Dashboards

Cijfers

In dit hoofdstuk van het trendrapport zijn dashboards opgenomen met kwantitatieve gegevens. Middels deze dashboards bent u altijd op de hoogte van de meest actuele cijfers. Er zijn twee dashboards: één die cijfers toont over de beroepspraktijkvorming en één die cijfers toont over de arbeidsmarkt.

Dashboard Beroepspraktijkvorming (BPV)

Het dashboard BPV geeft inzicht in cijfers over beroepspraktijkvorming. In dit dashboard vindt u een aantal kerncijfers beroepspraktijkvorming zoals: studenten per opleiding en per instelling, studenten per opleiding en per regio, kans op stage en kans op leerbaan per opleiding, landelijk en per regio. Het dashboard toont cijfers op verschillende niveaus, waaronder marktsegment en kwalificatie.

In het dashboard BPV kunt u hieronder verder klikken:

Dashboard Arbeidsmarkt

Het dashboard arbeidsmarkt geeft inzicht in kerncijfers vraag en aanbod, arbeidsmarktperspectief en kans op werk. Ook toont het de “kans op werk” cijfers op regionaal niveau. Kans op werk toont de toekomstige kansen voor mbo-studenten. Het gaat om de kans dat een gediplomeerde schoolverlater werk vindt in het verlengde en op het niveau van zijn opleiding. Kans op werk geeft de verhouding weer tussen het verwachte aantal gediplomeerden dat op zoek gaat naar werk en het aantal verwachte vacatures dat geschikt is voor een gediplomeerde schoolverlater. De berekening gaat uit van een student die nu met de opleiding begint en die in de normale studieduur afrondt. Dus wat is de kans op werk over twee jaar bij een opleiding met een opleidingsduur van twee jaar en wat is de kans over drie jaar bij een opleiding met een opleidingsduur van drie jaar. De gegevens zijn uit te splitsen naar marktsegment en kwalificatie. 

In het dashboard arbeidsmarkt kunt u hieronder verder klikken: