dit biedt ook meer mogelijkheden voor zij-instromers. Ook neemt de behoefte aan gekwalificeerde montage- en systeembouwers met kennis van installatietechnieken toe.

De behoefte aan de klassieke installateur als vakman, als een ambachtsman zal niet verdwijnen maar wel in omvang verminderen wat gevolgen heeft voor de gewenste opleidingscapaciteit.

We kunnen nu een gebouwschil plaatsen om bestaand vastgoed. Veel wijken uit de jaren 60/70 zijn zo duurzaam aan te passen. Eigenlijk verpak je de woning zonder ingrijpende binnen-verbouwing. Je kunt op deze wijze snel en tegen verantwoorde kosten conceptueel renoveren. Er zijn bedrijven die zich hierin specialiseren”
– Theo Ockhuijsen, Bimpuls en Innovatie Expres.

Vernieuwing in het onderwijs is gewenst. Door de snelheid van veranderingen, kun je studenten niet meer een keus laten maken voor een opleiding van vier jaar. In de TIS wordt de houdbaarheid van een afgeronde opleiding korter, in de ICT is het soms nog maar zes maanden. Daarom wordt het belangrijker om studenten directer toegang tot het werkveld te geven, pas dan kunnen ze sneller gaan leren. Door meer deelonderwijs aan te bieden kunnen studenten ook sneller in de praktijk aan de slag gaan. Dit kan in de vorm van een puntensysteem of een vakpaspoort en een leven lang ontwikkelen.

Dossiers• Benodigde vaardigheden als gevolg van inhouse production
Koudetechniek• Essentiele kennis op het gebied van koudetechniek blijft altijd nodig om in deze branche werkzaam te zijn. Van de medewerker van de toekomst wordt wel meer interdisciplinair, conceptueel en integraal kunnen denken en werken verwacht. Competenties zoals verantwoordelijkheid nemen en zelfsturing worden extra gevraagd.
Werkvoorbereiding• Vooral het kunnen omgaan met BIM (Bouwwerk Informatie Model), niet het ontwerp maar het kunnen lezen van BIM, kunnen plannen op basis van BIM en het kunnen samenwerken met andere stakeholders op basis van BIM. Het multidisciplinair kunnen samenwerken wordt belangrijker zowel binnen als buiten je eigen bedrijf.
Service & Onderhoudstechniek• Hier zijn vooral de adviesvaardigheden van groot belang. Kennis hebben van de werking van IoT, bijvoorbeeld de cv-Ketel die slimme aansturing heeft, Het kunnen omgaan met grote en complexe installaties en de bijhorende adviesvaardigheden ontwikkelen.
Elektrotechnische Installaties • Naast het behoud van basisvaardigheid elektrotechniek wordt het interdisciplinair, conceptueel en integraal kunnen denken en werken belangrijker bij inhouse production. Van student wordt verwacht dat die in een setting kan werken waar totaalinstallaties worden gefabriceerd. Daar komt meer denkwerk aan te pas en het verantwoord en zelfstandig kunnen bedienen van machines omdat veel processen automatisch verlopen. Competenties als verantwoordelijkheid kunnen nemen en zelfsturing worden extra gevraagd
• Kunnen omgaan met grote en complexe installaties.
Werktuigkundige Installaties• Naast het behoud van basisvaardigheid werktuigkunde wordt het interdisciplinair, conceptueel en integraal kunnen denken en werken belangrijker bij inhouse production. Van student wordt verwacht dat die in een setting kan werken waar totaalinstallaties worden gefabriceerd. Daar komt meer denkwerk aan te pas en het verantwoord en zelfstandig kunnen bedienen van machines omdat veel processen automatisch verlopen. Competenties als verantwoordelijkheid kunnen nemen en zelfsturing worden extra gevraagd
• Kunnen omgaan met grote en complexe installaties.

INHOUDSOPGAVE MACROTRENDS TECHNISCHE INSTALLATIES EN SYSTEMEN