Marktsegment Commercie, groothandel en internationale handel

Marktsegment Commercie, groothandel en internationale handel

In dit deel van het trendrapport bespreken we specifiek de belangrijkste trends voor de branches die vallen onder het marktsegment commercie, groothandel en internationale handel. Per trend geven we een uitleg over de trend, ondersteund met citaten uit gesprekken met experts, en bespreken we de impact ervan op het werkveld. Het is van belang om tijdig grip te krijgen op deze trends op de arbeidsmarkt, om te zorgen voor een optimale aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Een trend staat nooit op zichzelf, maar houdt altijd verband met andere ontwikkelingen die tegelijkertijd plaatsvinden.

Voor dit marktsegment onderscheiden we op basis van het trendonderzoek de volgende macrotrends:

 

  • Smartification
  • Co-botisering
  • Duurzame wereld
  • Participatie-economie
  • Humanisering
  • Marktontschotting

INHOUDSOPGAVE MARKTSEGMENT COMMERCIE, GROOTHANDEL EN INTERNATIONALE HANDEL