Marktsegment Retail

Marktsegment Retail

In dit deel van het trendrapport bespreken we specifiek de belangrijkste trends voor de branches die vallen onder het marktsegment Retail. Per trend geven we een uitleg over de trend, ondersteund met citaten uit gesprekken met experts, en bespreken we de impact ervan op het werkveld. Het is van belang om tijdig grip te krijgen op deze trends op de arbeidsmarkt, om zo goed mogelijk te zorgen voor een optimale aansluiting van het beroepsonderwijs op bedrijfsleven. Een trend staat nooit op zichzelf, maar houdt altijd verband met andere ontwikkelingen die tegelijkertijd plaatsvinden.

Voor het marktsegment onderscheiden we op basis van het trendonderzoek de volgende macrotrends:

 

  • Smartification
  • Co-botisering
  • Duurzame wereld
  • Participatie-economie
  • Humanisering
  • Marktontschotting

INHOUDSOPGAVE MARKTSEGMENT RETAIL