Verantwoording

Verantwoording

Voor dit trendonderzoek zijn diverse experts bevraagd en bronnen geraadpleegd.

Interviews

Sjuk Akkerman – Sector Banker Services, ING Bank

Niels ten Anscher – Commandant dienstencentrum personeelslogistiek, Defensie

Henk Bastiaannet – Adviseur HRM, de Belastingdienst

Nico Bezemer – Voorzitter Raad van Toezicht eX:plain en voormalig lid Nederlandse Veiligheidsbranche

Bas van Bommel – Sectorspecialist, Rabobank

Debbie Borst – Registeraccountant en vestigingsdirecteur Flynth adviseurs accountants

Kasper Buiting – Senior sector econoom ABN AMRO

Ab Chakai – Strategic innovator, NN Sparklab

Marjolein ten Hoonte – Directeur arbeidsmarkt en MVO Randstad Groep Nederland

Jean-Paul Jager – Teamleider, Basis Politieonderwijs Politieacademie

Jan Ketting – Beveiligingsautoriteit (BVA) van het Ministerie van Algemene Zaken en Koninkrijksrelaties

Johan Keurentjes – Directeur, de Nieuwe Zaak

Pauline Kroese – Manager Professional Skills, DAS Academy

Jenny Le Large – Groothuijzen – Directeur Stichting CommTop

Marc van der Meer – Hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt Tilburg Law School en onafhankelijk wetenschappelijk adviseur voor het beroepsonderwijs

Martijn Minkenberg – Adviseur Innovatie, Team Insurance Academy, Verbond van Verzekeraars

Pauline van Panhuis – Sectorhoofd, Basis Politieonderwijs Politieacademie

Hans Peijnenburg – Manager, de Rechtspraak kanton Breda

Albert v.d. Spek – Strategisch innovator at Nationale-Nederlanden NN Sparklab

Jeroen Vlek – Director Digital Assurance & Innovation, KPMG 

Guido Klüth – Director | Behavioural and Cultural Change Strategies,  KPMG

Literatuur

Autoriteit Persoonsgegevens – (april 2019) AP ontvangt bijna 21.000 datalekken in 2018. Geraadpleegd van https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/ap_nieuwsbrief_april_2019.pdf

A&O fonds gemeenten – (2015) Digitalisering en de toekomst van het werk bij gemeenten. Geraadpleegd van https://www.aeno.nl/wp-content/uploads/2015/02/Digitalisering-en-de-toekomst-van-het-werk.pdf

AWVN – (feb. 2019). Tweede Kamer neemt Wet arbeidsmarkt in balans aan. Geraadpleegd van https://www.awvn.nl/nieuws/tweede-kamer-wet-arbeidsmarkt-balans-wab/

Bibliotheekwerk – (2018) Veranderingen op de arbeidsmarkt van Openbare Bibliotheken. Geraadpleegd van https://www.bibliotheekwerk.nl/inhoud/uploads/2018/07/arbeidsmarktanalyse_openbare_-bibliotheken.pdf

Bibliotheekwerk2 – (2015) Minder personeel en andere taken Arbeidsmarktanalyse Openbare Bibliotheken. Geraadpleegd van https://www.bibliotheekwerk.nl/inhoud/uploads/2016/07/Uitgebreide-versie-Arbeidsmarktanalyse-Openbare-Bibliotheken-2015.pdf

Bright – (2018) Gezichtsherkenning bij beveiliging Olympische Spelen Tokio. Geraadpleegd maart 2019, van
https://www.bright.nl/nieuws/artikel/4356646/gezichtsherkenning-olympische-spelen-tokio-tokyo-nec-neoface

CBS1 –  Bevolkingsprognoses 2018

CBS2 –  Bevolking 15 tot 75 jaar. Geraadpleegd maart 2019, van
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/32/bevolking-15-tot-75-jaar

CBS3 – Daling werkloosheid doorgezet in januari 2018. Geraadpleegd mei 2018, van 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/07/daling-werkloosheid-doorgezet-in-januari-2018

CPB1  (Centraal Planbureau) – Aanhoudend herstel, internationale onzekerheden. Geraadpleegd januari 2019, van https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-boek-21-middellangetermijnverkenning-2018-2021.pdf

CPB2 – (Centraal Planbureau) (2018) Risicorapportage Cyberveiligheid Economie 2018. Geraadpleegd van https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Notitie-15okt2018-Risicorapportage-Cyberveiligheid-Economie-2018.pdf

CCV – (2018) Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid: Toezicht in de toekomst CCV Trendrapport. Geraadpleegd van https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Nieuws/2019/Trendrapport_Toezicht.pdf

