Economische ontwikkelingen

Economische ontwikkelingen

In dit deel van de trendrapportage bespreken we de economische ontwikkelingen. We bespreken de ontwikkelingen die specifiek voor de Zakelijke dienstverlening en Orde en veiligheid gelden. We gaan in op ontwikkelingen op het gebied van economische groei, werkgelegenheid en vacatures.

Ook besteden we in dit hoofdstuk aandacht aan de impact van de coronacrisis. De coronacrisis heeft een grote impact op de samenleving en economie. Hoe de ontwikkelingen op middellange en langere termijn zullen zijn is onzeker. De omschreven trends en ontwikkelingen zijn gebaseerd op informatie tot 1 november 2021. Op de volgende pagina’s kunt u achtereenvolgend de economische ontwikkelingen lezen over de volgende branches:

 

  • Zakelijke dienstverlening
  • Orde en veiligheid

Zakelijke dienstverlening

Lees verder

Orde en veiligheid

Lees verder

Inhoudsopgave ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN