Verantwoording

Verantwoording

Voor dit trendonderzoek zijn diverse experts bevraagd en bronnen geraadpleegd.

Interviews

Barbara Kramer – manager Stichting Examens Uitzendbrache, SEU

Benno Roelofsen – HR BP Production & Maintenance, Interface

Enrico Deetman – docent Ondernemerschap & Retail Management  en associate degree, Avans hogeschool

Geo Aldershof – Algemeen secretaris/directeur, Nederlandse Verbond van de Groothandel

Ghislaine Hoenderboom – manager opleidingen, Hibin

Harry Bijl – Innovator en Inspirator, INretail

Prof. dr. Laurens Sloot – Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, EFMI Business School

Marcel Rijkenbarg – commercieel medewerker en teamleider, Eibergen Witzand

Marieke Kuper – onderwijskundige, Modint

Martin Mulder – Directeur, Rinos

Michel Disselhorst – Export Consultant, Evofenedex

Michel Evers – manager production, MG Holland

Marcel Rijkenbarg – commercieel medewerker en teamleider, Eibergen Witzand

Marieke Kuper – onderwijskundige, Modint

Martin Mulder – Directeur, Rinos

Michel Disselhorst – Export Consultant, Evofenedex

Michel Evers – manager production, MG Holland

Rob Zomer – Business Unit manager internationaal ondernemen, Evofenedex

SEOR Rotterdam groepsbijeenkomst – bedrijfsleven

Twee expertsessies SBB – bijeenkomst met bedrijfsleven en onderwijs

Literatuur

ABAB Accountants en adviseurs, Zes trends in de groothandel– Geraadpleegd februari 2019

ABNAMRO1 Duijn S, (2019, 14 maart) Vertraging van groei in Detailhandel– Geraadpleegd maart 2019

ABNAMRO2 Duijn S, (2019, 8 februari) Retailsector moet alle zeilen bijzetten– Geraadpleegd januari 2019

ABNAMRO3 Bokeloh P, (2019, 2 mei) Lagere economische groei zorgt voor stijging faillissementen in alle sectoren-Geraadpleegd mei 2019

ABNAMRO 4 – Hofstede H, (2017, 13 juni) Rapport De circulaire Handelsketen van https://insights.abnamro.nl/2017/06/de-circulaire-handelsketen-kansen-voor-de-groothandel-in-een-circulaire-economie/

Advisie Peels E, (2018, 6 september) Groothandels 4.0 trends groothandel 2019 -Geraadpleegd januari 2019

Alternet Sweeny G, (2015, augustus 15) Duurzaamheid in de mode branche– Geraadpleegd juni 2019

Anja Overdiek (2019 februari) Lokale helden in de Retail- Geraadpleegd van https://retailland.nl/app/uploads/2019/03/Publicatie-Lokale-helden_11maart2018_LR.pdf

AWVN – (2019 februari). Tweede Kamer neemt Wet arbeidsmarkt in balans aan- Geraadpleegd van https://www.awvn.nl/nieuws/tweede-kamer-wet-arbeidsmarkt-balans-wab/

CBS1 –  Bevolkingsprognoses 2018 

CBS2 –  Bevolking 15 tot 75 jaar. van https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/32/bevolking-15-tot-75-jaar -Geraadpleegd maart 2019

CBS3 – Daling werkloosheid doorgezet in januari 2018. Geraadpleegd mei 2018, van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/07/daling-werkloosheid-doorgezet-in-januari-2018 

CBS4 (2018 maart) Kwartaal monitor Groothandel- Geraadpleegd december 2018

CPB1 (Centraal Planbureau)  Aanhoudend herstel, internationale onzekerheden. Geraadpleegd januari 2019, van https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-boek-21-middellangetermijnverkenning-2018-2021.pdf 

CPB2 Centraal Planbureau (2018 maart) Risicorapportage Cyberveiligheid Economie 2018. Geraadpleegd van https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Notitie-15okt2018-Risicorapportage-Cyberveiligheid-Economie-2018.pdf 

CBL (2019) Centraal bureau levensmiddelenhandel Brancheplan duurzaam verpakken- Geraadpleegd van https://www.kidv.nl/item/8732

CCV (2016) Hoe ziet het stedelijk winkelgebied van de toekomst eruit?- Geraadpleegd van https://retailland.nl/app/uploads/2016/09/FutureRetailCityCentre_v03.pdf

DUO1 Onderwijscijfers mbo– Geraadpleegd februari 2019

Doug McMillon (2017) Succesvol innoveren in winkels en winkelgebieden – Geraadpleegd van https://retailland.nl/app/uploads/2019/03/Publicatie-Succesvol-innoveren-in-winkels-en-winkelgebieden_11maart2019_-DEF.pdf

ECBO1 (2017) De toekomst van vakmanschap- Geraadpleegd van https://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2017/10/ToekomstvVakmanschapdigi.pdf 

Edited (2018) Fashion industry sustainability- Geraadpleegd van https://edited.com/blog/2018/05/fashion-industry-sustainability/

Evofenedex (2019) Visie handel en logistiek in 2040- Geraadpleegd van https://www.mkb.nl/sites/default/files/20190205_visie_handel_en_logistiek_in_2040_finaal.pdf

Expertgroep Innovative Retail Technology van Shopping Tomorrow (2019) De meerwaarde van innovatieve technologie in de Retail- Geraadpleegd van https://www.shoppingtomorrow.nl/nl/themas/tech/tech/innovative-retail-technology-2018-2019

Fashionunited (2018) Dit zijn de tien belangrijkste trends in de mode e-commerce– Geraadpleegd december 2018

Financieel Dagblad (2018) Bakker, F. De herwaardering van het ambacht- Geraadpleegd van  https://fd.nl/morgen/1256791/de-herwaardering-van-het-ambacht

Gartner (2017)  Panetta, K Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2018- Geraadpleegd van https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2018/ 

Ghaffarianhoseini et.al. Ghaffarianhoseini, A., AlWaer, H., Ghaffarianhoseini, A., Clements-Croome, D., Berardi, U., Raahemifar, K., & Tookey, J. – (2018). Intelligent or smart cities and buildings: a critical exposition and a way forward. Intelligent Buildings International, 10(2), 122-129. 

ING3 (2018) Platforms als Deliveroo en Uber bedreigen uitzendbranche– Geraadpleegd april 2019

INRetail1 (2015) Het nieuwe winkelen– Geraadpleegd april 2019

INRetail2 (2016) Retailvisie 2025- Geraadpleegd april 2019

Kennisnet (2017)  Pijpers, R. Alles wat je moet weten over 21e eeuwse vaardigheden- Geraadpleegd van https://www.kennisnet.nl/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-21e-eeuwse-vaardigheden/

Manhattan Associates (2019) Commerce trends- Geraadpleegd van https://www.manh.com/nl-nl/bronnen/productinformatie/commerce-trends-2018-2019

Management impact (2017) Nederland klaar voor de vierde revolutie- Geraadpleegd van http://www.managementimpact.nl/innovatie/artikel/2017/11/nederland-klaar-voor-de-vierde-industriele-revolutie-10113007 

Marc van der Meer1 (2019) CAOP, de stand van de ambtelijke dienst.  

Marc van der Meer2 (2015) Het MBO naar 2025: twee verhaallijnen Geraadpleegd mei 2018 van https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/wetenschappelijk_achtergronddocument_mbo_2025.pdf  

McKinsey (2018) Amed I, et al. The state of Fashion- A year of akwakening- Geraadpleegd maart 2019 van https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/the-state-of-fashion-2019-a-year-of-awakening

Mckinsey & Retail Nederland (2016)  Kuijpers D Werk aan de winkel: Nederlandse Retail in versnelling richting 2025- Geraadpleegd van https://www.inretail.nl/Uploaded_files/Zelf/nlretailvisie2025nl-06as.84b8c2.pdf

Ministerie van OCW en MBO Raad (2018)Bestuursakkoord OCW, MBO-Raad 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef- Geraadpleegd mei 2018 vanhttps://mbo-today.nl/wp-content/uploads/2018/02/bestuursakkoord-mbo-2018-2022-trots-vertrouwen-en-lef.pdf 

Ministerie van Veiligheid en Justitie (2016) M.J. ter Voert M.m.v. E.M.T. Beenakkers, Juridische beroepen in de toekomstGeraadpleegd van https://www.wodc.nl/binaries/Cahier%202016-13_Volledige%20tekst_nw_tcm28-235332.pdf 

MVO Nederland (2018)- Geraadpleegd 20 juni 2018 van https://mvonederland.nl/dossier/wat-de-circulaire-economie-0 

NRC (2017) Gaan deelfietsen de weerstand overwinnen– Geraadpleegd 29 september 2018

NOS (2018) Maak koopzondag inzet gemeenteraadverkiezingen’- https://nos.nl/artikel/2214253-maak-koopzondag-inzet-gemeenteraadsverkiezingen.html- Geraadpleegd januari 2018

Nuffic (2018) Messelink A, Steehouder L en Huberts D- Geraadpleegd van https://www.nuffic.nl/documents/887/internationalisering-in-beeld-2018.pdf

OCW Ministerie van OCW (2017). Referentieraming 2017- Geraadpleegd mei 2018 van  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/09/19/referentieraming-2017

PBL1 – Planbureau voor de Leefomgeving (2016, 11 september). Regionale bevolkings- en huishoudenprognose 2016. Geraadpleegd mei 2018 van http://www.pbl.nl/publicaties/regionale-bevolkings-en-huishoudensprognose-2016 

Pantagonia Duurzame buitensport kleding – Geraadpleegd februari 2019

Panteia1 (2017) Trends in de Retail en betekenis voor de factor arbeid- Geraadpleegd van https://www.retailinsiders.nl/docs/b0ea1d88-ff78-4111-a821-dd71e47ee739.pdf

Panteia2 (2017) Trends in de Retail en betekenis voor de factor arbeid- deel rapport webwinkels- Geraadpleegd van https://www.panteia.nl/uploads/sites/2/2017/06/C11624-Trends-in-de-detailhandel-en-betekenis-voor-de-factor-arbeid-Webwinkels.pdf

Panteia3 (2017) Trends in de Retail voorde factor arbeid- deelrapport PESTLE analyse- Geraadpleegd van https://www.panteia.nl/uploads/sites/2/2017/06/C11624-Trends-in-de-detailhandel-en-betekenis-voor-de-factor-arbeid-PESTLE-analyse.pdf

Panteia4 (2017) Trends in de Retail voorde factor arbeid- deelrapport Supermarkten- Geraadpleegd van https://www.panteia.nl/uploads/sites/2/2017/06/C11624-Trends-in-de-detailhandel-en-betekenis-voor-de-factor-arbeid-Supermarkten.pdf

PBL1 (2016) Planbureau voor de Leefomgeving Regionale bevolkings- en huishoudenprognose 2016 – Geraadpleegd mei 2018 van  http://www.pbl.nl/publicaties/regionale-bevolkings-en-huishoudensprognose-2016 

PCW1- (2015). Digitalisering en robotisering vragen om employagilityGeraadpleegd april 2018 van https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-arbeidsmarkt-digitalisering-robotisering-employagility.pdf

PCW2- (2016) Trendrapport over Fintech en nieuwe technologieën: De bancaire sector ‘ouderwets’ innovatief- Geraadpleegd van https://www.nvb.nl/media/document/001250_002629-trendrapport-juli-2016.pdf

Rabobank1 (2019) Trends Detail- en Groothandel– Geraadpleegd maart 2019

Rabobank2 (2010) Branche-informatie Retail en non-food– Geraadpleegd januari 2019