DSP Groep – (2018) Ongeüniformeerde private beveiligers in het publieke domein bij evenementen: een verkenning bij de Ziggo Dome in Amsterdam. Geraadpleegd van https://www.dsp-groep.nl/wp-content/uploads/18bsziggo_Ziggo_Rapportage_Een-verkenning_Ziggo_Dome_Amsterdam.pdf

DUO – Bewerking SBB, 2019

Financieel Dagblad – Bakker, F. (2018, 15 juni) De herwaardering van het ambacht. Financieel Dagblad. Geraadpleegd oktober 2018, van https://fd.nl/morgen/1256791/de-herwaardering-van-het-ambacht#

Financieel Dagblad – Bakker, F. (2018, 15 juni) De herwaardering van het ambacht. Financieel Dagblad. Geraadpleegd oktober 2018, van https://fd.nl/morgen/1256791/de-herwaardering-van-het-ambacht#

Gartner – Panetta, K (2017, 3 oktober) Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2018. Geraadpleegd mei 2018 van https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2018/

Ghaffarianhoseini, A., AlWaer, H., Ghaffarianhoseini, A., Clements-Croome, D., Berardi, U., Raahemifar, K., & Tookey, J. – (2018). Intelligent or smart cities and buildings: a critical exposition and a way forward. Intelligent Buildings International, 10(2), 122-129.

Itacademy1 – What is a T-shaped professional? Geraadpleegd maart 2019 van
https://itacademy.harvard.edu/faq/what-t-shaped-professional

Hays – (2016) Baan van de toekomst: Hoe ziet de financiële sector er in 2030 uit? Geraadpleegd van https://www.hays.nl/cs/groups/hays_common/@nl/@content/documents/webassets/hays_1629287.pdf

Kopetz, H. – (2011). Internet of things. In Real-time systems  (pp. 307-323). Springer, Boston, MA.

Management impact – (2017) Nederland klaar voor de vierde revolutie. Geraadpleegd van http://www.managementimpact.nl/innovatie/artikel/2017/11/nederland-klaar-voor-de-vierde-industriele-revolutie-10113007 

Marc van der Meer1 – (2019) CAOP, de stand van de ambtelijke dienst.

Marc van der Meer2 – (2015, 29 april). Het MBO naar 2025: twee verhaallijnen. Geraadpleegd mei 2018 van https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/wetenschappelijk_achtergronddocument_mbo_2025.pdf

Marketingautomationtips – (2019) De toekomst van marketing automation: predictive marketing. Geraadplaagd maart 2019 van https://marketingautomationtips.nl/marketing-automation-predictive-marketing/

MBO Raad – (2017) Visie van de MBO Raad op een leven lang ontwikkelen. Geraadpleegd mei 2018 van https://www.mboraad.nl/sites/default/files/visie_van_de_mbo_raad_op_een_leven_lang_ontwikkelen.pdf

Meltwater – (2019) Wat moeten communicatie marketing professionals weten? Geraadpleegd van https://www.meltwater.com/nl/blog/top-digitale-trends-voor-2019-wat-moeten-communicatie-marketing-professionals-weten/

Ministerie van Buitenlandse Zaken – (2018, 18 september).  Homogene Groep Internationale Samenwerking, HGIS nota 2019. Geraadpleegd mei 2018 van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2018/09/18/homogene-groep-internationale-samenwerking-hgis-nota-2019

Ministerie van OCW en MBO Raad – (2018). Bestuursakkoord OCW – MBO-Raad 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef. Geraadpleegd mei 2018 van https://mbo-today.nl/wp-content/uploads/2018/02/bestuursakkoord-mbo-2018-2022-trots-vertrouwen-en-lef.pdf

Ministerie van Veiligheid en Justitie – (2016) M.J. ter Voert M.m.v. E.M.T. Beenakkers, Juridische beroepen in de toekomst. Geraadpleegd van https://www.wodc.nl/binaries/Cahier%202016-13_Volledige%20tekst_nw_tcm28-235332.pdf

Nederlandse Veiligheidsbranche – (2018) Kwaliteit in veiligheid Meerjarenbeleidsplan van de Nederlandse Veiligheidsbranche 2018-2021. Geraadpleegd van https://www.veiligheidsbranche.nl/media/publicaties_nwe_site/meerjarenbeleidsplan_2018_2021.pdf

Noorderpoort – (2016) Onderzoek naar het toekomstperspectief van de financiële- en secretariële beroepen.

