Co-botisering

Co-botisering

Wat houdt co-botisering in: Binnen diverse werkzaamheden zie je het gebruik van robotica zijn intrede doen. Processen worden efficiënter en fysieke taken worden steeds minder arbeidsintensief. Robots zijn er in allerlei vormen (denk bv aan drones, 3d printing, deep learning camera’s) en kunnen dankzij uitgekiende sensoren onze behoeften steeds beter aanvoelen en erop reageren. Robots bieden tal van voordelen. Het werk wordt minder zwaar, veiliger en efficiënter. Maar er is ook weerstand, nemen robots onze plek in? Dat niet per definitie. Er verschijnen ook co-bots en exo-skeletten, robots die de mens niet vervangen maar ondersteunen. Het samenspel tussen robots en de mens staat centraal. Ontwikkeling van robottechnologie zal vaker geënt zijn op de werkelijk toegevoegde waarde voor de mens. Robotisering kan groei van productie bevorderen, mits een bedrijf genoeg omvang heeft om de benodigde investeringen te doen. Het anders inrichten en automatiseren van werkprocessen kan helpen om het werk toch gedaan te krijgen bij bijvoorbeeld een tekort aan personeel.

Service en human robots

Lees verder

INHOUDSOPGAVE ORDE EN VEILIGHEID