Duurzame wereld

Duurzame wereld

Wat houdt ‘Duurzame wereld’ in: We ontwikkelen steeds meer mogelijkheden om onze maatschappij anders in te richten met meer aandacht voor natuur en welzijn. Het besef dringt tot ons door dat we maar één wereld hebben, waar we van en op leven en waar we voor moeten zorgen. De aarde is letterlijk en figuurlijk aan het opbranden. Om op (korte) termijn voldoende, duurzaam en gezond voedsel, in een gezonde leefomgeving, te kunnen garanderen zijn aanpassingen noodzakelijk in het voedselsysteem. De mens moet op een andere manier gaan produceren en consumeren. We zoeken oplossingen voor lokale productie (prosumenten die zelf energie opwekken) en het verminderen van de CO2-uitstoot. Bedrijven die geen rekening houden met het milieu en met arbeidsomstandigheden tijdens de productie van goederen lopen het risico imagoschade op te lopen, wat economisch een grote impact kan hebben. Bij circulaire economie hoort ook meer samenwerking in de keten.

Energietransitie en klimaatadaptatie

Lees verder

Circulaire economie

Lees verder

INHOUDSOPGAVE ORDE EN VEILIGHEID