Select Page

Duurzame wereld

Duurzame wereld

Wat houdt ‘duurzame wereld’ in: We ontwikkelen steeds meer mogelijkheden om onze maatschappij anders in te richten, met meer aandacht voor natuur en welzijn. Het besef dringt tot ons door dat we maar één wereld hebben, waar we van en op leven en waar we voor moeten zorgen. Om op (korte) termijn voldoende duurzaamheid te kunnen garanderen, zijn aanpassingen noodzakelijk. We zoeken oplossingen voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Bedrijven die geen rekening houden met het milieu lopen het risico op imagoschade. Dat kan economisch een grote impact hebben. Bij circulaire economie hoort ook meer samenwerking in de keten.

Energietransitie

Lees verder

Circulaire economie

Lees verder

INHOUDSOPGAVE CARROSSERIE