OCW – Ministerie van OCW (2017). Referentieraming 2017. Geraadpleegd mei 2018 van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/09/19/referentieraming-2017

Panteia – (2017) Haalbaarheidsonderzoek mbo-4 veiligheid: Huidige arbeidsmarkt en toekomstige vraag.

PBL1 – Planbureau voor de Leefomgeving (2016, 11 september). Regionale bevolkings- en huishoudenprognose 2016. Geraadpleegd mei 2018 van http://www.pbl.nl/publicaties/regionale-bevolkings-en-huishoudensprognose-2016

De Politie – (2018) Trendbeeld, Trends en ontwikkelingen  in Eenheid Amsterdam
Politie onderwijsraad –Adviesrapport; naar een toekomstbestendige politie. Geraadpleegd van https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PDF/94688.PDF

Pulse Media Groep (2018) – Onderwijs van de toekomst. Geraadpleegd van https://www.hybridedocent.nl/files/Onderwijs%20van%20de%20toekomst-maart%202018_67.pdf.

PWC1 – (2015). Digitalisering en robotisering vragen om employagility. Geraadpleegd april 2018 van https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-arbeidsmarkt-digitalisering-robotisering-employagility.pdf

PWC2 – (2016) Trendrapport over Fintech en nieuwe technologieën: De bancaire sector ‘ouderwets’ innovatief. Geraadpleegd van https://www.nvb.nl/media/document/001250_002629-trendrapport-juli-2016.pdf

PWC3 – (2018) Een leven lang leren in Nederland. Hoe u relevant blijft in het digitale tijdperk. Geraadpleegd van https://www.pwc.nl/nl/actueel-publicaties/assets/pdfs/Lifelong%20Learning%20publicatie%202019.pdf

PWC4 – (2017) De voordelen van kunstmatige intelligentie binnen hr. Geraadpleegd april 2019 van:
https://www.pwc.nl/nl/publicaties/de-voordelen-van-kunstmatige-intelligentie-binnen-hr.html)

Rabobank2 – Cijfers en trends. Geraadpleegd april 2019 van https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/dienstverlening/advocatenkantoren/

Rathenau Instituut – (2015). Werken aan de robotsamenleving. Geraadpleegd april 2018 van https://www.rathenau.nl/sites/default/files/Werken_aan_de_robotsamenleving_-_Rathenau_Instituut.pdf

Rifkin J – (2013) De derde industriële revolutie naar een transformatie van economie en samenleving.

Rijksoverheid1 – (2018). Leren tijdens loopbaan. Geraadpleegd maart 2018 van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-leren/leren-tijdens-loopbaan

Risico’s in beeld – trends en ontwikkelingen. Geraadpleegd april 2019 van https://www.risicosinbeeld.nl/sectoren/zakelijke-dienstverlening/advocaten/trends-en-ontwikkelingen-12/).

ROA1– AIS 2022

Rotmans – Rotmans, J. Omwenteling in Economie & Samenleving: Wat betekent dat voor het MBO? 
Presentatie gegeven 21 maart 2019.

SBB & UWV – (2018) Dashboard Basiscijfers Jeugd.  Geraadpleegd van https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/basiscijfers-jeugd/dashboards-basiscijfers-jeugd

SBB1 – Kans op werk

SBB2 – (2016) Sectorkamerrapportage Zakelijke dienstverlening en Veiligheid.

SBB3 – (2017) Samenvatting SBB expertmeeting bibliotheken

SBB4 – (2016) Samenvatting SBB expertmeeting FD klantmedewerker

SBB5–  (2018) Impressie visiebijeenkomst sector veiligheid, sectorkamer – marktsegment, 7 juni 2018

SBB6 – (2017) Sectorkamer bespreekt arbeidsmarktontwikkelingen. Geraadpleegd van https://www.s-bb.nl/nieuws/sectorkamer-bespreekt-arbeidsmarktontwikkelingen

Schoevers  – http://schoevers.nl/

SCP – Sociaal en Cultureel Planbureau (2017, december). De sociale staat van Nederland, 2017. Geraadpleegd maart 2018 van https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2017/De_sociale_staat_van_Nederland_2017

Sdu – (2019). Gemeente.nu – Ondermijning. Geraadpleegd maart 2019 van https://sdu.foleon.com/overheid/gemeente-nu-ondermijning/cover/

Sectorinstituut Openbare Bibliotheken1– (2014) Trends in de samenleving 2014: Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Geraadpleegd van https://www.kb.nl/sites/default/files/trends-in-de-samenleving-2.pdf

Securify  – Red Team Operaties. Geraadpleegd april 2019 van https://www.securify.nl/nl/dienst/red-teaming.

