Door samenwerking sterker

Ketensamenwerking

 WAT HOUDT HET IN?

EVENEMENTENORGANISATIE

Ketensamenwerking in de evenementenbranche is een vorm van samenwerking tussen partijen die opeenvolgend met elkaar samenwerken aan één evenement. Het is een samenwerking tussen partijen onderling die in eerste instantie geen directe zakelijke afspraak met elkaar hoeven te hebben, maar indirect gezamenlijk wel verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van een evenement. Een goede samenwerking heeft tot resultaat dat ze in de toekomst vaker samen een evenement kunnen organiseren.

Er is in de evenementenbranche altijd al sprake geweest van samenwerking. Maar door de coronacrisis en professionalisering van de branche zijn er meer partijen betrokken bij de keten. Daarmee is een goede samenwerking belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan de gemeente om vergunningen bij aan te vragen en beveiligers die meer worden ingezet, sinds evenementen groter zijn geworden en meer bezoekers trekken. Of aan de GGD, handhavers en QR-testen om de regels na te leven die er sinds de coronacrisis zijn.

WAT VERANDERT ER?

EVENEMENTENORGANISATIE

De grootste verandering is de professionalisering van de evenementensector en de veiligheidsaspecten die tegenwoordig komen kijken bij het organiseren van een event. Evenementenorganisaties hebben nog nauwer contact met de gemeente over vergunningen en veiligheid.

Vóór de coronacrisis was de samenwerking in de keten minder sterk dan nu. Voor evenementenorganisaties is het sinds de coronacrisis duidelijker dat ze elkaar nodig hebben. Ook om met elkaar op te komen voor de evenementenindustrie. Denk maar aan de Unmute Us!-demonstraties.

“Er gebeurt nu veel meer dan vijftien jaar geleden, omdat er veel meer bezoekers zijn. Dat vraagt veel meer denkwerk hoe je bepaalde dingen doet. Als organisatie moet je nadenken over publiekstromen: hoe de massa zich beweegt, welke veiligheidsaspecten er zijn en rekening houden met andere evenementen. Dat vergt een enorm professionele organisatie. Voorheen deden we dit allemaal naast ons werk in het theater of podia waar we werkten. Dan was het zomer en dan deed je dat organiseren erbij. Maar voortaan moet je zo veel doen dat mensen er gewoon het hele jaar door mee bezig zijn. Het wordt steeds meer werk en er wordt steeds meer van je gevraagd. Als je gaat afschalen, wordt het wat makkelijker en betaalbaarder.
Patrick van Lint (Noorderzon Festival of Performing Arts & Society en van ESNS Groningen)

WELKE VOORBEELDEN ZIJN ER IN DE PRAKTIJK?

Ketensamenwerking: Unmute Us! is een directe reactie van bijna de voltallige Nederlandse festival- en evenementenbranche. Na maandenlange inspanningen vanuit de evenementensector om te voldoen aan de wensen van de overheid, mochten evenementen in september 2021 nog steeds geen doorgang vinden. Ondanks de belofte dat evenementen weer konden plaatsvinden wanneer deelnemers gevaccineerd zouden zijn, werd de toestemming niet afgegeven. Vandaar dat de evenementenbranche zich verenigde en de overheid voor de rechter daagde. Zij eisten dat alle evenementen en clubavonden weer werden toegestaan, zonder beperkingen in tijd en capaciteit.

WAT IS DE IMPACT VAN KETENSAMENWERKING OP HET WERKVELD?

EVENEMENTENORGANISATIE

Zorg verlenen, personeel inplannen, afstemming met beveiliging, weten wanneer je een vergunning moet aanvragen of wanneer die afloopt, dat zijn allemaal taken die erbij komen kijken in de evenementenorganisatie.

INHOUDSOPGAVE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING