Meer met andere disciplines werken

3. Modulaire houtbouw

WAT IS HET?

In de timmerindustrie vindt een verdere groei plaats van modulair bouwen. Er verschuift steeds meer werk naar de voorkant van het bouwproces. Van de bouwplaats naar de timmerfabriek. Daar zit de winst om verwachtingen van de klant te managen maar ook om er zeker van te zijn dat de houtbouwelementen eenmaal op de bouwplaats zo veel mogelijk passen.

Modulair bouwen betekent dat op de bouwplaats wordt gebruik gemaakt van, in een fabriek, samengestelde elementen. Deze elementen bestaan vaak uit meerdere modules. En deze modules bevatten diverse industrieel vervaardigde componenten. Eenmaal samengevoegd vormen de modules een optimaal werkend geheel. Voor vertrek naar de bouwplaats worden deze elementen in de fabriek getest. Daarna worden ze in de volgorde van montage én op het juiste moment op de bouwplaats afgeleverd. Zo kunnen de elementen snel en precies op tijd op de bouwplaats gemonteerd worden. Modulair bouwen moet niet verward worden met prefabricatie, het gaat veel verder. Het heeft alles te maken met circulair bouwen en het voorkomen van afval. Dit modulair bouwen levert een extreem korte bouwtijd op. Het modulair bouwen zorgt ervoor dat de bouw goedkoper is en van hoge kwaliteit door gestandaardiseerde productie. Er is veel minder afval en minder transport, en de huizen zijn meteen energiezuinig. Milieuvriendelijk, weer makkelijk te demonteren en minder kans op fouten bij de bouw.

De trend is om het gehele proces zoveel mogelijk digitaal te ondersteunen. Ontwerp, productie en ook montage. Modulaire houtbouw speelt al langer. Er kunnen steeds meer (aanverwante) werkzaamheden in de fabriek uitgevoerd worden, zodat het eindproduct zo compleet mogelijk opgeleverd kan worden. Er worden kant-en-klare houtbouwunits gemaakt inclusief deuren en kozijnen met glas. Ook is het mogelijk om alle leidingen in een houtskelet te integreren en er kan spuitwerk verricht worden. Daarmee wordt werk van installatiebedrijven, glaszetters en schilders dat traditioneel plaats vond op de bouwplaats overgenomen. Het overgrote deel van wat nu gebouwd wordt is prefab in de timmerindustrie gemaakt, zoals kozijnen, dakkapellen en deuren. Het werk verschuift en verandert. Dit vraagt om extra kennis en vaardigheden in installatietechnieken, glastechnieken en spuittechnieken binnen de hout- en meubelindustrie. Door het goedkoper en beter bruikbaar worden van sensoren, zal de hout- meubelindustrie vaker een bijdrage kunnen gaan leveren aan het toevoegen van meer slimme functies aan houtbouw. Het kan gaan om bijvoorbeeld beveiliging, temperatuurbewaking en onderhoudssignalering. Dankzij grote hoeveelheden data (Big Data) kan artificiële intelligentie (AI) ingezet worden waarmee besturing op afstand mogelijk wordt gemaakt door Internet of Things-technologie (IoT). Door IoT wordt alles aan elkaar gekoppeld, denk aan verlichting, verwarming, lucht- en beveiligingsinstallaties, de thermostaat en de koelkast. Door deze ontwikkelingen wordt modulaire houtbouw steeds meer geïntegreerde houtbouw.

Bij renovatiebouw voor woningcorporaties kan door geïntegreerd bouwen snel geschakeld en opgeschaald worden. In samenwerking met aannemers is het inmiddels mogelijk om bepaalde renovatieklussen in één dag te klaren. Dat vraagt om strakke planning en zeer nauwkeurige montage. Dat betekent ’s ochtends slopen, ’s middags monteren zodat ’s avonds bewoners weer in hun huis terecht kunnen.

“De eerste bedrijven met robots dienen zich aan. Bijvoorbeeld robots die steenstrips op houtskeletbouwwanden plakken, robots voor het vullen van houtbewerkingsmachines, robots voor het inlijmen van kozijn- en raamverbindingen, robots voor het inpakken in de fabriek en robots voor het voor het aanbrengen van beglazingskit. Ook alle leidingen kunnen tegenwoordig in houtenskelet bouwelementen geïntegreerd worden. Daarmee nemen ze werk over van installatiebedrijven met complete kant en klare units. Dus geen installateurs meer nodig, dat werk verschuift naar de timmerindustrie
– Gerard Bouwman, Houtdatwerkt.

