1. Trendrapport Handel

2. Voorwoord & leeswijzer

3. Samenvatting

4. Inhoudsopgave DESTEP

5. Demografische ontwikkelingen

6. Economische ontwikkelingen

7. Sociaal-culturele ontwikkelingen

8. Technologische ontwikkelingen

9. Ecologische ontwikkelingen

10. Politiek-juridische ontwikkelingen

11. Sectorale trends Handel

12. De veranderende consument

13. Digitalisering

14. Branchevervaging

15. Internationalisering

16. Duurzaamheid

17. Robotisering en automatisering

18. Hybride logistiek

19. Cijfers

20. Verantwoording