RetailDetail (2018) Augmented reality geeft shoppers gevoel dat producten al van hen zijn– Geraadpleegd januari 2019

Retailtrends (2017) Deze twaalf shifts vormen Retail in 2030– Geraadpleegd januari 2019

Richard van Hooijdonk (2018) De toekomst van fashion Retail, big data, AR en winkels zonder kleding– Geraadpleegd december 2018

Rathenau Instituut  (2015) Werken aan de robotsamenleving- Geraadpleegd april 2018 van https://www.rathenau.nl/sites/default/files/Werken_aan_de_robotsamenleving_-_Rathenau_Instituut.pdf 

Rifkin J (2013) De derde industriële revolutie naar een transformatie van economie en samenleving.

Rijksoverheid1 – (2018). Leren tijdens loopbaan- Geraadpleegd maart 2018 van  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-leren/leren-tijdens-loopbaan

ROA (2017) De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022

Shaherazad (2018) Blog- The future of fashion how we will shop in 2030– Geraadpleegd januari 2019

SBB2 (2016) Sectorkamerrapportage handel- Geraadpleegd van https://www.s-bb.nl/sites/sbb/files/uploads/skr-handel.pdf

SCP  Sociaal en Cultureel Planbureau (2017). De sociale staat van Nederland- Geraadpleegd maart 2018 van https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2017/De_sociale_staat_van_Nederland_2017 

Sectorinstituut openbare bibliotheken (2015) Trends in de samenleving van https://www.kb.nl/sites/default/files/trends-in-de-samenleving-2.pdf

Shopfacts (2019) Mango rolt wereldwijd digitale paskamers met slimme spiegels uit– Geraadpleegd maart 2019

Sustainable brands – (2016) Addidas parley unveil first performance apparel footwear made from ocean plastic– Geraadpleegd maart 2019

STC Group(2016) Samen sterk voor de toekomst op Rotterdam-Zuid- Geraadpleegd maart 2018 van https://stc-group.nl/wp-content/uploads/2016/07/Rapport-Desk-study-Samen-Sterk-voor-de-Toekomst-op-Rotterdam-Zuid.pdf 

T-Mobile (2017) De tien trends in groothandel voor 2018– Geraadpleegd januari 2019

TNO1 (2015) Innovatieagenda voor de verzekeringssector: Aan de slag met elkaar, en met anderen- Geraadpleegd van https://www.verzekeraars.nl/media/1058/rapport-tno-innovatieagenda-voor-de-verzekeringssector.pdf

TNO2 (2017) P.R.A. Oeij W. van der Torre H.A. van de Ven J.M.A.F. Sanders F.A. van der Zee. Nieuwe technologie en werk. Verkennend onderzoek voor UWV- Geraadpleegd van https://www.uwv.nl/overuwv/Images/20171109-nieuwe-technologie-en-werk-TNO.pdf 

UWV1 (2018) De arbeidsmarkt in 2019- Geraadpleegd van https://www.uwv.nl/overuwv/Images/de-arbeidsmarkt-in-2019.pdf

UWV3 (2019) Factsheet Groothandel- Geraadpleegd van https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/images/Factsheet_Groothandel.pdf

UWV4 (2016) Landelijk Arbeidsmarktprognose 2016- Geraadpleegd van https://www.uwv.nl/overuwv/Images/Update%20Arbeidsmarktprognose%202016.pdf 

Volberda H (2017) Bent u klaar voor de vierde industriële revolutie? 
Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 91: 4-3.  

Webloyalty (2016) Silver shoppers Een onderzoek naar het (online) winkelgedrag van de Nederlandse 55+er van https://webloyaltycorporatecontent.s3.amazonaws.com/06-nl-dutch-report-digital_1458051362.pdf

Wittkamp (2016) Blog De exporteur Groothandel in de sierteelt, toekomstvisie– Geraadpleegd februari 2019

Xia, F., Yang, L. T., Wang, L., & Vinel, A. (2012). Internet of things. International Journal of Communication Systems, 25(9), 1101.