In de meubelindustrie wordt ook vaker geïntegreerd gewerkt. Bij winkelinrichters en keukenfabrikanten ligt het accent op samenwerking met loodgieters, transporteurs en anderen in een netwerk. De klant wil steeds minder zelf doen en zelf organiseren zodat winkelinrichters en keukenfabrikanten de hele opdracht aannemen waarbij delen van de opdracht worden uitgezet in een vertrouwd netwerk. Dat vraagt om extra kennis en ervaring in de totale klantwens, totaalplanning, procesbeheersing, kwaliteitsbewaking en het onderhouden van een kwalitatief netwerk van specialisten. Om geïntegreerd bouwen en samenwerken goed te kunnen uitvoeren is het gebruik van digitalisering essentieel. Alle onderdelen van het proces worden digitaal aan elkaar gekoppeld, zodat er continu zicht is op voortgang en kwaliteit. Binnen de hout- en meubelindustrie vinden initiatieven plaats om voor de gebruikte software een standaard te ontwikkelen zodat er betere uitwisseling van data kan plaatsvinden.

“Wat ik zie bij deze bedrijven is dat ondernemers veel met verschillende branches samenwerken. Een loodgieter aan de overkant wordt gevraagd om te helpen bij een keuken. Er wordt gekeken of en hoe andere ondernemers kunnen meewerken omdat bijvoorbeeld de opdracht te groot is voor het eigen bedrijfje. Ze hebben vertrouwen in elkaar. In deze branche wordt heel nauwkeurig gewerkt. Het is natuurlijk maatwerk”
– Marcella Appeldoorn, Expertisecentrum Meubel.

 WAT VERANDERT ER?

Door modulaire houtbouw verschuift de flexibiliteit in het werkproces van de bouwplaats naar de fabriek en dan met name naar de ontwerp en creatie-afdeling. Met hulp van BIM en virtuele technieken kan de klant een scherpe impressie krijgen van het resultaat en kunnen waar gewenst aanpassingen in het ontwerp gemaakt worden. In de timmerfabriek zullen steeds meer aanpalende activiteiten plaats gaan vinden om de houtbouw zo compleet mogelijk op te leveren. Waar het kan zal werk van installatiebedrijven, glaszetters en schilders dat traditioneel plaats vond op de bouwplaats overgenomen worden. Op de bouwplaats zelf neemt de ruimte voor fouten en marges af. Door het werken met geprefabriceerde bouwelementen is het essentieel dat alles precies op elkaar past want er is weinig ruimte meer voor aanpassingen. De vraag naar vakbekwame montagemedewerkers op de bouwplaats groeit.

Door de opkomst van montagebouw, veroorzaakt door fabrieksmatige bouw, komt er meer uitwisseling tussen sectoren, bijvoorbeeld tussen een bouwfabriek en een timmerfabriek. Zowel de montagemedewerkers die op de bouwplaats werken als de procesmedewerkers in de fabriek, kunnen als flexibele krachten bij verschillende industrieën worden ingezet, eventueel met een aanvullende korte training, zodat ze een allround beroepsgroep worden.

Door modulaire houtbouw vindt er steeds meer branchevervaging plaats. Dat wordt nog eens versterkt door het experimenteren met het leveren van gebouwen of meubels als dienst. Dit staat ook bekend onder de naam Anything as a service (XaaS) waarbij de opdrachtnemer naast het maken ook het onderhoud verzorgt, al dan niet in samenwerking met andere partijen. De service kan in de vorm van een abonnement via internet aan gebruikers worden geleverd. Meubelfabrikanten slaan vaker de retailer over. Ze bieden een take-back systeem aan waarbij meubels weer teruggestuurd kunnen worden voor herstel, hergebruik of recycling. Het leasen van meubels wordt ook normaler, je betaalt als klant niet voor bezit maar gebruik.

 VOORBEELDEN

Hodes is een bedrijf dat kant en klare houtbouwhuizen oplevert. Het is opgericht in 1925 en was in haar beginjaren actief in de traditionele huisvesting. In de zestiger jaren kwam daar de tijdelijke huisvesting bij. Vanaf 1970 is het bedrijf zich volledig gaan richten op de tijdelijke huisvesting in de elementenbouw. In 1993 werd Hodes onderdeel van Hegeman+ en gingen het bedrijf zich naast elementen-bouw ook specialiseren in de modulebouw. Tegenwoordig maakt het bedrijf tijdelijke en semipermanente huisvesting in zowel de module- als elementenbouw. Hodes is nu een voortrekker in de markt als het gaat om flexibel, duurzaam en betaalbaar huisvesten. Daarnaast neemt het bedrijf de verantwoordelijkheid over de gehele levenscyclus; ontwerp, realisering en beheer van huisvesting. 

“Je kunt nu al meubels leasen. Auping heeft een take-back systeem, de oude matras wordt gerecycled als je een nieuw matras koopt. Dit soort dingen begint schoorvoetend te komen in onze branche. Een ander bedrijf is Made.com. Dit bedrijf maakt meubelen en verkoopt de meubelen direct aan de consument. Daardoor blijft de prijs laag. Hebben ook geen showroom, maar je kunt een foto uploaden, zodat je buren kunnen zien hoe de bank bij jou staat, dus de showroom bij je thuis”
– Kees Hoogendijk, Koninklijke CBM.

Adviezen voor het beroepsonderwijs

Voor het onderwijs betekent modulaire houtbouw meer kennisoverdracht bieden op aanverwante werkterreinen zoals installatie-, glas- en schildertechnieken. Ook is het belangrijk dat studenten leren samenwerken met andere disciplines, kennis van dienstverlening opdoen, leren netwerken onderhouden en inzicht verkrijgen in het proces van geïntegreerd bouwen en werken. Van de student wordt verwacht dat die in een setting kan werken waar totaalinstallaties worden gefabriceerd. Daar komt meer denkwerk aan te pas en het verantwoord en zelfstandig kunnen bedienen van machines omdat veel processen automatisch verlopen. Competenties als verantwoordelijkheid kunnen nemen en zelfsturing worden extra gevraagd. Machines worden steeds complexer om aan te sturen, en er wordt meer maatwerk gevraagd. Dus technisch en creatief goed onderlegde studenten.

Door de groei van modulaire houtbouw zal de behoefte aan machine-operators en procesmedewerkers in de fabriek met kennis van houtbewerking toenemen. Doordat de ontwikkeling van modulaire fabrieksbouw bij meer marktsegmenten speelt, kan er uitwisseling tussen sectoren gaan plaatsvinden, bijvoorbeeld tussen een timmerfabriek en een woningbouwfabriek.

Op de bouwplaats kunnen montagemedewerkers als flexibele krachten bij verschillende sectoren worden ingezet, eventueel met een aanvullende korte training, ook voor de lagere mbo-niveaus, zodat ze een allround beroepsgroep worden. In het mbo-onderwijs kan dit gefaciliteerd worden door allround procesmedewerker- en montagemedewerker opleidingen met keuzedelen en deelcertificaten voor specifieke sectoren. Dit biedt ook meer mogelijkheden voor zij-instromers en aan het concept van leven lang ontwikkelen.

 “Echter zie ik in bedrijven dat werknemers verstand moeten hebben van het hele werkproces. Dus als er een collega ziek is die een stap voor jou in het proces werkt, je deze kan vervangen. Op de werkplekken dus breder inzetbaar zijn”
– Marcella Appeldoorn, Expertisecentrum Meubel.

DossiersAls gevolg van modulaire houtbouw zijn de volgende vaardigheden en het opdoen van kennis benodigd:
Meubilering, Meubelstoffering, Industrieel produceren met hout, Machinaal houtbewerken• Ontwikkelen van flexibiliteit en multidisciplinariteit met betrekking tot aanverwante werkzaamheden.
• Ontwikkeling van soft skills en 21st century skills, welke hebben prioriteit en waar is verdieping met bijvoorbeeld rollenspellen wenselijk.
• Kennis van ICT, CNC, werkvoorbereiding en precisiewerk.
Industrieel produceren met hout & Machinaal houtbewerken• Keuzedeel volgen voor procesmedewerker en montagemedewerker in de houtbouw

INHOUDSOPGAVE MACROTRENDS HOUT EN MEUBEL