Humanisering

Humanisering

Wat houdt ‘Humanisering’ in: De maatschappij individualiseert: individuele waarden en behoeften staan nadrukkelijker centraal. De decentralisatie van o.a. overheidstaken heeft ervoor gezorgd dat burgers meer eigen regie krijgen om te beslissen wat voor hen goed is. Burgers dienen steeds meer zaken zelf te regelen. Deze vorm van empowerment vertaalt zich in een grotere behoefte aan maatwerk en personalisering van producten en diensten. Bedrijven veranderen en bewegen steeds meer mee met de klant, want die is in de loop van de tijd mondiger en kritischer gaan worden. Het begrijpen van de menselijke kant en keuzes die iemand maakt vertelt ons hoe klanten persoonlijk benaderd kunnen worden. Klanten benaderen door middel van omnichannel werkt niet meer. Klanten willen persoonlijke aandacht, 1-op-1 marketing is normaal geworden. Door zelfhelpprogramma’s neemt de informatie-asymmetrie tussen klant en professional af, de klant weet zich steeds meer zelf te informeren met nieuwe kennis waardoor de klant professioneler wordt.

De mondigere mens

Lees verder

Proactief beveiligen en handhaven

Lees verder

INHOUDSOPGAVE ORDE EN VEILIGHEID