Securitas1 – (2017) Onderzoeksrapport de transformatie naar Het Nieuwe Beveiligen: waar staat het Nederlandse bedrijfsleven?

Securitas2 – Whitepaper het nieuwe beveiligen in de praktijk

Securitas3 – Alerte gastvrijheid, scherp en toch gastvrij?

Securitymanagement1 – (2018) Meldkamer van de toekomst: wat staat ons te wachten? Geraadpleegd van https://www.securitymanagement.nl/meldkamer-van-de-toekomst-wat-staat-ons-te-wachten/

Securitymanagement2 – (2018) Cameratoezicht, de impact van deep learning 2018. Geraadpleegd van https://www.securitymanagement.nl/cameratoezicht-de-impact-van-deep-learning/

Securitymanagement3 – (2017) Schiphol start samen met KLM proef met gezichtsherkenning. Geraadpleegd van https://www.securitymanagement.nl/80295-2/

Securitymanagement4 – (2018) Lage resolutie-gezichtsherkenning voor CCTV-beelden blijft een uitdaging. Geraadpleegd van https://www.securitymanagement.nl/lage-resolutie-gezichtsherkenning/

STC Group – (2016). Samen sterk voor de toekomst op Rotterdam-Zuid. Geraadpleegd maart 2018 van https://stc-group.nl/wp-content/uploads/2016/07/Rapport-Desk-study-Samen-Sterk-voor-de-Toekomst-op-Rotterdam-Zuid.pdf 

TNO1 – (2015) Innovatieagenda voor de verzekeringssector: Aan de slag met elkaar, en met anderen. Geraadpleegd van https://www.verzekeraars.nl/media/1058/rapport-tno-innovatieagenda-voor-de-verzekeringssector.pdf.

TNO2 – (2017) P.R.A. Oeij W. van der Torre H.A. van de Ven J.M.A.F. Sanders F.A. van der Zee. Nieuwe technologie en werk. Verkennend onderzoek voor UWV. Geraadpleegd van https://www.uwv.nl/overuwv/Images/20171109-nieuwe-technologie-en-werk-TNO.pdf

Toezine – (2019) Rotterdam proeftuin voor datagedreven toezicht. Geraadpleegd van 
https://www.toezine.nl/artikel/303/rotterdam-proeftuin-voor-datagedreven-toezicht/

Twynstra GuddeNieuwe beroepen vragen om flexibel en dienstverlenend opleiden. Geraadpleegd mei 2019 van https://www.twynstragudde.nl/blog/nieuwe-beroepen-vragen-om-flexibel-en-dienstverlenend-opleiden

UWV1 – (2018). Landelijke Arbeidsmarktprognose 2018-2019. Geraadpleegd maart 2019 van https://www.uwv.nl/overuwv/Images/Arbeidsmarktprognoses%202018-2019.pdf

UWV2 – (2016) Landelijk Arbeidsmarktprognose 2016. Geraadpleegd van https://www.uwv.nl/overuwv/Images/Update%20Arbeidsmarktprognose%202016.pdf

UWV3– (2015) Administratieve beroepen: arbeidsmarktbeschrijving. Geraadpleegd van https://www.uwv.nl/overuwv/Images/20150306%20UWV%20Rapport%20Administratieve%20beroepen.pdf

UWV4 – (2017) Administratieve beroepen. Factsheet arbeidsmarkt. Geraadpleegd van https://www.uwv.nl/overuwv/Images/factsheet-administratieve-beroepen.pdf

UWV5 – (2018) Financiële dienstverlening Factsheet arbeidsmarkt. Geraadpleegd van https://www.uwv.nl/overuwv/Images/factsheet-arbeidsmarkt-financiele-dienstverlening.pdf

UWV6 – (2017) Overheid: Factsheet arbeidsmarkt. Geraadpleegd van https://www.uwv.nl/overuwv/Images/factsheet-arbeidsmarkt-overheid.pdf

UWV7 – (2017) Overstapberoepen voor secretaresses 2016. Geraadpleegd van https://www.uwv.nl/overuwv/Images/overstapberoepen-voor-secretaresses.pdf

De Waard en Van Steden (2012). De opmars van de private veiligheidszorg.

VEA – (2019) Creativiteit van morgen | VEA 100 jaar. Geraadpleegd van
https://www.vea.nl/nieuws/creativiteit-van-morgen-vea-100-jaar

Volberda H – (2017) Bent u klaar voor de vierde industriële revolutie? 
Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 91: 4-3.  

Xia, F., Yang, L. T., Wang, L., & Vinel, A. – (2012). Internet of things. International Journal of Communication Systems, 25(9), 1101.