Bewustzijn over afvalberg

Circulaire economie

 WAT HOUDT HET IN?

Circulaire economie gaat om zo weinig mogelijk afval en restproducten. Daarbij probeert men om met zo min mogelijke belasting van natuurlijke grondstoffen een product in de markt te zetten, door producten te hergebruiken of opnieuw te creëren. Afval is in een circulaire economie een nieuwe grondstof, waarvan je nieuwe producten kunt maken. Wat we eerder afschreven als afval, waar niks meer mee gedaan werd, recyclen we zo veel mogelijk om het opnieuw in te zetten in een productieketen.

‘Circulair’ betekent dat elk onderdeel van de levensduur van een product cyclisch is. Dit begint bij de ontwerpfase. In de beginfase hou je al rekening met het optimaliseren van de levensduur. En je denkt na over hoe je ervoor kunt zorgen dat het kledingstuk geen afval is aan het einde van de levensduur.

Begin 2021 heeft SBB in een inspiratierapport circulaire economie de verschillende facetten van circulariteit beschreven.

WAT VERANDERT ER PER DOSSIER?

VEILIGHEID EN VAKMANSCHAP

Waar binnen de sector Orde en veiligheid weinig aanknopingspunten zijn met werkzaamheden die aansluiten bij de transitie naar een circulaire economie, zie je dat de organisaties binnen Defensie zelf wel stappen maken. Denk aan het actuele thema om bedrijfskleding te herverwerken. De kledingindustrie behoort tot de vervuilendste branches ter wereld. Nederland is een van de grootste inkopers van werkkleding in Europa. De overheid is daarbinnen een belangrijke speler. Kijk maar naar de hoeveelheid kleding voor Defensie en politie. Om een keten van inzamelen, scheiden en verwerken te realiseren, is samenwerken met andere bedrijven van essentieel belang. (Duurzaamheid.nl, 2020)

WELKE VOORBEELDEN ZIJN ER IN DE PRAKTIJK?

  • Defensie heeft in 2019 het inkoopbeleid aangepast om de afvalberg van textiel te verkleinen. Dit realiseren ze door de kleding terug te nemen, te sorteren en waar mogelijk opnieuw te verstrekken. De kleding die overblijft, laten ze recyclen. Als de kleding of het textiel niet opnieuw te gebruiken is, sorteren ze die. Vanwege de veiligheid mogen kledingstukken van defensie niet als kleding op de markt komen. Daarom verwijdert men logo’s, ritsen, mouwen, broekspijpen en naamlinten. De verkoop van grondstoffen van Defensie gebeurt onder verantwoordelijkheid en toezicht van Domeinen Roerende Zaken. Zij mailen belangstellende partijen zodra er nieuw aanbod is. De winnende bieder haalt de grondstoffen op. (Duurzaamheid.nl, 2019)

    “Tot 2013 kostte het defensie ongeveer een half miljoen per jaar om textielafval te verbranden. Datzelfde ‘afval’ levert nu als grondstof op jaarbasis zo’n 800.000 euro op.”
    – Luitenant-kolonel Rob van Arnhem, Defensie

  • Bij het project Tropenkleding is kleding voor de Koninklijke Marine deels gemaakt van petflessen. Het gaat bijvoorbeeld om alle ritsen, garen en knopen. Ook gerecycled afval uit de oceanen komt terug in de tenues van de marine. Defensie heeft met het project Tropenkleding de KoopWijsPrijs 2020 gewonnen. De rijksoverheid reikt deze prijs jaarlijks uit voor het vooruitstrevendste project op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen. (Ministerie van Defensie, 2020b)

WAT IS DE IMPACT VAN CIRCULAIRE ECONOMIE OP HET WERKVELD?

De eerste stap om de circulaire werkwijze onder de aandacht te brengen bij werknemers is het creëren van bewustzijn over duurzaamheid en de circulaire economie. Werknemers van de toekomst moeten nadenken over hun afvalproductie, materiaalgebruik en hoe ze afval en CO2-uitstoot kunnen verminderen. De overheid kan duurzaamheid verplichten in aanbestedingsprocessen, waarmee de beveiligingssector in aanbestedingen voor gemeenten dan ook te maken krijgt.

Veiligheid en vakmanschap zullen circulaire economie de komende jaren meer toepassen, bijvoorbeeld door nog meer hergebruiken van materialen. De medewerker zal leren werken met andere materialen en het besturen van CO2-neutrale voertuigen en vliegtuigen.

Om circulaire economie een plek te geven in het beroepsonderwijs, is het van belang het bewustzijn van de studenten te vergroten. Maar ook het aanleren van een onderzoekende houding is wenselijk, zodat zij leren nadenken over wat echt bijdraagt aan een circulaire economie.

INHOUDSOPGAVE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING