Kennis uitbreiden en/of ‘desourcen’

Internationalisering

 WAT HOUDT HET IN?

BUSINESS SERVICES

Globalisering maakt bestuurs‐, privaat‐ en strafrechtelijke betrekkingen steeds internationaler. Bedrijven opereren steeds meer op de internationale markt. Ook bij burgers is er door de toename van migratie, gemengde huwelijken en grensoverschrijdende aankopen een groeiende vraag naar specifieke internationale expertise. (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2016)

Outsourcing is de strategische keuze van een organisatie om één of meer bedrijfsactiviteiten uit te besteden aan een dienstverlenende onderneming of toeleverancier. Veel grote instellingen en bedrijven besteden de financiële of salarisadministratie (gedeeltelijk) uit aan externe accountantskantoren of administrateurs. Dit kan in Nederland zijn, maar ook in lagelonenlanden als India of in Oost-Europa. Door digitalisering ontstaat ook een tegenreactie. Taken die nu door middel van outsourcing zijn uitbesteed, vinden weer plaats in eigen land, (deels) met gebruikmaking van robotisering of automatisering. Volgens ruim de helft van de respondenten uit onderzoek dat is uitgevoerd door Hays vindt er in 2030 geen outsourcing naar lagelonenlanden meer plaats als gevolg van digitalisering. (Hays, 2016)

WAT VERANDERT ER?

BUSINESS SERVICES

Veel taken in de dienstverlening zijn locatieonafhankelijk, dus die kunnen werknemers over de gehele wereld uitvoeren. Dat betekent dat je bijvoorbeeld vertaalwerk in een ander land kunt laten uitvoeren, waar je wellicht goedkoper uit bent.

De zakelijke en financiële dienstverlener kan met het outsourcen van niet-businesssupportservices de meeste tijd en aandacht besteden aan het verbeteren van het dienstenaanbod. 

De vraag naar complexe juridische dienstverlening neemt toe door de toename van internationale transacties, migratie en complexere regelgeving, samenlevingsvormen en familierelaties. Bedrijven en burgers hebben meer behoefte aan advies en kennis over internationaal opereren en verschillende jurisdicties. (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2016)

“De globalisering 3.0 ging over goederen, globalisering 4.0 gaat over diensten. De officesector krijgt daarmee nog iets anders, die krijgt dat vertaalcomputers veel beter en veel sneller worden. Daar komt ook nog eens bij dat wat jij hier doet misschien wel belangrijk is, maar iemand anders op de wereld kan dat ook. Die dienstensector is zo aan het globaliseren. Ik geef altijd het voorbeeld dat als je een nieuwe huisstijl wilt ontwikkelen, dan zet je de opdracht op het web en daar kan iemand uit bijvoorbeeld Peru – aan het andere eind van de wereld – dan op reageren voor een heel andere prijs dan dat we in ons land geldend vinden. Dan kiezen wij voor Peru en dan heeft die meneer of mevrouw uit ons eigen land niets. De hele wereld is voortaan je concurrent.”
– Marjolein ten Hoonte, Randstad

WELKE VOORBEELDEN ZIJN ER IN DE PRAKTIJK?

Globalisering: de International Financial Reporting Standards (IFRS) is een boekhoudkundige standaard voor jaarverslagen van bedrijven. Sinds 1 januari 2005 zijn beursgenoteerde bedrijven in de EU verplicht om op deze wijze te rapporteren. Basis voor IFRS is het rapporteren op grond van fair value. Dat houdt in dat je moet rapporteren op basis van de actuele waarden. Dat is anders dan de oude verslagleggingsregels, waarbij de aankoopwaarde de basis kon vormen. Van aandelen in het bezit van het bedrijf kan de actuele waarde aanzienlijk variëren. Dat is duidelijk waarneembaar als ze beursgenoteerd zijn. Veranderingen in de waarde beïnvloeden het vermogen en de winst, ook als het resultaat van de bedrijfsactiviteiten zelf niet verandert. (Wikipedia-bijdragers, 2020)

WAT IS DE IMPACT VAN INTERNATIONALISERING OP HET WERKVELD?

BUSINESS SERVICES

Meer bedrijven opereren internationaal. Dat betekent voor de medewerkers dat beheersing van vreemde talen nog belangrijker is. Ook is het belangrijk om te kunnen netwerken. En om een netwerk op internationaal niveau te onderhouden en om dat netwerk in te kunnen schakelen. Een medewerker moet bedrijven kunnen helpen om mondiaal de juiste contacten te krijgen.

INHOUDSOPGAVE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING